Obr. 2 Kombinace minerální vaty s nadkrokevním zateplením tl.260 mm (puren Plus tl. 100 mm) U = 0,11 W/m²K Zdroj: Puren