Partneři sekce:

Barevné okenní profily

Barevné okenní profily

Okna z probarvovaných okenních profilů nabízejí projektantům zajímavou alternativu pro estetické vyznění fasád a rozšiřují jejich možnosti pro skloubení účelu a vzhledu. Jsou schopna nahradit i tradičnějsí okna aluminiová. Již téměř třicet let stará technologie výroby plastových profilů určila jeden ze směrů jejich budoucího vývoje.

Ve světě plastových oken se toho poslední dobou moc neděje, i když, jak se to vezme. Ze strany konečných zákazníků je na výrobce oken vyvíjen stále větší tlak na cenu, ale požadavky na kvalitu přitom neustále rostou. Situace se na trhu zdá být natolik napjatá, že je jen otázkou času, kdy ceny oken začnou pomalu stoupat. Předtím ale můžeme očekávat, že trh se s touto situací pokusí poprat. Nejdříve se na trhu začnou objevovat méně kvalitní výrobky, (což už se mimochodem děje), které se budou skrývat mezi ostatními a později konkurenční tlaky pomalu začnou desítky firem nutit k ústupu z trhu.

Na tuto očekávanou situaci se již snaží renomovaní výrobci plastových profilů reagovat a nabídnout výrobky a technologická řešení, která do budoucna pomohou výrobcům oken poskytnout svým zákazníkům to, co očekávají. Jedním takovým technologickým řešením, které do budoucna skýtá velký potenciál, je technologie barvení PVC profilů pro okna a dveře. Nejedná se o převratnou novinku, technologie barvení profilů pomocí tzv. koextruze je známa již téměř třicet let. V našich podmínkách všeobecně barevná okna, s výjimkou oken potažených fólií s imitací dřeva, zatím nedostala větší šanci. Seznamme se tedy blíže s technologií, kterou by měl znát každý projektant, architekt, odborník i laický spotřebitel, aby měl, pokud nic jiného, tedy alespoň možnost širší volby.

Zejména pro odborníky z řad architektů, projektantů a stavebníků, kteří spolurozhodují o konečném vzhledu stavby, je důležité mít přehled o tom, co trh s okny vlastně nabízí. Kromě nejvíce rozšířených bílých oken a v současné době velmi populárních oken potažených fólií s dekorem dřeva, existují ještě okna barevná. V praxi se setkáme především se třemi způsoby barvení plastových oken – s probarvením PVC, s nástřikem barvy a s koextruzí.

Technologie určila kvalitu

Principem koextruze, jak již název napovídá, je současná extruze, nebo-li vytlačování dvou různých materiálů do jedné vytlačovací formy. V praxi to znamená, že dva extrudéry jsou umístěny vedle sebe nebo nad sebou, každý zpracovává „svůj“ materiál z původního prášku až do formy plastifikované masy a tu pak oba extrudéry vytlačují do jednoho vytlačovacího nástroje. Hlavní a určující je extrudér na PVC, který vytváří hlavní nosnou část profilu a teprve na tento profil se „natlačuje“ vrstva akrylátu. Oba v tavenině nerozborně propojené materiály ve formě hotového profilu poté vstupují do kalibrační a chladicí části linky. Výsledkem je profil s obarveným povrchem, jehož kvalita je lepší než u jiných technologií, ale k tomu se dostaneme později. Koextruze je špičková technologie v oblasti vytlačování profilů. Je velmi náročná na přesnou regulaci obou vytlačovacích strojů, neboť jejich výkony je třeba sladit tak, aby se výsledný profil nijak neodchyloval od povolených tolerancí.

Před téměř třiceti lety se někteří zavedení výrobci profilů pustili do hledání takového materiálu pro probarvení PVC profilů, který by obstál především co do barevné stálosti a dlouhé trvanlivosti. Tímto vhodným materiálem se ukázal být PMMA (polymetylmetakrylát), známý také pod nesprávným názvem plexisklo. PMMA je materiál velmi odolný vůči působení povětrnostních vlivů a to i bez přídavku speciálních antioxidačních a stabilizačních přísad a UV absorbérů. Díky možnosti kombinovat tento materiál s PVC byl nakonec akrylát zvolen jako krycí povrchová vrstva na nosné těleso z PVC. Vzhledem k tomu, že oba materiály mají prakticky stejný koeficient tepelné roztažnosti, nemůže dojít ani k separaci nebo tzv. bimetalovému efektu vlivem změny teploty. Výsledný produkt – PVC profil s povrchem barveným koextruzí akrylátu – nakonec v sobě slučuje ty nejlepší vlastnosti obou materiálů.

Vlastnosti barevných profilů

Profily mohou mít libovolný tvar a počet komor, jak je u PVC profilů obvyklé a současně využívají výhody vrstvy akrylátu na povrchu. Ten je odolnější vůči poškrábání a povětrnostním vlivům, je stálobarevný, bezúdržbový, ale i v důsledku částečné propustnosti pro světlo se zahřívá méně než jiné povrchy stejné barvy. Pokud jsou dodrženy správné výrobní a montážní postupy, je zásadně eliminována deformace profilů vlivem rozdílu vnitřních a venkovních teplot v oblasti oken a dveří. Navíc je tento produkt plně recyklovatelný, neboť akrylát je při další plastifikaci v PVC plně rozptýlen a nakonec se tak zvýší i houževnatost materiálu. 

Barvený plast, nebo lakovaný hliník?

Jak je uvedeno v prvních řádcích článku, v posledních letech neustále roste tlak na co nejnižší náklady prováděných staveb. Okna barvená technologií koextruze nabízí projektantům zajímavou alternativu pro dotvoření vzhledu fasád objektů ve srovnání s řešením na bázi hliníkových profilů. Barevně jsou si acrylcolor a práškově lakovaný povrch hliníkových profilů velmi podobné a i v tvrdosti povrchu a povětrnostní odolnosti je acrylcolor více než srovnatelný. Použitím této metody barvení se nabízí projektantům možnost dosáhnout úspory 10 až 20 %. Profily barvené technologií acrylcolor se s výhodou  používají pro klasická okna, dveře a zimní zahrady všude tam, kde architekt, projektant či stavebník chce využít jejich barevnosti třeba v kombinaci s barvou fasády.

Evropa přeje barevnosti

Trendy v oblasti barev u plastových oken se liší stát od státu. V zemích, kde plastová okna již desítky let mají své místo na trhu, nacházejí barvy mnohem větší oblibu. Architektura v těchto státech se totiž liší od architektury v bývalých postkomunistických zemích, kde (a zvláště u nás) je stále potřeba renovovat obrovské množství panelových bytů, u nichž se v drtivé většině případů volí barva bílá. Tento trend, který ještě plynule několik let potrvá, způsobuje přirozený tlak na cenu bílých plastových oken, která jsou tak zákonitě levnější alternativou na trhu. Nejde-li investorovi především o cenu, ale spíše o hodnotu, převažuje v České republice obliba barevných plastových oken potažených fólií s dřevěným dekorem.

Nicméně tato varianta se hodí především pro rodinné domky, kde tyto dekory ladí s jinými dřevěnými prvky stavby. Dřevěné dekory se nedají z estetického hlediska použít pro moderní stavby, např. typu administrativních budov, kde se dbá na architekturu a design. Velkou oblibu zde nacházejí hliníková okna, ale v poslední době se objevují i jiné alternativy, které se svými vlastnostmi hliníku přiblíží nebo ho i předčí. Dvě z těchto alternativ si pomalu nacházejí místo na výsluní, tzv. hliníkové opláštění plastových nebo dřevěných oken a plastová okna barvená metodou koextruze. Architektům a investorům se tak nabízejí materiály, které rozšiřují jejich možnosti a poskytují mnohem větší výběr pro skloubení účelu a vzhledu. Ze zahraničních oblastí, kde barvy oken hrají významnou roli v nové i starší architektuře, je možné uvést např. státy Beneluxu. Na opačné straně Evropy jsou barvené okenní profily oblíbené například v pobaltských státech, zejména v Litvě. Lze očekávat, že rovněž v Česku vedle již tradičních oken bílých či potažených dřevěným dekorem budou i barevná okna s výjimečnými vlastnostmi postupně získávat na popularitě.

Pavel Tomeš, M.B.A.
Foto: archiv autora

Autor pracuje ve společnosti IQ Service, spol. s r.o.