Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Stanice Liège Guillemins

Stanice Liège Guillemins

Základní myšlenkou tohoto návrhu byla transparentnost a dialog s městem. Oba úmysly vyjadřuje právě monumentální klenba ze skla a oceli. Obrovská skleněná stavba nahrazuje tradiční fasádu a navozuje přirozenou interakci mezi interiérem stanice a městem.