Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover
  • Rehau

Vnější obklady stěn

Vnější obklady stěn

Povrchové úpravy obvodových stěn dotvářejí estetický výraz objektu a zároveň chrání budovu před povětrnostními vlivy. Proto plní několik funkcí současně. Z hlediska technologických procesů můžeme povrchové úpravy obvodových plášťů rozdělit na vnější fasádní omítky a vnější fasádní obklady.

Na fasádní obklady se kladou tyto základní požadavky a kritéria: estetickoarchitektonické, konstrukčně-statické, akustické, aerodynamické, hydrodynamické, hygienické a požárněbezpečnostní.

Z technologického hlediska můžeme obklady realizovat mokrým procesem (lepením), suchým procesem (kotvením) nebo jejich kombinací. Podle druhu materiálu, který použijeme na obklad fasády, můžeme obklady rozdělit na dřevěné, kamenné, keramické, silikátové, plastové a kovové.

Dřevěné obklady fasád

Dřevěné obklady ještě pořád mají své místo při výstavbě rodinných domů. Patří mezi nejstarší používané obklady, protože přirozená struktura dřeva dodává objektu nezaměnitelnou pečeť a příznivě působí na klid a pohodu člověka. Dnes je na trhu velké množství dřevěných obkladů nejen z deskového řeziva nebo fošen (masivu), ale i obklady z ušlechtilého dřeva (překližky, vrstvené lisované dřevo lamelové dřevo a jiné) a aglomerovaného dřeva (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, sendvičové desky, desky z dřevité vlny a cementu). Nejčastěji se používají obklady z borovice, smrku a dubu, zejména pro jejich dostupnost.

Výhodnější a kvalitnější jsou tvrdá dřeva (buk, jasan, dub, ořech) s vysokým obsahem živic, která jsou odolnější proti povětrnostním vlivům, ale používají se i měkká dřeva (smrk, jedle, borovice) a polotvrdá dřeva (modřín). Mezi výhody dřeva při jeho použití na fasádní obklady patří lehká zpracovatelnost, dobrá montovatelnost, houževnatost a pružnost jednotlivých prvků, jedinečný vzhled a poměrně nízké náklady při výrobě obkladových prvků. K nevýhodám dřeva je zapotřebí zařadit kolísání objemu dřeva (sesychání, nabobtnávání vlivem vlhkosti), vysoké udržovací náklady a možnost napadení dřeva houbami a hmyzem. Navíc se v poslední době dřevo stává nedostatkovým materiálem.

Proto se do pozornosti stavebníků stále častěji dostávají obklady z ušlechtilého a aglomerovaného dřeva. Složení takových desek, jejich tvar a povrchová úprava má vzhledem ke klasickým dřevěným obkladům výhody v tom, že nevykazují objemové a tvarové změny a potřeba jejich vnější údržby je minimální. Jsou stálobarevné, dobře se čistí a dají se lehce řezat i vrtat. Na obklady fasád jsou vhodná i exotická tvrdá dřeva z tropických zemí, která se ale u nás vzhledem k vysoké ceně velmi málo používají.

Kamenné obklady fasád

Přírodní kámen má trvalé místo v architektonickém ztvárnění obvodových plášťů budov. Patří k nejstarším stavebním materiálům. K výrobě obkladových prvků z přírodního kamene se používají různé druhy kamene s rozdílnou velikostí a tloušťkou:

  • tvrdé s tloušťkou 30 mm (žuly, syenity, diority, andezity a ryolity),
  • středně tvrdé s tloušťkou 25 mm (mramory, vápence a travertiny),
  • měkké s tloušťkou 40 mm (pískovce a trachyty).

Novou technologii kamenných obkladů představují TF panely (mramorová anebo granitová deska o tloušťce 5 mm a slepená s nosnou voštinovou deskou, čímž vznikne obkladová deska tloušťky 11 až 35 mm). Povrchová úprava kamene závisí na vlastnostech kamene a na estetických požadavcích na vzhled budovy. Používají se různé povrchové úpravy kamenné plochy: lámané, hrubé, plasticky zvýrazněné, drsné, hladké a leštěné.

Mezi výhody obkladů z přírodního kamene patří vysoká pevnost, malá nasákavost, dobrá mrazuvzdornost a trvanlivost. Nevýhodami jsou vysoká objemová hmotnost, malá tepelněizolační schopnost, těžká opracovatelnost a samozřejmě vysoká cena.

Keramické obklady fasád

Keramické obklady fasád jsou tenkostěnná kusová staviva deskového tvaru, která tvoří obkladové prvky vyrobené z rozemleté zhomogenizované směsi jílu, písku, taviv, barviv a jiných minerálních surovin. Po smíchání jednotlivých ingrediencí se hmota tvaruje, suší a vypaluje. Keramické obklady mají velmi pěkný vzhled, zvyšují odolnost konstrukce proti povětrnostním vlivům a proti mechanickému opotřebování, zabezpečují hygienické parametry konstrukce a umožňují udržovat povrch v čistém stavu. Mezi takzvané režné keramické obklady fasády patří výrobky Rakodur, Uni, Arizona, Indiana, Travertin, Rakovitro, Arktida. Jsou velmi dobře odolné proti opotřebování, mrazuvzdorné, kyselinovzdorné, barevně stálé a velmi lehce se udržují.

Tradiční mokrý způsob obkládání fasád je poměrně náročný a u nás se využívá spíše při obkládání soklů, části přízemí nebo předsazených konstrukcí. Suchý proces kladení obkladu je efektivnější a je založen na kotvení obkladu do podkladu pomocí kotev anebo roštů, případně kombinací kotev a roštů. Výhodou montovaných keramických obkladů je, že jejich použitím můžeme eliminovat rozdílné tvarové změny v konstrukci obvodového pláště. Vytvořením odvětrané vzduchové mezery zabezpečíme vhodný vlhkostní režim v obvodové konstrukci a použitím dekorativních předsazených prvků zlepšíme ochranu objektu před slunečním zářením. Podobným způsobem se dají zabezpečit i přiměřené akustické parametry vnitřního prostředí.

Silikátové obklady fasád

Velkou skupinu silikátových obkladů tvoří obkladové silikátové fasádní prvky na bázi cementu. Fasádní prvky vyrobené touto technologií se vyrábějí z velmi kvalitního vibrovaného betonu nebo z keramického betonu v různých barevných odstínech. Můžeme sem zařadit eternitové výrobky, které se vyrábějí na bázi vláknocementového materiálu. Vyznačují se vysokou kvalitou, dlouhou životností, funkčností a velmi dobrým vzhledem (přírodní plastický vzhled). V kombinaci s vhodnou tepelnou izolací je eternitová fasáda vhodná k zateplování rodinných domů.

Sklosilikátové fasádní obkladové desky se vyrábějí ze skla a z křemičitého písku technologií slinutí s vysokým bodem tání. Sklosilikátové desky jsou leštěné, mají vzhled broušeného kamene nebo keramiky a jejich životnost je velmi vysoká. Do skupiny silikátových obkladů patří ještě obkladové montované prvky z vyztuženého betonu. Vyrábějí se jako fasádní desky nebo jako velkorozměrové prefabrikované prvky z betonu vyztuženého sítěmi či ocelovými vložkami. Vhodné jsou pro rozsáhlejší stavby. K jejich výrobě se používá bednění se strukturovaným povrchem, které není samonosné. Obvykle se betonové desky zhotovují ze dvou vrstev, přičemž jádro je betonové a povrchová lícní vrstva obsahuje sestavu kamenné drti potřebné k dosažení požadovaného vzhledu povrchu.

Obklady fasád z plastů

Na fasádní plastové obklady se používá vytvrzený polyvinylchlorid (PVC), polyesterové lamináty zpevněné skleněným vláknem (GUP) nebo polymetylmetakrylát (PMMA). Tvrzené PVC má nízkou pevnost v tahu, proto se vyztužuje skleněným vláknem. Velkou předností sklolaminátů je malá objemová hmotnost. Sklolaminát s tloušťkou 2 mm může nahradit ocelový plech o tlušťce 1 mm a hliníkový plech tloušťky 1,5 mm. Tam, kde chceme zlepšit tepelněizolační vlastnosti obkladů, můžeme použít plastové profily vyplněné tepelněizolačním materiálem (polyuretanovou pěnou PUR).

K výhodám plastů patří dobrá pevnost při malé hmotnosti, různorodost barevného povrchu, dobré tepelněizolační vlastnosti, vysoká životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, lehké tvarování obkladových prvků a minimální údržba. Na druhé straně však nelze zapomínat na nevýhody plastových obkladů jako hořlavost a velkou tepelně objemovou roztažnost, s níž je třeba počítat už v konstrukčním řešení.

Obklady fasád na bázi kovu

Obklady na bázi kovových plechů se jen v malé míře používají na stěny rodinných domů, většinou se uplatňují v administrativních, obchodních a výrobních prostorech, například obkladové materiály Rheinzink, tvořené ze slitin zinku, mědi a titanu. Na trhu se objevily nové technologie potažení kovových plechů plasty v široké barevné škále a s kvalitativně vyššími parametry životnosti a estetiky. Patří sem i profilované plechy Rannila, které se používají i jako stěnové profily kotvené na různé obvodové pláště. Jádro materiálu tvoří oboustranně žárově pozinkovaný plech, na který se po určité povrchové úpravě nanese vrstva plastu a potom se vytvrdí v peci.

Obklady na bázi plechů můžeme použít pro zateplené i nezateplené obvodové pláště a také k dodatečnému zateplení. Jejich výhodou je rychlá montáž, dlouhá životnost, velká variabilnost konstrukčního řešení obkladu a jeho kotvení, odolnost proti korozi a kolísání teplot a také barevná stálost.

Různé způsoby kotvení a ukončení kovového fasádního obkladu

Ing. Alena Pernišová, Ph.D.
Foto: Wienerberger a archiv vydavatelství

RubrikyFasáda