Partneři sekce:

ETICS – Nové barvy, nové vzorníky, nové struktury

ETICS – Nové barvy, nové vzorníky, nové struktury

Nový vzorník pastózních omítek a barev společnosti KNAUF vychází ze současných a hlavně budoucích požadavků investorů, které se začínají pomalu přesouvat do oblasti jemných odstínů podobných přírodním barvám písků, dřeva a kamene. Velkým módním trendem současnosti jsou okrové a béžové odstíny. Samozřejmě že nadále respektujeme požadavky na sytější odstíny, které vzorník obsahuje také. Barevné tóny jsou sladěny tak, aby vyhovovaly požadavkům na barevné ztvárnění i historických objektů v kombinaci se stavbami moderní architektury. Při výrobě používáme spektrofotometr, takže jsme schopni vyrobit i odstíny mimo daný vzorník, například u průběžně dokončovaných rozsáhlých objektů.

Důležitou hodnotou pro výběr odstínu je HBW – Der Hellbezukswert – součinitel rozptýleného odrazu světla. Jedná se o stavebně fyzikální ukazatel měřený v procentech. Tato hodnota definuje stupeň světlosti a odrazivosti daného odstínu. Kritická oblast pro použití jednotlivých odstínů na ETICS je <30 %, přičemž 0 % je totožná s černou a 100 % s bílou barvou. Zde je nutné podotknout, že HBW je ovlivněna zrnitostí a strukturou použité pastózní omítky. U použití barev rozhoduje struktura podkladu, který bude barvou ošetřen. Pro letošní sezonu jsou připraveny klasické minerální omítky KBELORIT  v tradičních strukturách a zrnitostech, které jsou stále v zájmu našich odběratelů. Domnívám se, že mají budoucnost, vzhledem ke svým vynikajícím hodnotám paropropustnosti a odolnosti vůči biocidnímu napadení fasádního líce budovy. Tento druh omítky se doporučuje ošetřit předepsanou penetrací pod egalizační barvu a následně provést nátěr Silikonharz-EG-Farbe. Tato barva je určena též pro renovaci fasád po likvidaci napadení spory plísní a též při udržování a obnově biocidní funkce fasády. Pro ošetření klasických minerálních omítek jsou připraveny fasádní barvy KNAUF jak na bázi akrylátové, silikonové nebo silikátové. Pod každý druh fasádní barvy je připravena příslušná penetrace pod fasádní barvu. Ze strany našich zákazníků nesmí docházet k záměnám penetrací, neboť tím dochází k porušování technologické kázně při zpracování. U pastózních omítek jsme v letošním roce provedli následující úpravy zrnitostí. U strukturovaných roztíraných omítek na bázi akrylátů, silikonů i silikátů jsou k dispozici zrnitosti 1,5, 2 a 3 mm. U strukturovaných omítek rýhovaných na všech třech bázích budou k disposici zrnitosti 2 a 3 mm. Zde je nutné dodržet předepsanou technologii zpracování, a pod příslušný druh omítky použít předepsanou probarvenou penetraci. Všechny naše omítky mají biocidní přísady a jejich použití je skutečně velmi široké. V mimořádných případech jsme připraveni zabezpečit u roztíraných omítek dodávku zrnitosti 1 mm, která je však na velké plochy velice omezeně žádána.  Ladislav Linhart Další informace na www.knauf.cz

RubrikyOmítky