01 neckarbruecke benningen min

Most v německém Benningenu: Elegantní a přizpůsobený krajině

Partneři sekce:

Inženýrské stavby často zdolávají na dopravních komunikacích překážky harmonicky svázané s okolní krajinou nebo osídlenými oblastmi odpovídajícím architektonickým ztvárněním. Moderními stavebními metodami mohou být realizovány nejrůznější druhy nosných konstrukcí, a to nejen dle stanoveného časového harmonogramu, ale především při dodržení hospodárnosti, bezpečnosti a životnosti.

Technika bednění a lešení PERI se přitom dá optimálně přizpůsobit rozličným místním požadavkům – bez ohledu na to, jestli se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci.

Elegantní konstrukce nového mostu přes Neckar u německého Benningenu je dílem renomované stuttgartské architektonické kanceláře Leonhardt, Andrä und Partner, zabývající se mimo jiné projekcí nosných konstrukcí. Most dlouhý 195 m ve spojení s opěrnou stěnou dlouhou 107 m vytváří základ pro nový obchvat komunikace L 1138 s celkovou délkou 1,2 km mezi Freibergem a Marbachem.

Od roku 2022 bude tato část sloužit pro odlehčení dopravy v obci Benningen a zároveň umožňovat opět provoz nákladní dopravy, která již z bezpečnostních důvodů nemohla využívat starý most. Investorem je spolková země Bádensko-Württembersko, zastoupená předsednictvem vlády v hlavním městě této spolkové země Stuttgartu (Baureferat West).

Skvělá výzva

Nový most přes řeku Neckar je navržen a vybudován jako spřažená konstrukce s komorovým průřezem. Ocelová konstrukce je bez přechodů a je monoliticky spojena s říčními pylony ve tvaru písmena V. Elegantní rámový most s náběhy se harmonicky přizpůsobuje krajině s tradičními vinicemi.

Jeho štíhlá konstrukce s minimální výškou 1,9 m uprostřed celkového rozpětí středního pole délky 86 m nad řekou zachovává požadovaný průjezdný profil šířky 60 m a výšky 6,30 m pro vnitrozemskou lodní dopravu.

Architektonicky a staticky náročná mostní konstrukce byla výzvou také pro realizaci stavby. Velmi úzké ocelové duté profily s šířkou pouze 4 m byly pevně svařeny a předem smontovány částečně již na břehu řeky Neckar a prostřední díl vážící 145 t byl usazen do koncové polohy pomocí těžkého jeřábu.

Vzhledem k zakřivení mostu ve dvou osách byla velkou výzvou pro techniky také výroba mostovky. Most přechází z půdorysného oblouku s poloměrem 125 m a je v podélném i příčném směru nakloněný až o 7,5 %. V poli nad řekou byla veškerá manipulace prováděna výhradně shora.

Přizpůsobené stavebnicové řešení

Praktický stavebnicový systém VARIOKIT od firmy PERI je zaměřen na to, aby umožnil vytvoření vhodných řešení pro velkou část požadavků týkajících se inženýrských staveb. Důležité je přitom pokrýt co největší část těch nejrůznějších požadavků v tunelovém, mostním a všeobecném inženýrském stavitelství pronajímatelnými základními a systémovými díly.

03 neckarbruecke benningen min
Vyvěšené konzolové bednění VARIOKIT umožnilo výstavbu mostovky rozdělenou do 11 úseků po 15–20 metrech v pravidelných týdenních taktech. | Zdroj: PERI

V kombinaci s dalšími službami ve fázi plánování i výstavby, prováděnými manažerem odbytu z PERI Stuttgart a technickým oddělením ve Weißenhornu, bylo pro benningenský most přes Neckar společně s firmou Wolff & Müller Ingenieurbau GmbH vypracováno projektové řešení přizpůsobené systému stavebnice PERI.

V prvním kroku umožnilo zavěšené, vykonzolované bednění VARIOKIT výstavbu mostovky rozdělenou do 11 úseků po 15 až 20 m v pravidelném týdenním taktu. Následné vybetonování říms mostovky bylo prováděno pomocí římsových konzol VARIOKIT. 

 

02 neckarbruecke benningen min
Pro výstavbu 195 m dlouhé mostovky a říms byla zvolena stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. | Zdroj: PERI

Mostovka s vyložením téměř 4 m

Pro výstavbu až 45 cm silné spřažené betonové desky mostovky byla využita bednicí konzola pro spřažené mostní konstrukce VARIOKIT VCB. Přes enormně velké oboustranné vyložení 3,95 m mohly být práce prováděny s rozestupem konzol 90 cm. Další velkou výhodou bylo, že systémové řešení VARIOKIT bylo možné přizpůsobit dané situaci na stavbě vějířovitě prostřednictvím dvou různých variant zavěšení.

04 neckarbruecke benningen min
Zavěšené lávky VCB VARIOKIT uzavíraly bez mezer betonovou hranu a umožňovaly nasazení vibračních lišt. U betonářských záběrů probíhajících nad hladinou řeky mohly být lávky uvolňovány shora a přemísťovány pomocí jeřábu. | Zdroj: PERI

V úseku nad zemí mohlo být zavěšení po betonáži a vytvrdnutí betonu uvolněno zespodu. U betonářských záběrů nad vodou bylo zavěšení provedeno tak, aby mohly být lávky uvolněny seshora a pomocí jeřábu přemístěny. V obou případech byl svršek mostovky volně přístupný.

Závěs z táhel v jedné rovině s horním okrajem betonu zabránil nedokonalostem a nasazením vibračních lišt umožnil velmi rychlou betonáž. „Mostovka dlouhá 195 m byla dokončena v rekordním čase za pouhých 12 týdnů,“ shrnul stavbyvedoucí Hüseyin Aktas, zástupce týmu firmy Wolff & Müller.

Vyvrcholení stavby: mostní římsa

Snadno nastavitelná římsová konzola VARIOKIT VGK byla pro římsy mostu přes Neckar s délkou téměř 200 m tím nejhospodárnějším řešením a zároveň umožnila bezpečnou a efektivní práci. Vzhledem k ukotvení lávek ke spodní straně mostu mohly být všechny práce na desce mostovky prováděny bez omezení.

05 neckarbruecke benningen k min
Pro betonáž říms mostovky představovaly římsové konzoly VARIOKIT VGK, zavěšené také na spodní straně, velmi hospodárné projektové řešení. | Zdroj: PERI
06 neckarbruecke benningen min
Římsové konzoly VGK s plně uzavřenými podlahami zajistily dostatečnou ochranu pro lodní dopravu. Samostatné sestavy bednění bylo možné plynule přizpůsobit požadovanému tvaru. | Zdroj: PERI
07 neckarbruecke benningen min
Provedení jako klenbový rámový most se harmonicky přizpůsobuje krajině zdobené vinohrady a zároveň umožňuje štíhlou konstrukci s výškou pouze 1,90 m uprostřed mostu nad hladinou Neckaru. | Zdroj: PERI

Neprostupná podlaha lávek zajistila dostatečnou ochranu pro lodě plující po řece i pro trénující veslaře v jejich lodích. Samostatná sestava bednění VGK mohla být plynule a bez problémů přizpůsobena požadovanému tvaru říms.

Vytvořeno z podkladů společnosti PERI
Článek vyšel v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 2/2021.