ASB Články na tému

nátěr proti plísni

Objekt Velkého dělostřeleckého skladu nacházející se v areálu Korunní pevnůstky je součástí původního bastionového opevnění historického centra města. Objekt byl vystavěn v 50. letech 19. století z důvodu potřeby nového rozsáhlého dělostřeleckého skladiště. Pro výstavbu bylo spotřebováno 220 000 kusů cihel, nicméně ani tato stavba později nedostačovala, a tak byla doplněna ještě Malým dělostřeleckým skladem v jejím sousedství.

Renovační barva vyplní trhlinky, které na fasádě vznikají v důsledku povětrnostních vlivů a jsou ideálním místem pro množení řas a plísní. Zabrání pronikání vody do omítky a zajistí odolnost vůči povětrnostním vlivům a proti výskytu řas a plísní. Díky silikonu navíc snižuje špinavost fasády. Vydrží tak krásná a zdravá dlouhá léta.

Fasáda je důležitým prvkem, který utváří celkový dojem z budovy. Každý majitel chce mít jistě fasádu svého domu krásnou a to s minimem starostí. Proto je čím dál větší důraz kladen na kvalitu a vhodné vlastnosti fasádní barvy. Ať už jde ale o jakoukoliv běžnou barvu, nemůže nabídnout to, co fasádní barva na bázi nano technologie. Její samočistící a perlový efekt je jedinečný a jistě ho každý ocení. Při výběru barvy na fasádu domu je určitě dobré zvážit všechny výhody této moderní možnosti.

Nátěry jsou důležitou složkou ochrany dřeva. Vývoj jde cestou stále širšího využívání ekologických výrobků na bázi přírodních olejů a vosků, vodou ředitelných přípravků bez organických rozpouštědel.

Projekt sanace zdiva byl proveden v rámci projektu celkové rekonstrukce zámeckého areálu na Mezinárodní vzdělávací a environmentální centrum Zámek Vimperk. Sanace vlhkého zdiva se týká všech, dlouhá léta neudržovaných stavebních objektů.

Pevnost, vysoká nosnost, dobrá opracovatelnost, průvzdušnost – to je jen několik z celé řady charakteristik, které ze dřeva dělají univerzální materiál pro využití ve stavebnictví a nábytkářství. Právě organický původ dřeva, který mu propůjčuje množství unikátních vlastností, je zároveň i jeho největší slabinou.

Stejně jako se zvyšují požadavky na úsporu energie v souvislosti s neustálým zvyšováním její ceny, roste i počet zateplených budov. Tato činnost vyžaduje nemalé investice a je pochopitelné, že investoři požadují nejen úspory energie, ale i funkčnost a estetický vzhled fasády.

Na fasádu jsou kladeny zcela zvláštní požadavky. Fasáda plní důležitou úlohu jako ochrana vnější stěny proti povětrnostním vlivům. Zároveň musí splňovat požadavky na odvětrání a odvod vlhkosti směrem ven ze stěn budovy a zajistit tepelnou pohodu v objektu. Jedním z možných řešení je využití cementotřískových desek.

Na trvanlivost dřevěných otvorových výplní má vliv především jejich nátěr. Při jeho poškození vzniká nebezpečí destrukce dřevěných nosných částí otvorových výplní vinou biotických činitelů, jako jsou dřevokazné houby, hmyz, plísně, a abiotických činitelů, například UV záření, vody a mrazu. Takové poškození může zapříčinit nefunkčnost otvorové výplně.

Nejstarší materiál používaný k výrobě oken je dřevo. Ve stavebnictví se dřevo stalo velmi oblíbeným pro svoji přirozenou strukturu a barevnost. Vytváří tak velmi příjemné prostředí spojené s přírodou a dodává interiéru pocit pohody. Dřevo na výrobu oken má několik výhod. Je to lehký materiál, který se dá jednoduše opracovat do jakékoliv podoby a má velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Nevýhodou je, že při zvýšené vlhkosti podléhá hnilobě a mohou ho napadnout škůdci.