Architektonické výzvy: Skleněné fasády
Galerie(7)

Architektonické výzvy: Skleněné fasády

Partneři sekce:

Fasáda, jak už sám název napovídá, je tváří domu. Kromě estetického hlediska ale zastává také (a především) důležitou konstrukční funkci a do značné míry určuje kvalitu fungování celé budovy. Tentokrát jsme se zaměřili na fasády ze skla.

Subtilní systémy

Současné architektonické trendy směřují k transparentnosti, k fasádám s co nejsubtilnějšími sloupky, minimem předělů a maximem prosklení. Společnost Schüco nabízí elegantní fasádní systémy FWS 35 PD a FWS 60 CV, které společně naplňují požadavky nerušené transparentnosti, uživatelského komfortu i subtilního designu. Hodí se pro fasády business a shopping center, systémy lze ale použít i do rezidenčních projektů.

Fasádní systém FWS 60 CV

 Fasádní systém FWS 60 CV

Cílem těchto systémů je co nejvíce minimalizovat pohledovou šířku hliníkových profilů. Systém FWS 35 PD s pohledovou šířkou pouhých 35 mm umožňuje konstruovat dokonale transparentní plochy včetně subtilních strukturálních rohů. Systém je navíc vybaven z hlediska požadavků na větrání, odvod vody i bezpečnost. Byl testován na odolnost proti vloupání do třídy RC 3. Je vhodný pro fixní bezrámové stěny a výlohy obchodů, opláštění vícepodlažních administrativních budov i skleněné stěny reprezentativních rezidencí. Vysoce tepelně izolovaný systém, který vyhovuje kritériím pasivní výstavby, je kompatibilní s trojitým zasklením, elektricky otvíravými okny a dveřmi i dalšími systémy stejné pohledové šířky. 

Fasádní systém FWS 35 PD

 Fasádní systém FWS 35 PD

Hliníkový fasádní systémem FWS 60 CV slouží ke skryté integraci otvíravých prvků do fasády. Francouzské okno má v rámci tohoto systému jedinečnou výhodu, neboť lze vložit do běžné fasády, aniž by přibyla pohledová šířka okenního rámu. Instalací vzniká šířka pouhých 60 mm. Čistý vzhled zůstává nenarušený, pevná pole a otvíravě sklopné části nelze při vnějším pohledu rozpoznat. Zevnitř prozradí otvíravý díl pouze jemná spára a klika. Variabilita konstrukce zaručuje různorodé použití, od oken klasických až po mezipatrová. U otvíravé části je variantou v rámu zabudované ochranné zábradlí a mechatronické kování TipTronic s možností napojení na automaticky řízenou ventilaci.

Detail fasádního systému FWS 60 CV

 Detail fasádního systému FWS 60 CV

Systém posuvných dveří Schüco ASS 77 PD nachází časté využití v show­roomech, hotelech a restauracích. Otevírání i zavírání je tiché a probíhá v jedné rovině, bez rušivého vyčnívání křídel do prostoru. Posuvná stěna se zasklením od podlahy až ke stropu přesvědčuje úzkými pohledovými šířkami pouhých 30 mm a bezbariérovým osazovacím rámem skrytým ve stavební konstrukci. Systém ASS 77 PD zahrnuje několik variant, od neizolovaných interiérových až po vysoce tepelně izolované a bezpečnostní posuvné systémy s možností manuálního i elektrického ovládání. Za pozornost stojí také čisté rohové provedení bez rušivého pevného sloupku.

Posuvné dveře ASS 77 PD

 Posuvné dveře ASS 77 PD

Diamantová loď

Jedním z posledních projektů, na kterých se podílela britská architektka iráckého původu Zaha Hadid, je Port House v Antverpách. Nástavba s renovací a přeměnou bývalé požární stanice v moderní hlavní sídlo úřadu antverpského přístavu spojuje staré s novým a je dalece viditelným symbolem budoucnosti námořního obchodu. Z pozice druhého největšího komerčního přístavu v Evropě mají Antverpy významnou roli na mezinárodním námořním i vnitrostátním obchodě. Společnost Zaha Hadid Architects se spolu s poradenskou firmou pro kulturní dědictví Origin intenzivně zabývala historií místa i samotné budovy. Rozhodnutí přiklonit se k vyvýšené nástavbě stávajícího objektu namísto sousedící přístavby vyplynulo z historické analýzy. Projekt odkazuje na nerealizovanou věž původního návrhu historické budovy, která měla být významným, z dálky viditelným znakem či orientačním bodem. Tvar evokující trup lodi symbolizuje námořní obchod. Nová budova působí dojmem, jako by plula nad tou původní.

Port House

Port House

V obklopení vodou vytváří prosklená fasáda nástavby dojem pohyblivých vln a reflektuje měnící se mraky i barvy na obloze. Výsledkem společné práce architektů, projektantů a techniků firmy Schüco je speciální konstrukce sestavená z trojhranných segmentů, která skrze ploché skleněné desky vytváří zdánlivě hladké křivky. Většina trojúhelníkových prvků je transparentní, některé neprůhledné. Jejich kombinace zajišťuje dostatečný přísun denního světla do objektu bez přebytečného slunečního záření. Směs prosklených a neprůhledných fasádních jednotek opticky zkresluje objem nové nástavby a zprostředkovává exkluzivní výhledy do okolí. Povrch novostavby se mění s intenzitou denního světla, podobně jako rozvlněné vody kolem přístavu.

Kombinace transparentních a neprůhledných segmentů na fasádě

 Kombinace transparentních a neprůhledných segmentů na fasádě

 

Zdroj: Schüco CZ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2018.