Fasáda jako značka „Vjíždíte do města“

Fasáda jako značka „Vjíždíte do města“

Partneři sekce:

Budova E je posledním článkem zástavby, která dokončuje uliční frontu severní části pražského BB Centra u dálnice D1. Objekt zde uzavírá ochranný štít před negativními vlivy dopravy pro bytovou zástavbu, plánovanou v druhém sledu. Do této části Michle se tak začíná navracet v rámci daných možností městské prostředí, které bylo kdysi dopravní radiálou zcela rozbito.

Pozice domu v první linii vůči kapacitní dopravní tepně sice chrání další zástavbu, zároveň ale vyvolává nutnost eliminovat odraz hluku z dopravy od pláště objektu na obytné domy na protější straně komunikace. Řešení tohoto problému se stalo – stejně jako u blízké administrativní budovy Gamma – základním architektonickým motivem, reagujícím na fyzikální principy odrazu hluku. 

K problematice je opět přistupováno individuálním způsobem, vycházejícím z konkrétní situace objektu. K vlastnímu liniovému zdroji hluku – dálnici a nájezdové rampě je navržena prolamovaná fasáda s pásy okenních otvorů. Její modelace byla určena konkrétním průběhem radiály i nájezdové rampy tak, aby hluk od projíždějících vozidel nebyl odrážen ke zmíněné zástavbě na protější straně dálnice. Navržená geometrie umožňuje, že plochy obvodového pláště odráží hluk buď do travnatého svahu mezi dálnicí a rampou, kde je přirozeným způsobem pohlcen, nebo pod vysokým úhlem vzhůru tak, aby se rozptýlil ve výšce. Systém fasády takto efektivně nakládá hlavně s tzv. neutlumitelnými částmi pláště – tedy prosklenými pásy oken a zbytkovými plnými plochami, které nemohou ze své podstaty hluk samy pohltit. Převažující hlavní plná plocha fasády je pak navržena s perforací jako zvukově pohltivá. 

Prolamovaná fasáda je zhotovená jako prostorová železobetonová stěna s okenními otvory, mezi kterými probíhají nosné pilíře, kopírující její geometrii. Pro její realizaci byla zvolena kombinace prefabrikovaných prvků a monolitického provádění na místě. Výplně otvorů ve fasádě jsou navrženy jako pevné plochy z fasádní rastrové konstrukce, pro tento konkrétní účel byly vyrobeny speciální lichoběžníkové profily, odpovídající projektovaným náklonům fasády. Zasklení a připojení k hrubé stavbě je řešeno tak, aby byla zajištěna rovněž akustická pohoda v interiéru – v individuálních kancelářích se předpokládá maximální hladina akustického tlaku Laeq 45 dB. Výběr konkrétní skloviny byl rovněž volen s ohledem na zatížení fasády solární radiací. Skla zabraňují zvyšování tepelné zátěže, prosklené plochy jsou navíc doplněny exteriérovými žaluziemi.

Plné části pláště jsou navrženy jako zateplená fasáda s předsazeným obkladem tabulemi z perforovaného plechu, lakovaného metalickou tónovanou práškovou barvou. Perforace plechu (průměry a rozteče děr) byla zvolena ve spolupráci s akustikem. Plechy jsou kotveny šrouby k nosnému rastru, který zároveň odvádí vodu z plochy pláště. S ohledem na perforaci je minerální akustická a tepelná izolace ochráněna hydroizolační folií. Ostění s parapety oken a niky pro umístění exteriérových žaluzií jsou tvořeny přesnými šambránami z ALU kompozitových desek Larson. 

Akustická fasáda tvoří přeponu trojúhelníkového konceptu objektu, zbývající dvě fasády obrácené dovnitř území jsou navrženy jako celoprosklené pláště s nepravidelným horizontálním rastrováním. Plášť je realizován systémem modulové fasády, doplňkové plochy v parteru a fasáda arkýře nad vstupem pak jako standardní rastrová fasáda s doplňkovými obklady plným ploch ALU lakovaným plechem a kompozitními deskami Larson. 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA „E“ 
Místo: BB Centrum, Praha 4 – Michle, ulice U Pomníku
Investor: BBC – building E, a.s 
Developer: Passerinvest Group, a.s. 
Autoři: Aulík Fišer architekti, s.r.o. – ing. arch. Jan Aulík, ing. arch. Jakub Fišer, ing. arch. Tadeáš Matoušek, ing. arch.Veronika Müllerová
Spolupráce na projektu: Jan Kučera, ing. arch. Adéla Středová, ing. arch. Monika Čížková, ing. arch. Petr Vacek, ing. Martin Zelenka
Interiér nájemce: Heyworth studio, ing. arch. Eva Heyworth
Spolupráce stavební část, koordinace spec. profesí: Building s.r.o. – ing. Miloš Rehberger 
Konstrukční řešení: Building s.r.o. ing. Petr Skála
Obvodové pláště: PKI – ing. Pavel Kotas
Akustika: Greif akustika s.r.o. ing. Petr Havránek, ing. Marie Kirschnerová 
Generální dodavatel: Metrostav a.s. 
Vybraní subdodavatelé: SIPRAL, Nevšímal – obvodové pláště, Kámen engineering – kamenné obklady, TECHO – interiérové prvky, TOMPEX – sadové úpravy, střešní zahrada, LOCI interier – střešní zahrada, opláštění výtahů, OTIS – výtahy, ALBET – ocelové konstrukce, ROSS elektrotechnik – elektro, Zumtobell – svítidla, EKOKLIMA – VZT, topení a chlazení, GTH – gastroprovoz 
Podlažní plocha: 17 600 m2
Užitná plocha: 15 528 m2
Pronajímatelná plocha: 12 169 m2 
Obestavěný prostor podzem. podlaží: 41 050 m3
Obestavěný prostor nadzem. podlaží: 71 005 m3 z toho objem vytáp. prostoru 65 126 m3
Obestavěný prostor celkem: 112 055 m3 
Kapacita podzemního parkingu: 327 stání
Realizace: červen 2005 – únor 2007

Fotografie: Aulík Fišer architekti, s.r.o.

Zkráceno na základě podkladů ing. arch. Jakuba Fišera