shutterstock 1013708149

Jak odlišit dobré od skvělého?

Žijeme v rychlé době a naše spotřeba surovin, materiálů a energií je vyšší, než nám mohou poskytnout přírodní zdroje. Chceme žít zdravě, moderně a přitom ekologicky, to znamená energeticky úsporně a s co možná nejmenším …
Mikrobiální mikroklima budov

Mikrobiální mikroklima budov

Článek se zabývá analýzou mikrobiální kvality vzduchu v komerčních administrativních prostorách a v čistých prostorách pro zdravotnické účely. Na základě provedeného měření je konstatováno, že vzduchotechnické zařízení může kvalitu vzduchu zlepšovat i zhoršovat a splnění …