Tunel 2nd Midtown byl formován pomocí paždíkové stavebnice SL-1. Části tunelu byly betonovány v docích a následně potápěny na dno řeky Elizabeth v Portsmouthu (New Hampshire, USA).