Partneři sekce:

Domy ze slámy se opět vrací na scénu

Domy ze slámy se opět vrací na scénu

Sláma jako stavební materiál se opět vrací na scénu. Tento přírodní a dostupný materiál má nejen výborné izolační vlastnosti, ale překvapuje i dobrou odolností proti požáru. Domy ze slámy splňují požadavky na moderní bydlení a zdaleka nejde jenom o příbytky pro alternativce. Současné domy ze slámy jsou totiž od těch ostatních na pohled k nerozeznání. Několik projektů mohli zhlédnout i návštěvníci stavebního veletrhu, který se konal v únoru letošního roku v holandském Utrechtu.

Domy ze slámy a hlíny se stavěly na venkově po staletí. V minulosti byla sláma používána jako stavební materiál na mnoho způsobů a v posledních letech zájem o slaměné domy opět roste, ačkoliv jejich podíl na výstavbě je samozřejmě spíše marginální. Domy ze slámy mají výborné izolační vlastnosti, poskytují příjemné klima, jsou ekologické, cenově dostupné a dají se postavit velmi rychle. Často i svépomocí. „Se slámou se může stavět organicky, je možné realizovat jakoukoli formu. Materiál určuje v podstatě tvar budovy,“ říká architekt Michel Post z architektonické kanceláře ORIO Architecten, který je současně i ředitelem organizace Strobouw Nederland podporující a propagující stavby ze slámy.

Konstrukce: samonosné zdi, ale častěji podpůrná konstrukce

V podstatě existují dva typy konstrukce. První představuje na sebe vyskládané balíky slisované slámy, které samy tvoří nosnou zeď. Druhý typ potřebuje nosnou konstrukci, ať už ze dřeva, oceli nebo betonu, která nese i střechu. V Holandsku a většině evropských zemí se používá povětšinou konstrukce, která není samonosná, ale balíky slámy jsou zabudovány do nosné konstrukce. Sláma tak zde plní především funkci izolační. „Pro tuto konstrukci mluví několik důvodů, říká Michel Post. „Tím nejdůležitějším ale je, že zastřešená konstrukce umožňuje stavbu za sucha, což je pro konstrukci slaměného domu zásadní. Nosný skelet také dovoluje stavět ze slámy i vícepodlažní domy.“

Samotných technik budování zdí je několik. Nosná konstrukce může být vyplňována balíky slisované slámy, ale stále častěji se používají již prefabrikované panely, které mají dřevěný rám vyplněný slámou. Domy jsou většinou opatřeny omítkou, která hraje důležitou roli i v ochraně proti požáru. Může se použít cementová omítka, ale v mnoha případech se pracuje s hlínou na vnitřní straně zdí, a vápennou omítkou na vnější straně. Pod štukovou vrstvou může být instalováno topení ve stěnách.

Nepřehlédněte na asb-portal.cz
Vymazlená dřevostavba: Dům, který se s vámi může stěhovat
Rekonstrukce staré stodoly svépomocí
Dům sladěný s okolní krajinou

Výborné izolační a překvapivě i ohnivzdorné vlastnosti

Důležité je, aby balíky slámy nebo panely byly umístěny na izolovanou základovou konstrukci a chráněny tak proti vzlínající vlhkosti. Sláma nesmí přijít do přímého styku se špatně izolovaným podložím. Pokud si necháte postavit dům od firmy, vyjde vás v Holandsku jeho cena přibližně stejně jako z jiného materiálu. Půvab a výhoda domů ze slámy ale je, že si jej můžete z velké části postavit svépomocí, a potom jsou náklady podstatně nižší.

Více zajímavých realizací najdete v sekci Rodinné domy.

O dobrých izolačních schopnostech slámy není pochyb, ale jak si stojí ve srovnání s ostatními materiály? Z některých evropských testů vyplývá, že v malých vzorcích je srovnatelná s minerální vlnou (Rockwool) a testy v Rakousku a Německu ukázaly, že omítnuté slaměné zdi mají i vynikající odolnost proti ohni. Jsou ve třídě B2-B1 (nehořlavé, podobně jako minerální vlny a sádrokarton). I samotné neomítnuté balíky hoří špatně, protože slisovaná sláma obsahuje velmi málo vzduchu potřebného k hoření a neobsahuje žádné organické pryskyřice ani jiné hořlavé látky.

Nikoliv alternativní bydlení, ale moderní domy

Doposud představovaly stavby ze slámy spíše alternativní bydlení pro lidi, kteří chtějí žít na venkově, ale to už není dávno pravda. Dnes najdete domy se zajímavou architekturou i ve městech, a dokonce se můžete i ubytovat v hotelu ze slámy, jako například v penzionu Aalshof ve vesnici Haps v provincii Noord Brabant. http://www.aalshof.nl

Jeden moderní rodinný dům si v Holandsku postavili manželé Audrey van Heuvel a Piotr Bronicki ve městě Veghel podle projektu architekta Michela Posta z ORIO. „Chtěli jsme dům ze slámy, fascinovalo nás, že takový stavební materiál, který se používal po staletí, je pořád dost vhodný, zdravý a krásný na to, aby se z něj postavil dům,“ říkají Audrey a Piotr.

Od partnerů ASB

Manželé ale neměli moc zkušeností, hledali na internetu a našli kontakt na belgického experta a propagátora domů ze slámy Toma Rijvena, mimo jiné autora knihy ‚Between Earth and Straw‘. Setkání s ním bylo pro ně nesmírně inspirující a ještě více je přesvědčilo, že jiný dům než ze slámy nechtějí. Dům byl postaven v letech 2009–2011 a v roce 2010 dokonce s pomocí Toma Rijvena uspořádali na stavbě workshop pro další zájemce.

Stavba o objemu 900 m3 dostala název Vliender (motýl) a vyšla je na 180 tisíc EUR. Oba manželé jsou nyní aktivními propagátory slaměných domů a přednášejí na kurzech pro zájemce o toto ekologické bydlení. Příští kurz se koná ve městě Tilburg začátkem května 2015.

Více informací na: www.strobouw.nl (bohužel pouze v holandštině, ale jistě na požádání poskytnou informace i v angličtině). Domy ze slámy už začaly pronikat i do velkých měst, jak dokazuje například první prefabrikovaný dům v Holandsku postavený ve čtvrti Ijburg v Amsterodamu.

Jitka Prokopičová
Foto: Strobouw Nederland

RubrikyJaký vybrat dům