Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Difuzně otevřené omítkoviny pro zasolené a vlhké zdivo

Ukázka funkčnosti omítky Exzellent STP soli prostupující na povrch omítky

Vlhkost a soli ve starém zdivu jsou zátěží nejen pro samotnou konstrukci stavby, ale i pro vnitřní klima. Sanace takových poruch zdiva je však často velmi složitá a vyžaduje značné finanční náklady. Efektivní a hospodárná alternativa existuje v podobě omítkového systému Exzellent STP, který vlhkost účinně reguluje.

Omítky regulující vlhkost jsou určeny pro vnější i vnitřní povrchy i pro podezdívku. Nanáší se přímo na vlhké zdivo. Stará vlhká omítka musí být nejprve otlučena, poté lze nanášet omítky systému Exzellent STP. Aktivně dýchající omítka regulující vlhkost spolehlivě vytvrzuje i při vlhkém zdivu či na vnějších plochách a lze ji použít bez nákladných vysušovacích opatření. Vykazuje nízkou smrštivost, nepatrný sklon k tvorbě trhlin a působí proti plísním.

Exzellent STP – speciální geometrie pórů se zvláštním účinkem

Princip funkce omítky regulující vlhkost je jednoduchý – omítka není nastavena hydrofobně. Prostor pórů omítky Exzellent STP vykazuje jedinečnou geometrii, která efektivně vy­užívá zákonitosti přestupu vlhkosti (kapilarita a difuze). Vlhkost zdiva je zachycována kapilárně a opět odváděna silně zkrácenou difuzní cestou jako vodní pára, a to až 15krát rychleji, než je tomu u standardních omítek. Rovněž soli obsažené ve zdivu mohou – oproti běžným sanačním omítkám, kde se soli ukládají – být rychle vyvedeny na povrchovou plochu omítky, kde je možno je odstranit bez jejího poškození.

schema
Funkční schéma – WTA a Exzellent STP

Systém působení

Vysoušení zdiva vyžaduje čas i energii – při rychlém vysoušení vznikají ve zdivu trhliny. Omítka regulující vlhkost však může být aplikována bez nákladného vysoušení na mokré zdivo. V protikladu k běžným sanačním omítkám, u nichž se soli vážou na vrstvu omítky, jsou tyto soli transportovány na povrch, kde mohou být lehce odstraněny. Další výhodou aplikace těchto hydrofilních omítek je zamezení poškození zdiva způsobeného krystalizací, jako jsou tvorba trhlin a prostupující vlhkost, takže se zároveň vytváří zdravé lokální klima. Předpokladem je ale dobré odvětrávání, aby mohlo rychle docházet k odpařování vody.

Důkladná příprava podkladu

Stávající poškozená omítka musí být mechanicky odstraněna, otlučena až po cca 80 cm od stanovené hranice poškození. V závislosti na podkladu může být potřeba povrch otryskat. Zpuchřelá místa a uvolněnou maltu ve spárách je třeba vyškrábat do hloubky cca 2 cm a plochu omést tvrdým koštětem, aby se pak spáry následně zaplnily materiálem Exzellent STP 540. Přitom je třeba dbát na to, že použití malty Exzellent STP vždy vyžaduje mokrý, respektive vlhký podklad. Suchý podklad musí být tedy dobře zvlhčen. Systém výrobků nabízí jak omítky na ruční, tak i na strojní omítání. Pro ruční omítání jsou určeny omítky Exzellent STP 510 a 610. Míchají se ve vrtulových a spádových míchačkách či v míchačkách s nuceným oběhem. Doba míchání je 2 až 3 minuty. Pro strojní omítání slouží Exzellent STP 500 a 600. Nanášejí se na zvlhčený podklad běžnými omítačkami s turbodomícháváním. Nastavení stroje, jako například přídavku vody, závisí na místních poměrech.

Ideální omítka pro sklepní prostory zatížené vlhkostí
Ideální omítka pro sklepní prostory zatížené vlhkostí

Příprava podkladu u hladkých ploch

Hladké podklady, jako je například beton či kabřinec, vyžadují pro lepší přilnutí aplikaci prostřiku. Den před nanesením této vrstvy musí být podklad dobře zvlhčen. Bezprostředně před nástřikem musí být plocha opětovně důkladně zvlhčena. Omítka je nanášena ručně do jednotlivých hnízd, může však být nanášena i strojově. Malta na prostřik Exzellent STP 520 se nanáší na cca 50 % zvlhčeného podkladu tak, že vytváří síť a slouží jako přilnavá vrstva pro následné omítky regulující vlhkost.

Vyrovnání větších nerovností

Pro vyrovnání větších nerovností, jakož i pro vyplnění jednotlivých prohlubenin se použije vyrovnávací omítka Exzellent STP 540. Nanesená tloušťka může být až cca 30 mm, přičemž vyrovnávací omítka může být nanášena jak ručně, tak i strojově. Po jejím natažení se musí horizontálně rozetřít hladítkem nebo zednickou lžící s ozubením nejméně 6–8 mm. Povrch omítky není po poslední vrstvě Exzellent STP 540 ještě hotov, je nutno jej překrýt vrstvou tloušťky minimálně 20 mm materiály Exzellent STP 500, 510, 600, 610 nebo 700.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Nanesení omítky regulující vlhkost

V případě aplikace vyrovnávací vrstvy je před nanesením omítky regulující vlhkost nutné dodržet technologickou pauzu jeden až čtyři dny v závislosti na okolních podmínkách a mocnosti vyrovnávací vrstvy, případně je třeba povrch opětovně zvlhčit. Minimální tloušťka vrstvy omítky je 20 mm. Má-li být povrch následně zabrušován, je potřebná celková tloušťka omítky 25 mm. Lze ji provést v jednom nebo ve dvou krocích „mokrý do mokrého“. Vyrovnání povrchu se provede hladicí lištou nebo lichoběžníkovým hladítkem.

Dokončení povrchu

Omítka se buďto stírá při využití její vlhkosti lištou s pěnovou gumou, případně prknem z tvrdého dřeva, nebo se následně zabrušuje bruskou. Nesmí se použít prkno opatřené plstí. Zabrušování se rovněž doporučuje i při následném nanesení jemné omítky, která tak získá difuzně otevřený drsný povrch. Omítka regulující vlhkost je tím obecně dokončena a nevyžaduje žádný další nátěr. Omítky Exzellent STP jsou k dispozici v různých barevných odstínech, přičemž jsou probarvené v celé své struktuře, a není tedy potřeba chránit je po aplikaci sjednocujícím barevným nátěrem, který vždy snižuje difuzní otevřenost a omezuje transport vlhkosti.

Hrad Český Šternberk
Hrad Český Šternberk

Exzellent STP Historic – omítka regulující vlhkost zcela bez cementu

U historických staveb se nedoporučují současné materiály s obsahem cementu. Úřady místo toho vyžadují omítky, které odpovídají jejich historickým předchůdcům – a ty neobsahovaly cement. Aby se vyhovělo požadavkům památkové péče a zároveň bylo možno poskytnout moderní a funkční výrobky, vyvinuli jsme první omítku regulující vlhkost bez obsahu cementu. Je vhodná pro trvalou regulaci vlhkosti obzvláště solemi a vlhkostí zatěžovaného historického zdiva všech druhů, jak uvnitř, tak i vně a na podezdívce.
Historické budovy mají velmi často v oblastech sklepů a konstrukcí ve styku se zeminou problém s vnikající vodou a zdivo je tam velmi zavlhlé. Pokud není možné provést nové hydroizolační vrstvy, případně v kombinaci s injektážními horizontálními clonami, pak nemá žádný „klasický“ sanační systém (WTA-systém) dlouhodobě šanci na trvalou funk­čnost. Právě pro tyto konstrukce nabízíme omítkový systém Exzellent STP regulující vlhkost.

TEXT: MC – Bauchemie v rámci spolupráce s portálem PROPAMÁTKY
Foto: MC – Bauchemie, s. r. o.

Článek byl uverejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 4/2018.

RubrikyOmítky