Pro obednění stropních konstrukcí bylo využito nosníkové bednění které vynesla pevní skruž z rámů Staxo 100 od firmy Doka.