Nádraží v Amsterdamu propojuje město (VIDEO)
Galerie(7)

Nádraží v Amsterdamu propojuje město (VIDEO)

Partneři sekce:

Nové vlakové nádraží v amsterdamské čtvrti Bijlmer je součástí tratě spojující Amsterdam s Utrechtem a zároveň spojnicí mezi tratí rozdělenou rezidenční a komerční částí jihovýchodního města. Na projektu, jehož součástí bylo napojení na bulvár pro davy fanoušků směřujících na blízký fotbalový stadion, se podílela dvě architektonická studia: britské Grimshaw Architects a nizozemské Arcadis Architecten.


Ačkoliv správa nizozemské železnice ProRail původně plánovala pouze přidat na lince Amsterdam–Utrecht několik dalších tratí pro vlaky a metro podél těch již existujících, nakonec souhlasila s rozsáhlou a nákladnou přestavbou existující železnice. Kvůli projektu nového nádraží bylo potřeba železniční trať vyvýšit na násep.

Takto přebudovaná trať, navíc v průběhu projektování zvýšená o další dva metry, umožnila navrhnout pod železnicí vzdušné veřejné prostory s autobusovou zastávkou a nástupišti propojenými diagonálními eskalátory a prosklenými výtahy. 

Zušlechtění průchodu
Amsterdamská stanice Bijlmer ArenA původně rozdělovala západní komerční oblast, jíž dominuje fotbalový stadion otevřený v roce 1996, a východní rezidenční oblast s vysokým podílem sociálního bydlení vybudovaného během 70. a 80. let, kde žijí především imigranti. Tyto dvě části dříve propojovala jediná cesta pro pěší, která vedla tmavým nevlídným tunelem skrze starou vlakovou stanici na městské periferii.

Návrh nádraží vycházel především z požadavku zušlechtění průchodu spojujícího západní a východní oblast a vytvoření příjemného a bezpečného prostředí pro cestující na nástupištích i v přízemním veřejném prostoru. Nevlídný spojovací tunel byl tedy nahrazen rozlehlým prostorem s diagonální halou, autobusovým nádražím a stanovištěm pro taxi.

Přestavba nového rozsáhlého nádraží, na níž spolupracovala dvě renomovaná ­architektonická studia Grimshaw Architects a Arcadis Architecten, stála téměř sto třicet milionů eur.

Obtížné bylo nejen propojit dvě oddělené části města a vytvořit moderní bezpečné místo, které poslouží běžnému provozu i občasným davům fotbalových fanoušků, ale i vyhovět požadavkům na stavbu za nepřerušeného provozu vlaků.

Stanicí projíždí běžně každých 90 minut 25 tisíc cestujících, ať už meziměstskými nebo příměstskými vlaky.

Nádraží navazuje na osu bulváru a diagonálně přetíná železniční tratě. Na struktuře diagonální sítě jsou také rozmístěny sloupy a vertikální komunikace.

Konstrukční elementy
Konstrukci veřejného prostoru s centrální halou pod nástupišti a železničními tratěmi podpírají mohutné betonové sloupy, mezi nimiž je dvacetimetrové rozpětí. Sloupy byly uspořádány tak, aby navazovaly na osu bulváru a dotvářely vizuální efekt jedné linie.

Základním elementem konstrukce zastřešení je ocelový trám tvarovaný do písmene V, z něhož vycházejí ocelové konzoly nesoucí střešní zasklení. Kombinovaná konstrukce je podepřena sérií trubkových nosníků ve tvaru písmene A zakotvených pouze jedním hlubokým podélným stabilizátorem na jižním konci.

Architekti zvolili lamelovou prkennou střechu s akusticky absorbujícím povrchem z borovicového dřeva.

Dřevěnou část střechy zkombinovali s prosklením v místě, kde ji podpírají nosníkové konzoly. Dřevěná struktura i sklo, jímž prostupuje denní světlo, tak zpříjemňuje pohled na nástupiště i novou promenádu směřující ke stadionu, kterou pro­jektoval amsterdamský architekt ­Pi de Bruijn.

Rozvoj oblasti

Prosklená střecha propouštějící denní světlo byla navržena tak, aby maximálně prosvětlovala prostor nádraží. Cílem architektonického návrhu byla transparentnost a vysoká úroveň bezpečnosti ve dne, v noci i během klíčových fotbalových utkání.

Nové nádraží přispělo ke zlepšení prostředí k cestování i bydlení a postupně umožní rozkvět této části města. Stavba byla přijata vřele a funguje jako katalyzátor pro rozvoj oblasti na obou stranách trati. Zároveň se již rozjíždí několik přidružených projektů, podél severní strany bulváru by měla vzniknout řada obchodů a chystá se kompletní renovace přilehlého náměstí.

Příčný řez

Amsterdamské nádraží Bijlmer ArenA
Místo: Amsterdam, Nizozemí
Investice: 130 milionů eur
Plocha: 6 500 m2
Projekt: 1997
Realizace: 2002–2007
Investor: ProRail, město Amsterdam
Autor:
Grimshaw Architects (Neven Sidor, Simon Moore, Ingrid Bille, Florian Eckhardt, Nick Grimshaw, Ben Heath, Ewan jones, John Ridgett, Carl Shenton, Tim Schoenburg, Shoaib Rawat, Benny O‘Looney, Giles Omezi)
Arcadis Architecten (Jan Schouten, Jan Van Belkum, Luc Veeger, Harry Beertsen, Hans Van Weelden, Onur Buldac, Michael Van Der Kaaij, Arthur De Groot, Jos ­Delhez, Christiaan Schmid)

Kateřina Kotalová
Foto: Mark Humphreys, Ger van der Vlugt
Výkresy: Grimshaw Architects

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.