Partneři sekce:

Maziva (přehled)

shutterstock 1757033363
Zdroj: Shutterstock

Jako ‚mazivo‘ se označuje povětšinou olejnatá, přestože na trhu seženeme i jiné konzistence, kapalina, která zmírňuje tření mezi dvěma plochami. Z pohledu do historie lze říci, že mazivo není žádnou novinkou, pravděpodobně ho lze datovat až někam k vynálezu kola.

V současné době samozřejmě tuk s vápnem už nepoužíváme, nyní můžeme maziva dělit nejčastěji na kapalná (oleje) a plastická (polotuhá, tuky). Plastická maziva mají na trhu o něco menší zastoupení než maziva kapalná, přesto lze říci, že kde nepomůže kapalné mazivo, pomůže plastické – například v místech s vysokými tlaky nebo zátěží.

Plastická maziva

Rozhodně to není tak, že by plastická maziva neobsahovala žádný olej – až 80 % složení je základový olej, zhruba 10 % zhušťovadla, která mu dodají konzistenci, a zbytek tvoří přísady, které dodají požadované vlastnosti.

Jak už ze samotné definice použití vyplývá, plastická maziva (například vazelína) jsou vhodná pro ložiska, převodovky, pouzdra, řetězové pohony atd. Plastické mazivo poskytuje lepší těsnící a nosné vlastnosti, takže všude, kde očekáváme větší zátěž nebo odolnost vůči nečistotám, měli bychom sáhnout po plastickém mazivu.

Kapalná maziva

Oproti plastickým obsahují až 90 % základového oleje a zbytek přísad pro dosažení požadovaných vlastností. Zpravidla se používají minerální oleje, rostlinné oleje či syntetické kapaliny (např. silikonové oleje).

S kapalným mazivem můžeme ošetřit prakticky všechno, na co si vzpomeneme – od vrzajících dveří, přes zaseklý zámek, okenní panty až po rezavé šrouby. Rozhodně by tak nemělo chybět v brašně žádného správného kutila nebo živnostníka.

Kromě těchto dvou patrně nejčastějších typů maziv se můžeme setkat ještě s…

Pevná maziva

Některé látky (grafit) lze aplikovat ve formě například šupinek přímo do problematického místa a pro jejich zakotvení na povrchu mazaných ploch využít například minerální olej nebo plastické mazivo. Takto aplikované pevné mazivo je svou adhezí schopno vytvořit vrstvu s vynikajícími mazacími vlastnostmi.

Plynná maziva

Patrně nejméně frekventovaná maziva na trhu vhodné zejména pro mazání zejménna vysokorychlostních ložisek. Téměř s jistotou lze říct, že s tímto typem maziva se ve stavebnictví nesetkáme. Alespoň určitě ne běžně.

Pozor!

Maziva, ať už z jakékoli kategorie, jsou chemické látky, u kterých je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny jak při manipulaci s nimi (např. z důvodu hořlavosti či výbušnosti), tak i po jejich používání  z důvodu možných negativních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Z tohoto důvodu bychom měli vždy být vybaveni bezpečnostním listem konkrétního produktu.

 

 

red