Partneři sekce:

Oprava a renovace fasády (Pracovní postup)

Jaro je ideální dobou na opravu fasád, protože zaschnutí jednotlivých vrstev vyžaduje počasí, které například v létě budeme hledat obtížněji – moc slunce čerstvé fasádě škodí a výsledná barva by mohla být, resp. pokud ke slunci nepřistoupíme zodpovědně určitě bude, lokálně rozdílně barevná.

Krok 19: Zaplnění trhlin

Trhliny lze zaplnit i pomocí aplikační pistole.

19 Zaplnění trhlin
19 Zaplnění trhlin |

Krok 20: Vyhlazení hmoty

Přebytečnou hmotu vyhladíme špachtlí na úroveň omítky.

20 Vyhlazení hmoty
20 Vyhlazení hmoty |

Krok 21: Primer

Opravenou fasádu opatříme nátěrem primeru a necháme 24 hodin zaschnout.

21 Primer
21 Primer |

Krok 22: Finální omítka

Následuje vrstva finální omítky. Nanášíme ji nerezovou stěrkou a vyhladíme plastovou stěrkou krouživými pohyby, aby se dosáhlo požadované tloušťky zrna.

22 Finální omítka
22 Finální omítka |

Krok 23: Sokl

Než fasádu překryjeme sítí, odhalíme sokl (očistíme od hlíny, odhrábneme kačírek atd.).

23 Sokl
23 Sokl |

Krok 24: Srovnání nerovností

Dlátem srovnáme nerovnosti soklu.

24 Srovnání nerovností
24 Srovnání nerovností |

Krok 25: Nátěr

Štětcem a válečkem aplikujeme barvu na celou plochu soklu. Po poslední vrstvě barvy odstraníme všechny ochranné fólie a lepenky.

25 Nátěr
25 Nátěr |

Krok 26: Zakrytí sítí

Fasádu necháme zaschnout až 4 týdny. Během schnutí ji necháváme pod sítí a pravidelně vlhčíme.

26 Zakrytí sítí
26 Zakrytí sítí |

Krok 27: Upevnění komponent

Po řádném zaschnutí nátěrů znovu upevníme na fasádu všechny sundané komponenty (zvonky, markýzy, světla atd. Před upevněním je pečlivě očistíme, abychom fasádu neušpinili.

27 Upevnění komponent
27 Upevnění komponent |
Text + foto: Hornbach

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2020.