Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Barevný lesk pro haly mnichovského výstaviště

Barevný lesk pro haly mnichovského výstaviště

Mnichov se vybarvuje! Za tuto skutečnost vděčí hlavní město Bavorska výstavě Barva – výstavba a fasáda 2010. Tato výstava se od roku 1972 koná v tříletém intervalu. Od roku 1984 se jako výstavní města střídají Mnichov a Kolín nad Rýnem. Výstava patří k  nejvýznamnějším mezinárodním výstavám určeným malířům a lakýrníkům, štukatérům, omítkářům a montážníkům budov zasucha, aranžérům i pokladačům podlah. Specializuje se na barvy, výstavbu, fasády, ochranu staveb, omítek, štuk a na montáže budov za sucha. Jsou na ní zastoupeny jak inovativní, high-tech výrobky, tak i výrobky tradiční.

Výstava se bude konat od 24. do 27. března 2010. Pořadateli jsou Společnost pro veletrhy (GHM – Gesellschaft für Handelsmessen mbH) společně se Svazem pro barvy, realizaci a ochranu staveb (Hauptverband Farbe Gestaltung Bautenschutz) a Spolkový svaz pro výstavbu a fasády (Bundesverband Ausbau und Fassade). V současné době je přihlášeno přes 300 podniků (stav k 15. 9. 2009). „Obliba výstavy Barva – výstavba a fasáda je značná. Zúčastní se všechny vedoucí podniky v branži! V současné době přesahuje množství vystavujících naše plány a zaznamenáváme nárůst 10 procent ve srovnání s porovnávacím obdobím při minulém konání. Nikdo si vzhledem ke zmíněné šířce nabídky nedá ujít tuto šanci, která se vyskytne jen jednou za tři roky. Jedna věc je jasná již nyní: Mnichov bude perfektním hostitelem pro stavebnictví,“ říká Dieter Dohr, předseda Společnosti pro veletrhy (GHM). Pořadatel výstavy očekává více než 400 vystavovatelů na celkové ploše haly přes 44 000 m2. Toto místo bude navíc na základě geografické polohy přitahovat návštěvníky a vystavující ze silných trhů Rakouska, Švýcarska, Itálie, Slovinska a České republiky.

Karl-August Siepelmeyer, prezident Svazu pro barvy, realizaci a ochranu staveb říká: „Výstava Barva – výstavba a fasáda je místem setkání číslo jedna pro lidi z branže. Nikde jinde se nesetká takové množství vystavujících a odborných návštěv v tak širokém spektru pracovních oblastí zaměřených na řešení interiérových prostorů a fasád.“ Jürgen G. Hilger, předseda Spolkového svazu pro výstavbu a fasády dodává: „Výstava Barva – Výstavba a fasáda nabízí zblízka trendy a informace z první ruky a také řešení aktuálních výzev. To jsou nejlepší předpoklady pro to, aby Mnichov zaznamenal velký úspěch.“

V centru pozornosti výstavy se nacházejí témata renovace a rekonstrukce současných staveb a energetická rekonstrukce budov se zaměřením na energetické soustavy pro tepelnou izolaci. U barev a laků hraje důležitou roli nová evropská směrnice o omezování emisí těkavých organických sloučenin, která snižuje povolené množství produkce těkavých organických ředidel a nabývá účinnosti v roce 2010. Náš obor s napětím očekává další inovace ve výrobcích, které budou na výstavě slavit premiéru.

V hale B5, v prezentačním areálu nazvaném Fascinace barvou (Faszination Farbe) Svazem pro barvy, realizaci a ochranu staveb, se bude prezentovat deset škol malířského a lakýrnického řemesla, které předvedou své umění. Návštěva výstavy se vyplatí také architektům a odborníkům z bytového hospodářství. Poprvé se totiž tematické dny budou cíleně věnovat jejich zájmům a potřebám. Navíc nám bude Spolkový svaz pro výstavbu a fasády na svém stánku (hala A5) demonstrovat vítězné práce soutěže Fantazijní světy – hledání proveditelného (Phantasiewelten – die Suche nach dem Machbaren). Budoucí mistři svého řemesla a studenti architektury a bytové architektury se zamysleli nad světem bydlení v budoucnosti a představí vám v Mnichově zajímavé možnosti řešení.

Bližší informace o výstavě a podklady k přihlášení na výstavu získáte na www.faf-muenchen.de nebo u pana Roberta Schustera na tel. čísle +49 (089) 949 55-140 nebo emailem na schuster@ghm.de.

O Společnosti pro veletrhy řemesel
Společnost pro veletrhy řemesel (GHM – Gesellschaft für Handwerksmesse) organizuje výstavy pro všechny oblasti  řemeslné výroby. V této oblasti je firma vedoucím organizátorem výstav a veletrhů v Německu. Další informace získáte na www.ghm.de.