Realizace silnice metodou RoadCem
Galerie(9)

Realizace silnice metodou RoadCem

Partneři sekce:

Technologie RoadCem aplikovatelná v podstatě ve všech materiálech, v nichž cement tvoří spojovací látku, se osvědčila v desítkách zemí po celém světě v nejrůznějších klimatických podmínkách. U nás byla použita již počtvrté, a to k výstavbě silnice v Českých Velenicích v září 2011.

Vznikl půl kilometru dlouhý úsek příjezdové komunikace k průmyslovému areálu, navržený na zatížení intenzivní kamionovou dopravou.

RoadCem je jemná, prachovitá přísada, složená z alkalických a zemitých alkalických látek a ze syntetických zeolytů, obohacená komplexní proaktivní látkou. Vyvíjena byla speciálně pro výstavbu silnic a pro využití ve stabilizacích. RoadCem zásadním způsobem modifikuje hydrataci cementu, čímž vylepšuje a zvyšuje pevnost v tlaku a pružnost konstrukcí obecně.

Tato technologie byla vyvíjena déle než 15 let v Nizozemsku a nahrazuje všechny konstrukční vrstvy tradičně pojatých vozovek vrstvou jedinou, která je uzavřena tenkou obrusnou vrstvou. Výsledná směs nahrazující konstrukční vrstvy se skládá ze směsi cementu, vody, materiálu RoadCem a především místní zeminy. Díky pružnosti vrstva spolupůsobí s vrstvou obrusnou (obvykle asfaltovou), jejíž tloušťku lze minimalizovat v mnoha případech dokonce až na mikrokoberec nebo jen emulzní nátěr.

V Českých Velenicích byla navržena vrstva v tloušťce 30 cm s 66 kg/m2 (přibližně 9,5 %) cementu a 0,66 kg/m2 (přibližně 0,1 %) materiálu RoadCem. Vysoké množství pojiva a jeho cenu vyvážila skutečnost, že není třeba ze stavby odvážet a skládkovat nevhodné materiály a naopak nakupovat a ukládat pro stavbu vhodné materiály.

Komunikace byla realizována ve dvou částech. První úsek (350 m dlouhý) je rozšířením stávající štěrkové cesty, jejíž materiál byl smísen s okolní zeminou a vytvořil tak základ pro směs upravenou materiálem RoadCem. V této části se nacházelo devět kanalizačních šachet, respektive vpustí. Při realizaci proto zemní fréza vynechala co nejmenší oblast okolo jednotlivých šachet, odkud byl materiál odkopán a během tvarování a po nadávkování pojiva a RoadCemu dodán zpět.

Druhý úsek (150 m dlouhý) nebyl komplikovaný z hlediska výskytu překážek při frézování, ale pro výskyt zamokřených částí. Přibližně uprostřed prašné cesty se totiž nachází bod přirozené akumulace povrchové vody, která sem stéká z přilehlých oblastí. Vzhledem k velkému množství pojiva RoadCem však byla radikálně snížena vlhkost z místy extrémních 33 % na přijatelné hodnoty.

Generálním dodavatelem materiálu byla společnost PowerCem Czech Republic. Na realizaci spolupracovali společnosti STRABAG, a. s., a SAT, s. r. o. Díky kvalitní spolupráci zúčastněných firem bylo položení vrstvy silnice technologií RoadCem úspěšně dokončeno během jednoho dne (celkem 3 000 m2).

–>–>