Tunel skrz obec Prchalov je realizován jako plně monolitická stavba v otevřené rýze.
Galerie(5)

Tunel pod obcí Prchalov propojí Ostravu a Rožnov pod Radhoštěm

Partneři sekce:

Silnice I/58 spojuje Ostravu s Rožnovem pod Radhoštěm. Jde o důležitou dopravní tepnu, která je plně vytížená, dle ŘSD ji denně využije v průměru 13 567 vozidel. Vznikající obchvat (obchvat Skotnice) ale vede přímo přes obec Prchalov. Aby dálniční přivaděč nerozdělil obec Prchalov na dvě poloviny, bude silnice vedena zčásti zářezem s protihlukovými stěnami, zčásti tunelem.

Tunel bude tvořen monolitickou konstrukcí a jeho celková délka dosáhne téměř sto padesáti metrů. Stavba je budována jako tunel v otevřené rýze, který bude později obsypán a osázen zelení. Nad samotnou stavbou pak vzniknou objekty technologického a protipožárního zabezpečení tunelu.

Tunel 2nd Midtown byl formován pomocí paždíkové stavebnice SL-1. Části tunelu byly betonovány v docích a následně potápěny na dno řeky Elizabeth v Portsmouthu (New Hampshire, USA).
Tunel 2nd Midtown byl formován pomocí paždíkové stavebnice SL-1. Části tunelu byly betonovány v docích a následně potápěny na dno řeky Elizabeth v Portsmouthu (New Hampshire, USA).
Povrch betonu v tunelu pod obcí Prchalov formovaly pečlivě vybírané překližky. Zůstane totiž zachován v kvalitě pohledového betonu.
Pro obednění stropních konstrukcí bylo využito nosníkové bednění které vynesla pevní skruž z rámů Staxo 100 od firmy Doka.
Tunel skrz obec Prchalov je realizován jako plně monolitická stavba v otevřené rýze.

Realizace tunelu v otevřené rýze

Stavbu realizuje společnost Eurovia CS a.s. s podporou společnosti Doka, která je dodavatelem bednění a zároveň autorem technického návrhu bednicích systémů pro realizaci. Ve vyhloubené rýze, která v současné době skutečně obec fyzicky rozděluje, tak vzniká monolitická stavba tubusu, kterým v budouc­nu projedou tisíce automobilů denně.

Tunel je realizován postupně tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost obce, přičemž hlavní silnice vede právě přes stavbu. Technicky tak bude zhotovena nejdříve jedna a potom druhá polovina stavby, přičemž vždy jedna polovina, respektive ještě nevybudovaná část, ponese stávající vozovku.

Stavba je realizována jako monolitický objekt a počítá se s její vysokou únosností tak, aby nad ní mohly případně v budoucnu vyrůst další objekty. „Stěny a stropní deska tunelu mají sílu 85, respektive 100 cm,“ říká stavbyvedoucí Vít Ausficír ze společnosti Eurovia.

„Proto musíme počítat se značným tlakem čerstvého betonu, který je třeba roznést únosnou podporou pro bednění,“ dodává stavbyvedoucí. K realizaci stavby byla vybrána nosná konstrukce Staxo 100, která byla doplněna o dřevěné nosníky Doka H20 TOP a překližkovou bednicí desku.

Výběr desky byl důležitý, protože povrch tunelu nebude dále upravován a zůstane v kvalitě pohledového betonu. V současné době připravuje firma realizaci dalších segmentů tunelu, které budou zhotoveny stejnou technologií pevné skruže a nosníkového bednění.

„Pouze poslední dva segmenty budeme realizovat obměněným systémem, kdy bude nosná konstrukce doplněna o vysoce únosné ocelové nosníky SL. Ty vytvoří v rámci tunelu průjezdní profil pro obsluhu stávajících segmentů,“ vysvětluje stavbyvedoucí. Sto padesát metrů tunelu bude tvořit střed zářezu, který doplní protihlukové bariéry vysoké čtyři metry, respektive tři a půl metru.

Tunel 2nd Midtown byl formován pomocí paždíkové stavebnice SL-1. Části tunelu byly betonovány v docích a následně potápěny na dno řeky Elizabeth v Portsmouthu (New Hampshire, USA).
Tunel 2nd Midtown byl formován pomocí paždíkové stavebnice SL-1. Části tunelu byly betonovány v docích a následně potápěny na dno řeky Elizabeth v Portsmouthu (New Hampshire, USA). |

Realizace tunelových staveb s bedněním Doka

Stavba tunelu v otevřené rýze patří mezi jednodušší tunelové realizace. S profesionálním bedněním, jaké dodává například společnost Doka, je ale možné vytvořit mnohem působivější tunelová díla.

S dlouholetou zkušeností z celosvětových realizací, jakou mají odborníci na bednění ze společnosti Doka, je i stavba velmi náročného tunelového projektu jednodušší. Bednicí systémy Doka jsou navíc společně kompatibilní a při jejich kompletování je dbáno nejen na vysokou užitnou hodnotu, ale také na bezpečnost realizačních týmů v rámci stavby.

Text a foto: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinýrské stavby 5/2019.