Těsníme a chráníme profesionálně a spolehlivě (Profil společnosti Tremco illbruck, s. r. o.)

Těsníme a chráníme profesionálně a spolehlivě (Profil společnosti Tremco illbruck, s. r. o.)

Společnost Tremco illbruck je součástí skupiny RPM Building Solutions, která zaměstnává více než 3 500 lidí po celém světe a orientuje se na oblasti těsnění, lepení, zasklívání, ochrany střech, podlah a pasivní požární ochrany. O vzniku, vývoji, zaměření, činnosti a plánech společnosti Tremco illbruck, s. r. o., jsme si povídali s obchodním ředitelem Alešem Hnízdilem.

Jak a kdy vznikla společnost Tremco illbruck?
Počátky historie společnosti Tremco illbruck sahají až do roku 1928, kdy byla v americkém městě Cleveland založena její část – Tremco. V roce 1952 byla založena její druhá nynější součást – illbruck, a to v německém Leverkusenu. K finálnímu spojení došlo v roce 2005.

České Tremco illbruck působí na trhu již od roku 1991, původně pod názvem Fastherm, následně illbruck Building Solutions a konečně od srpna roku 2006 pod názvem Tremco illbruck.

Jak se vyvíjel profil společnosti a kam směřuje dál?
Již od úplného počátku se firma zaměřovala na těsnění, lepení a spárování, a to v podstatě čehokoliv. Od oken a dveří přes interiéry až po fasády. V průběhu let se oblasti, do kterých dodáváme materiál, rozšířily, a tak kromě stavebnictví nabízíme i nespočet řešení pro celý průmysl.

Co všechno je předmětem její činnosti v České republice?
Dodávky řešení a materiálů Tremco illbruck v oblasti lepení a těsnění, určených do stavebnictví i průmyslu, a to přímo nebo přes distributory.

O jaké výrobky je v Česku největší zájem?
Největší zájem je o inovativní produkty v oblasti těsnění připojovací spáry oken a dveří a neustále se zvyšuje zájem i o produkty určené k těsnění a lepení v oblasti automotive a bílé techniky. V porovnání s ostatními trhy, které jsou orientovány primárně na stavebnictví, úspěšně působíme i v průmyslu.

Nabízíte systémová kompletní řešení. Co to znamená a v čem vidíte jejich přínos?
Naše systémová řešení spočívají v kombinaci vhodných a unikátních materiálů, kterými jsme schopni vyřešit požadavky norem, investorů i montážníků, jež jsou častokrát naprosto rozdílné.

Hlavní přínos je, že zákazník od nás dostane řešení, které stoprocentně funguje. Abychom takovéto řešení mohli nabídnout, znamená to pro nás hodiny testování v laboratořích, které jsou součástí výrobních závodů, a také testování v reálných podmínkách ve spolupráci s našimi zákazníky.

S jakými firmami spolupracujete a co vám tato spolupráce přináší?
Vzhledem k tomu, že se specializujeme na lepení a těsnění, jsou našimi obchodními partnery firmy z různých oblastí podnikání, od stavebních firem až po výrobní společnosti v průmyslu. Spolupráce s obchodními partnery nám umožňuje vyvíjet nová řešení a rozšiřovat produktové portfolio.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Našimi zákazníky jsou stavební firmy, montážní firmy, specializovaní distributoři, výrobní společnosti v oblasti průmyslu i stavebníci, kteří si stavějí dům svépomocí.

těsnění,lepení,montážRozhodnu-li se postavit si rodinný dům, můžu se o tom poradit s pracovníky vaší firmy?
Každý stavebník má možnost získat základní informace na www.montazokna.cz, což je web, který se správné montáži oken věnuje. Kromě platné legislativy a nejnovějších trendů v oblasti připojovací spáry tam najdete i správně zpracované detaily a upozornění, čeho se při montáži vyvarovat. Kromě této podpory jsou vám k dispozici naši konzultanti, kteří doporučí vhodné řešení.

Výrobky pro stavebnictví vyvíjíte, vyrábíte a zároveň je pomáháte správně aplikovat. Kde jsou centra těchto činností a jak si vychováváte svoje zaměstnance – odborníky?

Vývoj našich produktů je založen na požadavcích trhu a našich zákazníků. Některé produkty vznikají přímo zákazníkovi na míru, některé jako přirozená reakce na často zastaralé používané technologie a snaží se obecně a všem práci zjednodušit a zrychlit. Produkty vyrábíme v Německu, Nizozemsku, Francii, Spojeném království a USA.

Zaměstnanci prochází systémem produktových školení. Musí se výborně orientovat v produktovém portfoliu i technických detailech. Obchodovat s námi má být jednoduché – k dosažení takového cíle je třeba mít tým na vysoké úrovni.

Kladete důraz nejen na správný výběr materiálu, ale také na bezchybnou montáž a provedení. V čem se nejvíce chybuje, zaměříme-li se například na montáž oken, jíž se také aktivně věnujete?
Největším problémem je stále přetrvávající mýtus, že připojovací spáru tvoří „všemocná“ polyuretanová pěna, která kromě tepelné izolace prý i těsní, a dokonce lepí rám k ostění. Proto v první řadě zákazníky seznamujeme se základními vlastnostmi polyuretanové pěny a její funkcí v připojovací spáře.

Neříkáme, že pěna je špatná, jen zastává pouze dílčí roli ve správném řešení montáže oken. Je nutné vycházet z platné legislativy, která hovoří o tom, jakým způsobem je třeba řešit kromě izolace i interiérovou a exteriérovou část připojovací spáry. Na legislativu bohužel mnoho montážních firem nebere zřetel. Těžko říct, zda je to neznalost nebo pohodlnost.

Na jakou zakázku ve stavebnictví, na které jste se podíleli, jste nejvíce hrdí?
Jsme velmi hrdí na to, že naše produkty najdete ve všech významných stavbách administrativních center v ČR díky našim obchodním partnerům, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

těsnění,lepení,stavbaUvedli jste nebo se brzy chystáte uvést na trh nějakou novinku?
V červnu jsme uvedli na trh novou řadu hybridních tmelů SPX. Svou povahou jsou hybridní tmely SPX naprosto jiné. Co do použití však odvedou stejně kvalitní práci jako neustále přetřásané polyuretany. Bezchybná je přilnavost k většině stavebních konstrukcí včetně betonů. Zajímavá je také trvalá elasticita při vysoké tvrdosti.

Tyto tmely nemají žádný typický zápach – naprostý standard u polyuretanů, acetátů a oximů – a nakonec ani jedovaté izokyaná­ty, kvůli nimž zavedl Brusel v loňském roce onu známou bezpečnostní reguli. Pokud budeme pokračovat ve srovnávání, pak jsou hybridy SPX ekologickými produkty s velkým E – na rozdíl od mnoha deklarovaných „zelených“ polyuretanových tmelů, zelenajících se jen kvůli nízkému procentu monomerů; faktem zůstává, že zmíněné izokyanáty tam prostě jsou.

V srpnu připravujeme uvést na trh novou produktovou řadu lepidel pro oblast průmyslu (automotive, bílá technika, transportation).

Přípravy na mezinárodní stavební veletrh For Arch 2011 jsou v plném proudu. Chtěla jsem se zeptat, co pro vás znamená, zda se ho zúčastníte jako vystavovatelé a zda se na něj těšíte?
Velmi se na výstavu těšíme, protože tentokrát budeme lepit i těsnit v pohybu. Návštěvníci výstavy uvidí možnosti našich produktů na vlastní oči.

Vzhledem k tomu, že naše společnost letos slaví 20. výročí, tak i touto cestou zveme všechny naše obchodní partnery, kterým děkujeme za obchodní spolupráci.

Aleš Hnízdil působí ve společnosti Tremco illbruck od roku 2003. Před rokem opustil svou původní pozici key account managera a přijal nabídku stát se obchodním ředitelem české pobočky Tremco illbruck. Jeho největší vášní je golf. Většinu svého volného čas tak tráví spolu s manželkou právě na hřišti.

Rozhovor připravila Jitka Kulhánková
FOTO: Tremco illbruck

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.