Partneři sekce:

Nový viadukt Čortanovci na vysokorychlostním úseku Budapešť–Bělehrad

01 Peri Cortanovci min
Zdroj: PERI

Úsek Budapešť–Bělehrad je první částí etapy plánovaného mezinárodního železničního spojení Budapešť–Bělehrad–Skopje–Atény a v současné době patří mezi největší investiční stavby dopravní infrastruktury ve východní části Evropy. Viadukt Čortanovci se nachází na území Srbska mezi městy Stara Pazova a Novi Sad. Kromě jiného je také optimálně kombinovaným řešením se stavebnicovými systémy a intenzivní podporou přímo na stavbě.

Z Budapešti do Bělehradu pouze za tři a půl hodiny: železniční trať, která se táhne přes srbsko-maďarské hranice, je dlouhá téměř 350 km. Cestující museli doposud počítat nejméně s osmihodinovou cestou, aby dosáhli svého cíle, ale to by se mělo již velmi brzy změnit. Již v roce 2023 by měl být dokončen obrovský modernizační projekt, který je rozdělen celkem do tří úseků.

K jedné z největších výzev na této trati patří právě viadukt Čortanovci, který se nachází uprostřed druhého úseku dlouhého 40 km mezi městy Stara Pazova a Novi Sad. Jako součást dvoukolejné otevřené železniční trati má viadukt délku 2,9 km a podpírá ho celkem 59 pilířů. Projekt, který je rozdělen do pěti stavebních záběrů, byl zahájen v listopadu 2017. Podpora firmou PERI přímo na stavbě byla poskytována především při stavbě úseků B a C dlouhých 642 m.

Chytrá kombinace systémů na principu stavebnice

Úseky B i C byly zhotoveny v zásadě stejnou metodou ‒ od pilíře uprostřed bylo betonováno zároveň doleva i doprava. Pro každý směr byl tedy nejprve ve dvou záběrech realizován 18,5 m vysoký pilíř. Podepření zde bylo vytvořeno kombinací lešení PERI UP a dílů ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. Díky možnostem připojení obou systémů mohly být vytvořeny bezpečné pracovní plochy a přístupy do všech úseků. Tím, že jsou oba systémy stavebnic založeny na metrickém modulu, mohly být optimálně sladěny ‒ požadované přizpůsobení tvaru a zatížení bylo prováděno rychle a jednoduše v krocích po 25 cm.

Zbývající pilíře obou etap byly zhotovovány v záběrech s betonářskou výškou 4 m. Jako pracovní plošiny pro podepření rámového bednění TRIO a nosníkového stěnového bednění VARIO zde byly nasazeny pevně smontované sestavy lešení pro překládané bednění CB.

Bednění a lešení od jednoho dodavatele

Dvoukolejná mostovka v úseku C byla realizovaná s pomocí kombinace lešení PERI UP a flexibilního nosníkového stropního bednění MULTIFLEX. S maximální podpěrnou výškou 20 m zaručovaly ocelové podlahy systému lešení vysokou únosnost a umožňovaly bezpečnou práci ve velké výšce.

03 Peri Cortanovci min
03
Pro podepření nosníkového stropního bednění MULTIFLEX až do výšky 20 m byla vytvořena konstrukce z lešení PERI UP. | Zdroj: PERI

Volba vhodných bednicích nosníků pro MULTIFLEX byla provedena podle požadavků projektu na velikost rozpětí ‒ u velkých rozpětí se projektanti rozhodli pro nasazení příhradových nosníků GT 24 a u malých rozpětí pro nasazení plnostěnných nosníků VT 20K. Libovolná kombinace obou nosníků a možnost volby jejich uspořádání umožnily týmu na stavbě velkou míru flexibility a vedly k optimálnímu nasazení systému.

 Náročná výška v úseku B

V úseku B se objevila další výzva. Pro odvedení zatížení bylo nutné vytvořit v některých místech podepření až do výšky 24 m. Volba padla na stavebnicový podpěrný systém ALPHAKIT, který je ekonomický až do výšky 30 m. Tento systém mohl bodovat především svou rychlou a bezpečnou montáží ‒ s několika lehkými díly se ukázala být montáž věží s výškou 24,75 m obzvlášť efektivní. Věže byly smontovány ručně předem na zemi, teprve pro jejich finální usazení na přesné místo byl použit jeřáb.

02 Peri Cortanovci min
02 Integrované pracovní plošiny mezi příhradovými nosníky ALPHAKIT umožnily pracovníkům stavby bezproblémový pohyb do všech částí konstrukce.
| Zdroj: PERI

Každá věž byla kromě toho opatřena žebříkem, který mohl být jednoduše nasunut do vodorovných sloupků a zajištěn klínem. Tak měli pracovníci možnost dostat se později k hlavovému vřetenu, které umožňuje flexibilní nastavení výšky okolo 75 mm. Každá podpěrná věž musela být z důvodu velkých tahových sil 107 kN ukotvena do provizorního základu.

Od partnerů ASB

Jako hlavní překlenovací nosníky přes jednotlivá pole byly nasazeny příhradové nosníky ALPHAKIT, které mohly být stejně jako věže rychle a snadno předem smontovány ručně na zemi a s pomocí jeřábu umístěny na podpěrnou skruž. Doplňkové pracovní plošiny ze stavebnice lešení PERI UP umožňovaly bezpečnou práci ve velké výšce. Zabezpečení před pádem z výšky zajišťovalo ochranné systémové zábradlí PROKIT. Bednění mostovky bylo vytvořeno stejně jako u úseku C s pomocí nosníkového stropního bednění MULTIFLEX.

04 Peri Cortanovci min
04
V úseku B byla zvolena stavebnicová podpěrná konstrukce ALPHAKIT včetně systémových příhradových nosníků. | Zdroj: PERI
05 Peri Cortanovci min
05
Pro bednění dvoukolejné mostovky byl systém ALPHAKIT v úseku B doplněn díly nosníkového stropního bednění MULTIFLEX. | Zdroj: PERI
06 Peri Cortanovci min
06
Bezpečnostní systém PROKIT zajišťoval pracovníkům na stavbě nepřetržitou ochranu před pádem z výšky. | Zdroj: PERI

Technická podpora přímo na stavbě

V průběhu celého projektu byli technici PERI k dispozici zhotovitelské firmě přímo na stavbě. Intenzivní plánování přesných dodávek na stavbu, podpora a poradenství při zavádění inovativních systémů se postaraly o rychlý postup stavby. Obrovský modernizační projekt tak mohl být realizován za necelé dva roky.

redakce s využitím materiálů společnosti PERI
Článek vyšel v časopisu Inženýrské stavby 4/2021.
RubrikyMostyŠtítky