Kapalný propan (LPG) efektivním zdrojem tepelné energie Hlídejte si dodavatele a kvalitu!

Ceny energií se od roku nula, pokud tak budeme považovat přelomový konec roku 1989, měnily mnohokrát, podobně jako se měnil názor státu na to, co je v daném období výhodně nebo nevýhodné, a s tím souvisela i regulace ce

Je zajímavé, že kapalný plyn – propan – si v podstatě stále vede stejně a jeho cena se odvíjí primárně od ceny ropy a vytěženém množství.  Připomeňme, že propan vzniká při těžbě ropy nebo zemního plynu nebo jako druhotný produkt při rafinaci ropy.

Působením tlaku nebo podchlazením zkapalní, takže je pak snadno manipulovatelný a transportovatelný. V devadesátých letech nebyl propan, na rozdíl od jiných paliv, dotovaný. Tato situace trvá dodnes. Díky tomu ovšem panuje ve společnosti představa, že je drahý.

Což už však dávno neplatí (naposled na začátku 90. let). Jistě, jeho cena je vyšší, než cena zemního plynu, ale problém je v tom, že přípojka zemního plynu není v každé obci a jsou místa, ve kterých se s ní ani do budoucna napočítá. Vlivem ztráty dotací jsou ceny ostatních paliv včetně LTO na tom ovšem poněkud hůře, a tak je v současné době kapalný propan atraktivním ekologickým a ekonomicky výhodným palivem. Není důvod pochybovat o tom, že tomu tak zůstane i nadále. Proto je LPG (kapalný propan) zajímavým zdrojem energie pro vytápění rodinných domů, průmyslových, zemědělských či jiných provozů.

Zdroj: Tomegas

Propan nebo butan?

Zásobník plynu, ať již podzemní nebo nadzemní, může uživatel vlastnit, nebo si jej pronajímat. Pokud jej vlastní, pak si teoreticky může na každé plnění najímat jiného dodavatele, ale záleží vždy na smlouvě, kterou má případně s dodavatelem podepsanou.

V tomto bodě může být i kámen úrazu, a tak by si každý uživatel měl pečlivě rozmyslet obsah smlouvy. Jde totiž mimo jiné o to, že ceny propanu se v průběhu roku mění a nejlevnější bývají v létě, podobně jako automobilový benzín. Čistý propan, což znamená minimálně 90 % plynu, se používá hlavně pro vytápění rodinných domů. Má výhřevnost 46,40 MJ/kg.

Zkapalněný plyn se na výstupu ze zásobníku odpařuje, mění skupenství, aby mohl být potrubím odváděn přes regulátor do hořáku kotle. Výhoda propanu je, že se může odpařovat až při teplotě mínus 40°C. Jinak tomu je u směsi propanu a butanu, kde odpařování končí zhruba okolo 0°C. V momentě, kdy se plyn dostává na hranici odpařitelného množství, začne vypadávat regulátor a následně i kotel. Směs propanu a butanu se používá u větších průmyslových celků i vzhledem k tomu, že má vyšší výhřevnost.

K vylepšení výkonu obvykle slouží elektrické předehřívání výparníku. U provozů, jako jsou například sušičky obilnin, investor požaduje co nejvyšší výkon a výhřevnost, proto se v těchto provozovnách často používá kapalný butan, který má výhřevnost ještě vyšší (cca o 10 %). Chemické složení obou plynů je podobné.

Zdroj: Tomegas

Kvalita je samozřejmě důležitá

Předpokladem správné efektivity a ekonomiky provozu je kvalitní plyn. Investor bez rozborů a zkoušek nemůže sám vlastnosti plynu vyhodnotit. Je na něm, jakého partnera si vybere, a jaké s ním udělá zkušenosti.

Příklad, který by mohl hovořit za vše, je firma TOMEGAS. „Zásadní pro udržení stabilní kvality plynu a tudíž i spokojenosti zákazníků je nakupovat plyn u prověřených dodavatelů, nejlépe na západ od našich hranic,“ vysvětluje Ing. Petr Vízner, manažer společnosti TOMEGAS.

Faktem je, že od založení firmy je hlavním dodavatelem plynu rafinérie v Ingolstadtu. Technici firmy sami testují každou dodávku a následně porovnávají s výsledky testů dodavatele. Umí přesně určit odkud ropa, potažmo plyn pochází. Díky tomu si pečlivě hlídají kvalitu, která se projeví v ekonomice provozu finálního zařízení. A to jak u propanu, tak u směsí propan-butanu atd.

Zdroj: Tomegas

Zamyšlení na závěr

Kapalný propan má v současné době skutečně mnoho výhod a dá se předpokládat, že v budoucnu bude znovu na výslunní. Snadná manipulace, skladovatelnost, kumulace zásobníků a výkonů pro potřeby některých průmyslových odvětví, mají ve srovnání s konkurencí navrch.

U rodinných domů je výběr podstatně jednodušší, protože není-li k dispozici přípojka zemního plynu, pak je ekonomické hledisko jednoznačné. Problém nejsou ani odlehlé oblasti nebo chráněné rezervace, protože spalování je vysoce ekologické a téměř bez oxidu uhličitého.

Proč ale například některá zemědělská družstva setrvávají na LTO? Důvod je obvykle stejný. Investice do technologie (nové hořáky) by byla velmi vysoká a proto k ní přistupují v případě, že se jedná o instalaci nového provozu, nebo komplexní rekonstrukci stávajícího, kdy je jasné, že musí být vyměněna. Pak lze snadno přejít také na kapalný propan.

Zdroj: Tomegas

is

ZDROJ: PR článek společnosti TOMEGAS