03 Doka Midtown 2

Bednění pro tunelové dopravní stavby

Partneři sekce:

Dopravní stavby nezřídka provázejí výzvy dané geografií krajiny. Široká údolí, řeky, nebo naopak skály. Všude tam je třeba zapojit umění spolupráce, invenci plánování stavby a propojit um jednotlivých týmů s kvalitním materiálem. Zejména pokud jde o tak náročné projekty, jako jsou stavby tunelů.

Stavba tunelu musí být vnímána jako komplexní záležitost od prvotního plánování až po úspěšné dokončení projektu. Každá situace vyžaduje jiné řešení a každý typ tunelu jiný způsob výstavby. Volba správného postupu je tak základem pro úspěšný projekt zejména proto, že každá tunelová realizace je výrazně odlišná a vyžaduje jiný přístup, jiný systém realizace a také jiné bednicí systémy.

Konkrétně bednicí systémy jsou navrhovány na základě terénu, typu tunelu, jeho délky a přenášeného zatížení i dalších detailů stavby. Samozřejmostí u takto náročné stavby musí být nejen vysoká únosnost bednicího systému, ale také detailní plánování dodávek celků na stavbu, koordinace všech subjektů i zajištění vysoké bezpečnosti pro všechny zúčastněné pracovní týmy.

Společnost Doka má dlouhodobou zkušenost s bedněním pro tunelové stavby, její bednění je využíváno desítky let pro podporu rozličných konstrukcí po celém světě. Stovky uskutečněných tunelových staveb vytvořily rozsáhlé know-how a znalostní portfolio odborníků na bednění dalo vzniknout specializovanému kompetenčnímu centru. Zde se bednicí systémy pro tunelové stavby nejen projektují, ale jsou tady plánovány i nové systémy a speciální řešení pro realizaci tunelových staveb s bedněním Doka.

Bezpečnost pro bednicí systémy

Bednicí systémy pro tunelové stavby vyžadují specifické bezpečnostní koncepty na základě rozdílných podmínek projektů. Proto i bezpečnostní prvky, jako jsou výstupy, pracovní lávky, zábradlí i další prvky BOZP jsou plánovány společně s bedněním tak, aby byla umožněna plynulá obsluha, flexibilita systému i rychlý přístup v jakékoliv výšce nebo hloubce. Bezpečné pracoviště přináší plynulý progres a rychlý pracovní postup.

01 Doka S10
Systém bednění Doka cut-and-cover je tvořen nosnými rámy a předmontovanými konstrukcemi. Posun či umístění je realizováno hydraulickými cylindry. Na fotografii je realizace tunelů na dálnici S10 na rakousko-českém pomezí. | Zdroj: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Ražený tunel

Pro ražené tunely je potřebný výrub v masivu zhotoven konvenčním nebo mechanickým ražením a následně je zajištěn. Pro realizaci tunelu jako monolitické stavby se pak nabízí celá řada možností – od standardizovaných až po řešení projektovaná pro definované podmínky.

Bednicí systémy Doka pro ražené tunelové konstrukce jsou nejčastěji založeny na nosné konstrukci, respektive tunelovém vozíku, který tvoří vysoce únosná konstrukce SL-1. Ta bývá doplněna hydraulickým posunem bednicích celků i celého vozíku, což výrazně usnadňuje odbedňování i přesun kompletů bednění do dalších záběrů.

Bednicí systém pak často tvoří zvláštní konstrukce založené na nosníkovém bednění TOP 50 (tvořené dřevěnými bednicími nosníky H20 TOP, ocelovými paždíky a bednicí deskou dle zvoleného povrchu tunelu).

02 Doka Radfeldmitte
V případě ražených tunelů je vhodné využít konstrukci tvořenou únosnými paždíky SL-1 doplněnými o další prvky, hydraulické pojezdy a bednicí plášť systému Doka TOP-50. Na obrázku je realizace raženého tunelu Radfeld v Rakousku. | Zdroj: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Tunel v otevřené rýze

Realizace tunelů v otevřené rýze je relativně nejsnazším způsobem stavby tunelového díla. Monolitická konstrukce tak může být realizována pomocí řady různých systémů a při statických výpočtech podpěrných konstrukcí je třeba kalkulovat pouze s vlastním bedněním a budoucím monolitem.

Pro podobné konstrukce je možné nasadit například bednicí systém Doka CC (Cut and Cover), který je vyvinutý právě pro takové stavby. Díky statické optimalizaci je pro systém potřeba jen malé množství nosných rámů, které přenášejí zatížení do základů tunelových trub.

Systém zároveň vyžaduje minimální obsluhu, což snižuje provozní náklady. Jeho využití je navíc bezpečné díky předmontovaným pracovním plošinám, bezpečným výstupům i posunu systému pomocí hydraulických cylindrů.

03 Doka Midtown 2
V některých případech lze části tunelů předbudovat. Například při realizaci zaplavovaného tunelu v americké Virginii (2nd MidtownTunnel, USA) byly jednotlivé celky vybetonovány v suchém doku a pak položeny pod hladinu řeky. | Zdroj: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.
03a Doka Midtown 1
V některých případech lze části tunelů předbudovat. Například při realizaci zaplavovaného tunelu v americké Virginii (2nd MidtownTunnel, USA) byly jednotlivé celky vybetonovány v suchém doku a pak položeny pod hladinu řeky. | Zdroj: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Metoda odtěžování

U metody top-and-cover, tedy při odtěžování, jsou nejprve realizovány svislé konstrukce formou pilot nebo milánských stěn, následně je vytvořena krycí deska tunelu. Materiál uvnitř budoucího tunelu je odtěžen až poté a vnitřní konstrukce tunelu je posléze dobudována.

Tento způsob výstavby tunelů se vyplatí například ve městech, protože oblast výstavby je tak rychleji k dispozici pro běžné využití, například typický provoz. Pro podobné realizace je vhodné nasazení celé řady klasických systémů, jako jsou stropní bednění Dokaflex doplněná o nosné konstrukce Staxo nebo stěnová bednění Doka Framax Xlife a velkoplošné bednění TOP 50.

04 Doka Prchalov
Jednoduché tunely v otevřené rýze je možné realizovat i klasickými systémy, jako jsou podpěrné konstrukce, stěnové rámové bednění a stropní nosníkové bednění. Takto probíhá i realizace obchvatu obce Prchalov v České republice. | Zdroj: Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.

Elektronika pomáhá při plánování i realizaci

Přesné a přehledné naplánování bednicích systémů s přesahem do digitálních archivů a vyhodnocovacích systémů je dnes samozřejmostí. Trojdimenzionální plány, například z programu Revit pro DokaCAD, umožňují prozkoumat každý detail, vyspělé programy propojení se systémem BIM vyhodnocování i archivaci v souvislostech. Další pomocné systémy, jako například Concremote, mohou vyhodnocovat rychlost vyzrávání betonu nebo, jako třeba myDoka, pomáhat s logistikou a organizací materiálu na staveništi.

Stavba tunelu je bezesporu náročná záležitost a při její realizaci je nutné brát zřetel na řadu aspektů. Bednění je samozřejmě jen jedním z nich, ale patří mezi ty základní, protože profesionální bednění, jeho výběr a pečlivé plánování může realizaci tunelové stavby výrazně usnadnit.

Česká Doka bednicí technika, spol. s r. o.