Firma bojuje proti pracovnímu stresu relaxací v parku

DSC 0609 uprava
Zdroj: PRESBETON

Pár kroků od zámku Kinských ve Vlašském Meziříčí stojí nenápadná dvoupatrová budova, kterou zaznamenáte pouze díky dlouhým řadám oken s červeným rámováním. Uvnitř sídlí společnost SVCS Process Inovation, která se zabývá výrobou pecí pro polovodičový průmysl a prakticky od svého založení patří mezi špičku ve svém oboru vyvážející své produkty doslova po celém světě.

Kromě střízlivé průmyslové stavby přiléhá k budově vzrostlý park, který prošel v letech 2017 – 2018 komplexní revitalizací. Investor oslovil společnost PRESBETON, která se zabývá výrobou  širokého portfolia betonových prvků k použití v soukromém i veřejném sektoru, s žádostí o vypracování projektu zdarma.

Tento servis od interního projektanta nabízí společnost PRESBETON standardně svým zákazníkům. Vzhledem k velikosti, charakteru a okolnostem však řešení tohoto konkrétního zadání proběhlo nakonec mimo stěny domovské projekční kanceláře.

DSC 0622 uprava
Zdroj: PRESBETON

Žádost investora se shodovala s uvedením nové řady uceleného městského mobiliáře H-E-X, který vznikl ve spolupráci s architektonickou kanceláří Next Level Studio  vedenou Ing. Michalem Kutálkem.  Jelikož investor po seznámení s novinkou projevil zájem právě o nově uvedený systém H-E-X, vypracování návrhu bylo delegováno na projekční kancelář Ing. arch. Kutálka.

Projekt ve Valašském Meziříčí se tak stal první prověřovací realizací systému H-E-X. „K celému úkolu jsme přistoupili komplexně a vypracovali jsme urbanistickou studii celého firemního parku. Vyzkoušeli jsme tak všechny prvky v různých sestavách.

Společnost PRESBETON nám díky svému flexibilnímu postoji vyšla vstříc a na náš návrh a přání investora zrealizovala výrobu betonového stolu, který nakonec doplnil sérii H-E-X a stal se jeho dalším prvkem, který zapadá do modulu dlažby,“ říká sám autor Ing. arch. Kutálek.

DSC 0653 uprava
Zdroj: PRESBETON

Základním prvkem systému H-E-X, jak napovídá sám název, je hexagonální dlaždice, která je doplněna o kompatibilní lavičky, stojan na kola, odpadkový koš, do dlažby integrované sedáky, stůl,  vegetační dlaždice a několik výškově různorodých květináčů.

K tomuto celku navíc přináleží světelné vymezující sloupky a přes dva metry vysoké elegantní štíhlé světlo, vyrobené na hranici možností vyztužených betonových konstrukcí, které získalo ocenění i na veletrhu For Arch.

SVCS skica koncept 1
Zdroj: PRESBETON

Ve firemním parku byly využity prakticky všechny prvky modulárního systému H-E-X. Díky tomu se původní zpustlý park proměnil v plnohodnotnou odpočinkovo-relaxační zónu, kterou využívají všichni zaměstnanci firmy.

„Investor požadoval vytvoření několika oddělených odpočinkových stanovišť s centrálním prostorem, který by mohl být využíván k občasným firemním akcím. Byl zde také požadavek na zachování vzrostlých dřevin.

Stávající vzrostlé stromy tak byly pouze doplněny o novou výsadbu travin a trvalek, které dotvářejí plnohodnotnou parkovou úpravu celého prostoru. Co se týče samotné urbanistické kompozice měli jsme investorovu důvěru a naší koncepci od počátku schvaloval,“dodává Kutálek.

svetelny sloupek H E X
Zdroj: PRESBETON

Schopnost hexagonu postupně nabalovat jeden útvar za druhým umožňuje organické vrůstání zpevněné dlažby do přírodního prostředí. Zpevněné plochy tak působí rozvolněně a nevymezují se vůči nezpevněnému povrchu se stejnou razancí jako klasický čtyřhranný formát. Hexagon působí zvláště v parkových parkových úpravách hravým a kreativním dojmem.

Ve spojení s dalšími praktickými prvky ale tvoří ucelený systém městského mobiliáře, který našel své pevné místo v nabídce společnosti PRESBETON a uplatňuje se jak v menších projektech soukromých investorů, tak ve veřejném prostoru.

svcs final 2
Zdroj: PRESBETON
Místo realizace
Firemní areál společnosti SVCS Project Innovation Valašské Meziříčí
Autor projektu
Ing. arch. Michal Kutálek
Rok realizace
2018

ZDROJ: PR článek společnosti PRESBETON Nova, s.r.o.