Galerie(6)

Kreativní fasády jako způsob tvůrčího projevu i řešení urbanismu

Fasáda již není pouze funkční součástí stavby. Provedení fasád totiž dodává současným rekonstrukcím a novostavbám na jedinečnosti a charakteru. Stačí se kreativně rozmáchnout… a nepodcenit výběr správných a spolehlivých materiálů, které nám umožní přivést naši vizi k životu. Příklad si můžeme vzít z rekonstrukce sportovní haly v Modřicích.

Fasáda v hlavní roli

Modřice jsou poměrně malé město, čemuž odpovídá i měřítko městské struktury. Domy nejsou příliš velké, proto bylo od začátku jasné, že ani nová sportovní hala nesmí být vysoká. S ohledem na okolní zástavbu a charakter místa bylo rovněž jasné, že velké, hladké plochy fasád nebudou tou pravou volbou.

Jako model proto byl použit původní – a zároveň rekonstruovaný – objekt stávající restaurace. Velká hmota haly byla rozdělena na tři menší celky. I to se však v modelech ukázalo jako nedostačující. Ke slovu proto přišly úpravy fasád.

Zdroj: CEMIX

Co je malé, to je vhodné

Úprava fasád měla za úkol roztříštit kolos o souhrnné ploše 45 × 25 metrů, slepený z tří menších hmot. Vymyslet správný vzhled fasády proto bylo skutečnou výzvou – přestože si projekt haly žádal originální řešení, okolní a původní zástavba nedovolovala nic příliš výrazného, úderného či netradičního.

Zatímco u rekonstruovaného objektu nebylo moc o čem přemýšlet a fasáda byla uvedena do podoby co nejpodobnější nejstaršímu dochovanému vyobrazení objektu, u novostaveb byla situace o to zapeklitější.

Jak totiž vytvořit objekty s originálním konceptem, který ozvláštní nudné velké plochy fasád, a to aniž bychom ubírali na důležitosti či soupeřili o pozornost s původní, dochovanou budovou?

Zdroj: CEMIX

Jako ideální řešení se ukázala zdobená, strukturovaná fasáda, která je i přes svůj nenápadný vzhled jedinečná. Na polystyrenovou izolaci systému ETICS tak byla aplikována omítka Cemix 2711 FLEXI štuk s vláknem, jejíž finální vzor byl navržen na základě praktických zkoušek v laboratořích společnosti Cemix.

Fasádu nových částí domu tak zdobí omítka profilovaná do drobýnch horizontálních říms průřezu pravoúhlého trojúhelníku. Toto nenápadné členění pomáhá rozbít velké plochy fasád do menšího měřítka a dodá jim potřebný detail, který rovněž odkazuje na fasádu původní, rekonstruované budovy.

Zdroj: CEMIX

Se smyslem pro každý detail

Kreativní fasády, právě jako zmíněná fasáda haly v Modřicích, jsou ideálním řešením nejen pro velké plochy fasád, kterým je třeba dodat určité měřítko, ale i pro složité situace, ve kterých architekti váhají, jak vytvořit vhodný přechod mezi stávající, historickou, a novou zástavbou.

Omítky navíc umožňují sjednotit povrchy obou objektů, jelikož se jedná o materiály velice tvárné, kreativně neomezené a vhodné i pro historické objekty – samozřejmě v souladu s památkovou péčí. Pomocí štuku lze vytvořit i ty nejmenší detaily, které byly na fasádě provedeny v minulosti, a kolemjdoucí ani nepoznají rozdíl.

Zdroj: CEMIX

Na trhu je štuk běžně k dostání ve stavebninách a to ve dvou variantách – Cemix 2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM a Cemix 2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM, obě v papírových pytlích o váze 25 kg. Oba typy jsou stabilní a vysoce plastické, což usnadňuje kreativní práce, díky receptuře s vlákny rovněž odolávají vzniku trhlin, které by výsledný vzhled fasády mohly znehodnotit.

ASB4
ASB2

Zdroj: PR článek společnosti CEMIX