Bednění pro energetické stavby

Elektromobily. Mobilní telefony. Počítače. Chytré systémy. To vše spotřebovává energii, které začíná být nedostatek. Aktuální otázkou je tak její výroba. A to taková, která nebude zároveň devastovat životní prostředí jako například hnědouhelné elektrárny, které stále v některých částích světa – například i ve jménu ekologické elektromobility - chrlí oblaka škodlivin do ovzduší.

Cílem by tedy mělo být co největší využití bezemisních zdrojů energie. Například přírodní síly vody nebo čisté atomové energie. Výstavba takových elektráren je ale náročná – a teď se nebavíme o technologiích, ale zejména o samotných objektech a jejich součástech, jako jsou třeba betonové přehrady nebo skořepinové chladicí věže.

Realizace energetických projektů

Energetické stavby jsou plánované na dlouhé dekády používání, musí proto být vystavěny z materiálů, které odolávají v čase. Ideálním řešením pro podobné realizace se tak jeví zejména konstrukce z železobetonu. I jejich realizace ale podlého některým potřebám – například je třeba vybrat vhodné formy – tedy bednění – pro podobné realizace, je třeba sledovat vývoj betonu pro zamezení vzniku trhlin v masivním betonu nebo precizně budovat subtilní konstrukce chladicích věží.

Na to vše jsou potřeba vyspělé technologie bednicích systémů obrovské knowhow a zkušenosti při přípravě takových projektů. Obojím disponuje například společnost Doka.

Zdroj: Česká Doka

Přehrada: Masivní konstrukce vodních elektráren vyžadují nasazení vysoce únosných systémů. Doka je dodavatelem speciálně vyvinutých bednicích konceptů pro stavby přehrad na celém světě.

Zdroj: Česká Doka

Vodní elektrárna: Komplexní projekty vodních elektráren vyžadují desítky různých řešení. Základem jsou ale monolitické konstrukce, které musí být zformovány do požadovaného tvaru. K tomu slouží bednění například od firmy Doka.

Zdroj: Česká Doka

Chladicí věže: Patří mezi nejkomplikovanější konstrukce při stavbě elektráren. Pro jejich konstrukci je třeba nasadit speciální samošplhací bednění, například Doka SK175, které pomůže formovat typický tvar chladicí věže i při realizaci postupně se měnícího průřezu.

Zdroj: Česká Doka

Vnitřní prostory: Vnitřní zařízení elektráren vyžaduje komplexní vnitřní prostory. Ty bývají často složité a vyžadují přesnou a precizní stavbu. K tomu mohou pomoci systémy bednění pro stěny (jako například Doka Framax Xlife nebo framax Xlife Plus) a stropy (Dokaflex, Dokadek).

Vzhledem k často enormní výšce prostor je vhodné využít pevnou skruž (například Staxo 100, nebo Staxo 40) pro podepření bednění vodorovných konstrukcí.

Zdroj: Česká Doka

Tunely a přivaděče: Zejména u hydroelektráren, kde je třeba k turbínám přivádět vodu, bývají využité systémy pro realizaci tunelových staveb. Například modulární bednění Doka CC (Cut and Cover) je ideální pro vybudování přivaděčů.

Zdroj: Česká Doka

Monitorování teploty konstrukce: Masivní konstrukce, které jsou většinou součástí energetických projektů, je nutné při výstavbě monitorovat z hlediska vznikající hydratačního tepla, aby se zabránilo možnému vzniku trhlin. K tomu slouží například systém Concremote.

Zdroj: Česká Doka

Zvláštní bednění: Požadavky pro realizaci elektráren často přesahují možnosti běžných bednicích systémů. Na stavbu tak je možné dodat například bednění vyrobené přímo pro potřeby specifického projektu.

Zdroj: Česká Doka

Výroba zvláštního bednění: Zvláštní bednění pro projekty je vyráběno na základě 3D návrhu ve výrobně zvláštního bednění v dílnách společnosti Česká Doka v pražských Čakovicích.

Zdroj: Česká Doka

Kontrola stavby online: Energetické stavby bývají náročné a komplikované projekty. Proto je výhodou mít neustálý přehled, například pomocí zákaznického portálu myDoka, kde je možné monitorovat množství bednění na stavbě i využít elektronický archiv dodacích listů, vratek nebo třeba faktur.

ZDROJ: PR článek společnosti Česká Doka