žatec (1)

Sportovní hala v Žatci

Autoři vítězného návrhu si novou žateckou sportovní halu představují jako udržitelnou
dominantu zasazenou do zeleného parku. Projekt je inspirován starou venkovskou architekturou tím, že v tomto místě města Žatce zabaluje komplexní sportovní program pod jednu jedinou šikmou střechu. Kladem je důraz na
místní komunitu, snaha o interakci sportovců i návštěvníků parků.