Metrostav DIZ staví vivárium pro univerzitu

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové se rozroste o nový šestipodlažní objekt vědeckovýzkumných laboratoří, konkrétně o pracoviště radio-izotopické laboratoře a vivária.

S realizací začal již před koncem minulého roku tým závodu 03 společnosti Metrostav DIZ vedený Ing. Michalem Maškem.

Před zahájením vlastních prací bylo nutné přeložit vodovodní přípojku k sousedním objektům. Poté byly provedeny všechny piloty. V současné době jsou v nepodsklepené části hotové i podkladní betony, hydroizolace a základová deska. V místě ozařovače již stojí i první železobetonové stěny. V podsklepené části jsou dnes hotové podkladní betony a hydroizolace. Začínáme armovat základovou desku,“ popisuje průběh stavby Ing. Michal Mašek.

monolitický strop ozařovače o tl. 1200 mm, nejvyšší konstrukce jednopodlažní budovy. Nyní bez střešního souvrství.
Monolitický strop ozařovače o tl. 1200 mm, nejvyšší konstrukce jednopodlažní budovy. Nyní bez střešního souvrství. | Zdroj: Metrostav
Budoucí sklady, chovné místnosti a operační sály. Dokončeny základové konstrukce, ležatá kanalizace, podkladní betony.
Budoucí sklady, chovné místnosti a operační sály. Dokončeny základové konstrukce, ležatá kanalizace, podkladní betony. | Zdroj: Metrostav
Budoucí chovné místnosti. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, podkladní betony.
Budoucí chovné místnosti. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, podkladní betony. | Zdroj: Metrostav
Budoucí pracovny, za jeřábem v 1PP (budoucí strojovny VZT a rozvodna NN), v 1PP vázání výztuže základové desky tl. 400mm systém bílé vany
Budoucí pracovny, za jeřábem v 1PP (budoucí strojovny VZT a rozvodna NN), v 1PP vázání výztuže základové desky tl. 400mm systém bílé vany | Zdroj: Metrostav
Budoucí chovné místnosti a karanténa. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, částečně podkladní betony.
Budoucí chovné místnosti a karanténa. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, částečně podkladní betony. | Zdroj: Metrostav

Projekt zahrnuje výstavbu chovných místností malých a velkých zvířat, operační sál a karanténní prostory. Vivárium bude sloužit nejen studentům Univerzity obrany, ale i ostatním královéhradeckým vysokým školám.

Budoucí sklady, chovné místnosti a operační sály. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, položeny kari sítě (příprava na podkladní betony).
Budoucí sklady, chovné místnosti a operační sály. Dokončeny jsou základové konstrukce, ležatá kanalizace, položeny kari sítě (příprava na podkladní betony). | Zdroj: Metrostav

ZDROJ: PR článek společnosti Metrostav