Ocelová konstrukce 1
Galerie(5)

Rozsáhlá stavba na Dunaji

Tým Ing. Radka Lišky, Ph.D., z divize 8 zahájil koncem února 2019 nový rozsáhlý projekt na Slovensku. Za 1065 dní od účinnosti smlouvy – tedy za bez měsíce tři roky – musí inovovat a modernizovat plavební komory na vodním díle Gabčíkovo (VDG) tak, aby se při jeho průjezdu zvýšila bezpečnost i intenzita lodní dopravy.

„Předposledního února minulého roku jsme převzali prostor pro zařízení staveniště i pravou plavební komoru a mohli jsme oficiálně zahájit přípravné práce,“ konstatuje vedoucí projektu. „Měli jsme před sebou tři důležité milníky. Do 140 dnů od 26. února jsme museli odevzdat a odsouhlasit realizační dokumentaci. Pak máme 510 dní na dokončení a předání pravé plavební komory a vzápětí startuje dalších jen 415 dní na dokončení a předání levé,“ doplňuje.

Ocelová konstrukce 1
Ocelová konstrukce 5
Ocelová konstrukce 4
Ocelová konstrukce 3
Ocelová konstrukce 2

Každá z komor má půdorysné rozměry 34 x 275 m a s minimální hloubkou vody 4,5 m umožňuje lodím překonat výškový rozdíl 16–23,3 m, čímž patří k největším zdymadlům v Evropě. Projekt zahrnuje postupnou kompletní modernizaci technologických částí obou plavebních komor – výměnu horních a dolních vrat, plnicích a prázdnicích systémů, dynamické ochrany horních a dolních zhlaví PK, hydraulických systémů ovládání a řídicího systému. Betonové části díla projdou sanací.

Obří dílo a vysoké nároky vlastní práce mohli stavbaři vedení týmem Metrostavu zahájit u Gabčíkova až po obdržení stavebního povolení, proto měli nejdřív nejvíc napilno projektanti, kteří souběžně připravovali i realizační dokumentaci. Investor zadal projekt podle žluté knihy FIDIC (vyprojektuj – postav), a to klade značné nároky na kvalitu jejich práce i na odpovědnost zhotovitele.

Kolegové proto spolupracují i se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, kde zpracovávají hydrodynamické modely díla, z nichž vyplynou vstupní parametry pro hlavní ocelové konstrukce, tj. horní a dolní zhlaví.

Ocelová konstrukce 3

„Dílo je samo o sobě unikátní jak celoevropským významem, tak velikostí a právě z jeho rozměrů vyplynou největší obtíže. Třeba jen jedno křídlo spodních vrat s tloušťkou dva metry měří 22 x 18 m a váží asi 500 tun. Příprava pro výrobu těchto vrat začala od počátku loňského roku. První dodávky na stavbu do Gabčíkova budeme realizovat již od března. Zde se jednotlivé díly spojí do konečného tvaru. Vrata pro druhou plavební komoru budeme dodávat na stavbu s odstupem jednoho roku.

Vrata jsou složena z 8 dílů a celá měří 22*18m, při tloušťce 2 metry. Nejtěžší díl, který povezeme na stavbu, váží 107 tun. Vzhledem k obrovským rozměrům jednotlivých dílů se doprava na stavbu provede od března pomocí speciálních podvozků a za účasti doprovodu.

Ocelová konstrukce 5

Velice náročné budou i práce pod plavební komorou v kanálech pro její napouštění a vypouštění. Mají totiž profil jen 4 x 4 m a je do nich přístup přes dva metry silný strop šachtou s průměrem pouhých 800 mm. Úroveň dna kanálů je navíc asi 34 m pod hladinou v přívodním kanálu. Nad hlavou voda, stísněné prostory, obtížný přístup i doprava materiálu…,“ vypočítává Ing. Liška.

„Každý pobyt v Gabčíkově mě stále víc fascinuje a doufám, že mi tyto pocity – v pozitivním slova smyslu – vydrží až do zdárného konce zakázky. Velice si vážím příležitosti, kterou jsem dostal, a přeji celému týmu mnoho úspěchů jak v přípravě během následujících měsíců, tak i při realizaci, kterou bychom měli uzavřít začátkem roku 2022,“ dodává.

www.metrostav.cz