Centrum současného umění DOX

Čalouněná fasáda: Centrum současného umění DOX

Partneři sekce:

V červnu 2015 byla Fatra, a. s., přizvána k technickému jednání, které se týkalo řešení atypické fasády Centra současného umění DOX. Předlohou a architektonickou inspirací pro uvažovanou podobu fasády se stal článek v mezinárodním architektonickém časopisu DETAIL, zmiňující se o projektu „Le temps machine“ ve francouzském městě Tours, na kterém je podobný koncept fasády využit.

Fasáda měla být od samotného počátku ojedinělým architektonickým počinem, který svým vzhledem připomíná čalouněné dveře s knoflíky nebo čalouněný gauč. Ke ztvárnění takové smělé koncepce byla navržena střešní PVC-P fólie z produkce Fatra, a. s., v pravidelném rastru „přišitá“ knoflíky k nosné obvodové stěně.

Příprava a průběh realizace

Nejprve bylo třeba připravit technické řešení. Postupně byly na velkoplošných vzorcích vyzkoušeny dva možné způsoby provedení. V prvním případě byla použita fólie FATRAFOL 810/V tloušťky 1,5 mm, v barvě RAL 7040, vyztužená PES mřížkou.

Fólie byla navařena v pravidelném rastru na svislé lišty z kašírovaného plechu FATRANYL a bodově na podložky Guardianweld. Vzorek byl sice funkční, ale po estetické stránce ne zcela vyhovující. Pro druhý pokus byla zvolena jako základ stejná technologie, avšak s tím rozdílem, že fólie nebyla navařena na svislá žebra, ale byla ukotvena pouze bodově systémem Guardianweld.

Centrum současného umění DOX 3

Místo fólie s PES mřížkou byla použita fólie FATRAFOL 818/V-UV, vyztužená skleněným rounem. Bohužel ani druhá varianta nepřinesla požadovaný výsledek, fólie se skelným rounem se ukázala jako nevhodná a celkový vzhled nebyl o mnoho lepší. Fatra, a. s. se rozhodla přizvat do projektu aplikační firmu IzoDol, s. r. o. a začala tak třetí fáze přípravy a vývoje.

Třetí a výrazně větší velkoplošný vzorek budoucí „čalouněné“ fasády se zrodil v březnu 2017. Nový pohled na věc přinesl i nové návrhy, jak PVC fólii elegantně a spolehlivě bodově kotvit za použití kombinace indukčního kotvení a lepených závitových tyčí. Znovu se prakticky ověřovaly všechny teoretické nápady a inovativní postupy montáže.

Klíčové bylo zachovat materiál – fólii FATRAFOL – jako vnější prvek, který plní nejen estetickou, ale i ochrannou funkci celé fasády. Nakonec byl vzorek odsouhlasen a v červenci roku 2017 se začala tato fasáda realizovat. Na jaře 2018 bylo dílo dokončeno, a tak mohou návštěvníci sami posoudit technickou a architektonickou jedinečnost fasády, kterou obepíná hydroizolační fólie z dílny napajedelské firmy Fatra.

Centrum současného umění DOX 4

Použitý materiál

Pro daný způsob použití se ukázala být nejvhodnější fólie FATRAFOL 810/V v tloušťce 1,5 mm. Barva fólie, a tím i fasády byla zvolena šedá, odstín RAL 7040. Fólie je vyztužená polyesterovou mřížkou a je primárně určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu. Fólie odolává UV záření a může být přímo vystavená povětrnostním vlivům.

Závěr

Fasáda na NEW DOX je originál, který se vzhledem k pracnosti a náročnosti určitě nebude často opakovat, a zůstane tak pravděpodobně i do budoucna určitou fasádní kuriozitou. Současně se potvrdilo a ukázalo, jaké různé vlastnosti a využití mají hydroizolační fólie značky FATRAFOL. Klíčovou roli ovšem hraje pečlivá předprojektová příprava a zejména intenzivní spolupráce architekta, projektanta, výrobce a realizátora v případě takto ojedinělého projektu.

DETAILY PROJEKTU
» Objekt: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
» Dodavatel materiálu: Fatra, a. s., Napajedla
» Materiál: FATRAFOL 810/V, tl. 1,5 mm, RAL 7040, vyztužená PES mřížkou
Text + Foto: FATRA
Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.