Realizace ETICS na historickém objektu

Realizace ETICS na historickém objektu

Objekt Velkého dělostřeleckého skladu nacházející se v areálu Korunní pevnůstky je součástí původního bastionového opevnění historického centra města. Objekt byl vystavěn v 50. letech 19. století z důvodu potřeby nového rozsáhlého dělostřeleckého skladiště. Pro výstavbu …
Renovace fasády pomocí renovační barvy

Renovace fasády pomocí renovační barvy

Renovační barva vyplní trhlinky, které na fasádě vznikají v důsledku povětrnostních vlivů a jsou ideálním místem pro množení řas a plísní. Zabrání pronikání vody do omítky a zajistí odolnost vůči povětrnostním vlivům a proti výskytu řas a plísní. Díky silikonu navíc …
Jakými nátěry chránit dřevo

Jakými nátěry chránit dřevo

Nátěry jsou důležitou složkou ochrany dřeva. Vývoj jde cestou stále širšího využívání ekologických výrobků na bázi přírodních olejů a vosků, vodou ředitelných přípravků bez organických rozpouštědel.
Dřevo potřebuje hloubkovou ochranu

Dřevo potřebuje hloubkovou ochranu

Pevnost, vysoká nosnost, dobrá opracovatelnost, průvzdušnost – to je jen několik z celé řady charakteristik, které ze dřeva dělají univerzální materiál pro využití ve stavebnictví a nábytkářství. Právě organický původ dřeva, který mu propůjčuje množství unikátních vlastností, …
Význam vnějšího souvrství ETICS

Význam vnějšího souvrství ETICS

Stejně jako se zvyšují požadavky na úsporu energie v souvislosti s neustálým zvyšováním její ceny, roste i počet zateplených budov. Tato činnost vyžaduje nemalé investice a je pochopitelné, že investoři požadují nejen úspory energie, ale i funkčnost a estetický vzhled fasády.
Zásady správné montáže fasád z cementořískových desek

Zásady správné montáže fasád z cementořískových desek

Na fasádu jsou kladeny zcela zvláštní požadavky. Fasáda plní důležitou úlohu jako ochrana vnější stěny proti povětrnostním vlivům. Zároveň musí splňovat požadavky na odvětrání a odvod vlhkosti směrem ven ze stěn budovy a zajistit tepelnou pohodu v objektu. …
Trvanlivost nátěrových systémů dřevěných otvorových výplní

Trvanlivost nátěrových systémů dřevěných otvorových výplní

Na trvanlivost dřevěných otvorových výplní má vliv především jejich nátěr. Při jeho poškození vzniká nebezpečí destrukce dřevěných nosných částí otvorových výplní vinou biotických činitelů, jako jsou dřevokazné houby, hmyz, plísně, a abiotických činitelů, například UV záření, …
Dřevěná okna

Dřevěná okna

Nejstarší materiál používaný k výrobě oken je dřevo. Ve stavebnictví se dřevo stalo velmi oblíbeným pro svoji přirozenou strukturu a barevnost. Vytváří tak velmi příjemné prostředí spojené s přírodou a dodává interiéru pocit pohody. Dřevo na výrobu oken má …