Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska: tenká izolace pro novostavby i renovace

Zdroj: Kingspan

Zisk prostoru, větší efektivita, udržitelnost, hospodárnost a požární ochrana – tyto a celou řadu dalších benefitů s sebou přináší použití izolační desky Kooltherm® K5 od společnosti Kingspan.

Přednosti ultra štíhlé desky

Izolační fasádní deska Kooltherm® K5 se skládá z tuhé fenolické pěny a vyznačuje se zejména skvělými tepelněizolačními schopnostmi, což v praxi umožňuje použít na stavbě menší tloušťku tepelné izolace, tím zmenšit tloušťku vnější stěny, a následně tak získat více využitelné plochy.

Zisk prostoru pak zaprvé zvyšuje kvalitu obývaných prostor, zadruhé zvětšuje prodejný obytný a komerční prostor v interiéru – a to, v důsledku, znamená vyšší cenu nemovitosti. Tato mimořádně štíhlá tepelněizolační deska Kooltherm® K5 s vysokou energetickou účinností tak představuje efektivní řešení nejen pro novostavby a obtížné konstrukční podmínky, ale i pro všechny typy renovací.

Izolace balkonu a lodžie porovnání Kooltherm® K5 a EPS | Zdroj: Kingspan

Pohodlí a bezpečnost

Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní desky dosahují velmi nízkých hodnot součinitele prostupu tepla již při malých tloušťkách izolantu, což je velkou výhodou při použití u novostaveb. Stavby lze s tímto typem izolace snadno realizovat v souladu s aktuálními energetickými požadavky a zároveň ušetřit užitné místo. Stručně řečeno – zatímco k zateplení objektu minerální vlnou bychom potřebovali 150 či více mm izolantu, s Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deskou to bude mnohem méně. A desítky ušetřených milimetrů lze využít v interiéru budovy jako obytné či užitné!

Dobře izolovaný a vzduchotěsný plášť budovy také zajišťuje vyšší tepelnou pohodu. Z hlediska požární bezpečnosti, při použití Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní desky v certifikovaných systémech kontaktního vnějšího zateplení (ETICS), vykazuje samotná deska Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska třídu reakce na oheň C – S2,d0 a certifikovaná sestava třídu reakce na oheň B – S1,d0.

Díky tenčí fasádní konstrukci lze navíc dosáhnout i menších hloubek ostění oken – proč je však právě toto důležité? Menší hloubka ostění znamená pronikání většího množství denního světla do interiéru (až o 30 % oproti použití minerální vaty). Přirozené světlo, jak je dobře známo, se podepíše nejen na náladě obyvatel, ale i na účtu za elektřinu.

Porovnání budov před a po „Renovace historické budovy – díky tenké izolaci Kooltherm® K5 mohl být do značné míry zachován její vzhled“ | Zdroj: Kingspan

Řešení pro tepelnou renovaci i památkově chráněných budov

Mimořádně tenkou tloušťku izolačních desek Kooltherm®  K5 lze efektivně využít například i při rekonstrukci balkonů a lodžií. Zatímco izolací zabezpečíme, že nám skrz fasádu a naše oblíbené odpočinkové místo neuteče teplo z interiéru, pomocí tenké izolační desky zajistíme i maximální možnou užitnou plochu balkonu či lodžie. I přes dostatečné a spolehlivé zateplení tak zbude spousta místa, kde si budeme moci pohodlně sednout s knihou a kávou.

Vysoký izolační výkon zateplení je v neposlední řadě výhodou také v oblasti tepelné renovace památkově chráněných budov, protože díky snížené tloušťce izolačního materiálu a současně vysoké energetické účinnosti lze do značné míry zachovat původní vzhled stávajících fasád. To je samozřejmě nespornou výhodou, protože při zateplení památkově chráněných objektů, je zachování původního charakteru fasády vždy jednou z hlavních podmínek stavebního povolení.

Více informací o deskách Kooltherm® K5 a jejich výhodách při použití jak při renovaci, tak novostavbě naleznete na: https://bit.ly/38PnXob