Profil společnosti Testo, s. r. o. (výrobce měřicí techniky)

Profil společnosti Testo, s. r. o. (výrobce měřicí techniky)

Společnost Testo je výrobcem přenosné měřicí techniky a slaví již 55 let úspěšného působení na celosvětových trzích. Roku 1957 byla v Německu založena firma Testoterm, jejímž prvním výrobkem byl elektronický lékařský teploměr. Roku 1974 uvedla jako jedna z prvních na světě na trh digitální sekundový teploměr. Roku 1979 je založeno Testo France a firma začíná vyrábět analyzátory spalin, prvním byl průlomový výrobek testo 31. Následuje založení firem v Rakousku, Anglii a USA. Firma začíná nabízet vlhkoměry, o něco později už je vyvinut i přístroj kombinující měření teploty, vlhkosti, proudění vzduchu a diferenčního tlaku. Následně koncern Testo zakládá pobočky po celém světě a v roce 1999 i v České republice. Dnes má společnost více než 2 300 zaměstnanců, 31 dceřiných firem a více než 80 obchodních partnerů. U nás je tento koncern zastoupen společností Testo, s. r. o., se sídlem v Praze, která dnes čítá 20 zaměstnanců. Profesionální tým pracovníků poskytuje svým zákazníkům služby v oblasti obchodu, odborného poradenství, servisu a kalibrací.

Společnost Testo má pobočky po celém světě. Kam je ale soustředěna vlastní výroba? Je to stále Německo, nebo Asie?
Koncern Testo AG dnes vyrábí více než 100 různých typů měřicích přístrojů pro širokou oblast průmyslových i servisních aplikací. Většina těchto přístrojů je vyráběna v Německu, v posledních letech však již byl vybudován moderní výrobní závod v čínské Šanghaji, kde se vyrábějí jednodušší přístroje pro základní měření. Ve všech našich výrobních závodech je dodržována přísná německá kvalita výroby a přesná kontrola technologických postupů.

A jaký je důvod?
Důvodem produkce v Číně jsou samozřejmě nižší výrobní náklady, které se finálně odrazí v příznivější ceně pro zákazníka a které nám v určitých oblastech poskytnou cenovou výhodu oproti konkurenci.

Liší se nějak nároky a nabídka výrobků pro různé trhy? Je v něčem ten český specifický?
V našem koncernu je celosvětově dodržována kvalita „Made in Germany“, na kterou si již naši zákazníci zvykli a kterou také u každého nového přístroje očekávají. Všechny naše přístroje poskytují svým uživatelům vysoký standard přesnosti měření, komfort vyhodnocovacích softwarů a variabilitu v možnosti použití různých typů sond pro různé druhy měření.

Co se týká zvláštností našeho trhu, respektive českého prostředí, tak ty spatřuji v nedostatečné aplikaci předpisů a norem platných v Evropské unii. Ve „vyspělých“ evropských zemích jsou již po dlouhá léta v platnosti normy předepisující pravidelnou kontrolu, respektive přesné měření například u kotlů a otopných zařízení. Konkrétní příklad: například v Německu, nebo i ve Francii a v jiných zemích, klesl po zavedení povinných měření a pravidelných kontrol plynových zařízení, jako jsou karmy a kotle, počet mrtvých osob z důvodu otravy oxidem uhelnatým na nulu – u nás to jsou ročně stovky osob, které zbytečně zemřou pouze z důvodu nedostatečné legislativy a neexistujícího předpisu pro zavedení tohoto měření. Kontroly těchto zařízení se v současné době vykonávají pouze z dobrovolné iniciativy uvědomělých uživatelů. Přestože je bohužel u nás tento proces teprve na začátku, snad se již blýská na lepší časy…

Dá se říct, jaký váš výrobek nebo jaká skupina výrobků je v současnosti nejoblíbenější?
Velkou oblibu českého trhu si dlouholetou spolehlivostí a širokou škálou variant vydobyly naše analyzátory spalin a anemometry. Od našich zákazníků jsme zjistili, že některé z těchto přístrojů jsou v provozu již třicet let, a to bez jakéhokoliv požadavku na jejich inovaci. Příkladem oblíbenosti u zákazníků by snad také mohl být unikátní vlhkostní senzor, na jehož stabilitu poskytujeme dvouletou záruku. Je to výsledek výzkumu naší společnosti, který je patentovaný na celém světě. Dalšími velmi oblíbenými přístroji jsou nové řady záznamníků teploty, ale hlavně nové typy termokamer řady testo 88x.

Vaše produkty jsou určeny zpravidla profesionálům, které asi o koupi přesvědčí hlavně to, co výrobek skutečně umí. Nebo máte jinou zkušenost? Je například i zde jednou z cest zjednodušování a zpřehledňování funkcí?
Ten, kdo se chce na špičce trhu prosadit, potřebuje nejenom špičkové výrobky, ale musí být také schopen rychle se přizpůsobovat změnám a požadavkům každého trhu. Naše dlouholeté zkušenosti a blízký kontakt se zákazníkem nám dávají možnost rychle reagovat na nově vzniklé aplikace nebo požadavky zákazníků.
Jak říkáte, našimi zákazníky jsou hlavně odborníci, kteří již přesně vědí, co od měřicího přístroje požadují. Ty samozřejmě kromě technických parametrů zajímá hlavně možnost variability přístroje, možnosti použití sond a podobně. Naše měřicí přístroje ale nabízejí svým uživatelům také snadnou obsluhu, intuitivní navigaci v menu nebo třeba možnost vložení uživatelských profilů. V praxi to vypadá tak, že si zákazník zvolí, případně zadá svůj vlastní profil, se kterým dále pracuje. Společnost Testo se kromě průmyslu orientovala vždy hlavně na odborníky z řemesla a na servisní techniky.

Často se zúčastňujete i různých odborných konferencí a seminářů, šíříte osvětu. Setkáváte se přesto s tím, že vaše výrobky nejsou používány správně?
Firma Testo se každoročně zúčastňuje například veletrhů AMPER, Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a veletrhu AQUATHERM a množství odborných konferencí a seminářů. Naši vyškolení pracovníci jsou při těchto akcích kdykoliv připraveni reagovat na individuální požadavky zákazníků z nejrůznějších oborů. Bohužel i přes tuto zákaznickou podporu se setkáváme s tím, že někteří uživatelé nepracují s přístroji tak, jak by měli. V tomto případě jim rádi poradíme a pomůžeme jim se vzniklými nejasnostmi. Filozofií naší společnosti je poskytování kvalitního zákaznického poradenského servisu a pomoci při měření. Neorientujeme se pouze na prodej přístroje, ale snažíme se také pomáhat při řešení konkrétních potřeb zákazníka. V případě potíží či nedostatečné odbornosti zákazníka je k dispozici náš vyškolený tým vnitřní služby, nebo naše zákazníky rádi navštívíme přímo na místě jejich měřicí aplikace. Tímto aktivním přístupem k zákazníkům se snažíme odlišit od ostatních prodejců měřicí techniky.

Společnost Testo klade důraz na výzkum a vývoj. Na co se v něm zaměřuje? Probíhá nějaká spolupráce i s českými univerzitami?

Naši vývojoví pracovníci zastupující všechny disciplíny: fyziku, chemii, elektroniku, procesní technologii i mikroelektroniku a provádějí aplikovaný výzkum pro senzoriku a měřicí techniku.

V rámci výzkumu a vývoje kooperuje Testo se špičkovými univerzitami a vývojovými pracovišti po celém světě, spolupracuje s národními instituty a má zastoupení ve velkém počtu grémií, která se zabývají inovačními technologiemi.

Pražská pobočka firmy dlouhodobě spolupracuje se špičkovými pracovišti většiny odborných technických vysokých škol, akademií věd a dalšími odbornými pracovišti. Pro tuto spolupráci má speciální programy a podporu z mateřské firmy v Německu.

Každoročně investuje koncern značné částky do výzkumu a vývoje a vytváří si tak technologický náskok před svou konkurencí. Poslední novinkou v této oblasti je vývoj funkce SuperResolution, která umožňuje dvojnásobné rozlišení každé termokamery testo, a tím i výrazně vyšší vypovídací hodnotu každého termosnímku. A právě tato unikátní funkce byla vyvinuta ve spolupráci s Českou akademií věd. Dále v současné době spolupracujeme na zajímavé aplikaci termokamer testo pro měření fotovoltaických panelů.

Kde je podle vás ještě prostor pro zlepšování přístrojů? Budou přesnější, budou mít větší měřicí rozsah, budou integrovat ještě více funkcí?

Požadavky na měření jsou v praxi stále individuálnější. Proto je pro nás hlavním úkolem tyto požadavky zákazníků přesně rozeznávat a aplikovat. Rovněž je důležitý neustálý kontakt s novými technologiemi. Inovace v oblasti senzoriky, ale také pokroky v oblasti mikroelektroniky, ukládání naměřených dat nebo v komunikaci s jinými médii, jako jsou počítače a PDA, to vše je jedním z nejdůležitějších předpokladů na neustále stoupající požadavky na kvalitu našich přístrojů.

Jako příklad reakce naší společnosti na vzrůstající potřeby zákazníků bych uvedl náš systém testo Saveris pro automatický a komfortní sběr a záznam naměřených dat, zejména teploty a vlhkosti. Tento systém rádiově nebo s pomocí ethernetu přenáší data ze sond, které jsou umístěny na různých měřicích místech – uživateli odpadá manuální obcházení měřicích míst a zdlouhavé vyčítání dat. Zbývá mu pouze data vyhodnotit nebo archivovat na svém počítači.

Dalším příkladem by mohlo být masivní rozšíření digitálních měřicích přístrojů testo 550 a testo 570 v oblasti servisu chladicích zařízení. Přičemž ještě před zhruba pěti lety se veškerá měření na těchto zařízeních prováděla pouze s pomocí manuálních analogových přístrojů. Digitální přístroje testo jsou totiž mnohem přesnější, rychlejší a umožňují více typů měření.

Nabízíte také službu servisu a kalibrace. Co všechno ve vaší laboratoři dokážete zkalibrovat? Jak uživatel pozná, že je čas zkalibrovat přístroj?

Nabízíme služby našeho autorizovaného servisu na přístroje značky Testo. Kalibrace provádíme pro elektronické teploměry vpichové, prostorové, dotykové, IR pyrometry (bezdotykové), záznamníky dat, dále pro elektronické vlhkoměry, elektronické anemometry vrtulkové a termické, analyzátory spalin, pH metry a konduktoměry. Akreditované kalibrace provádíme ve třech oborech a s různými rozsahy: pro teplotu v rozsahu od –40 do +600 °C s měřicí schopností kalibrace od 0,06 °C, pro vlhkost vzduchu v rozmezí 5 až 95 % RH s měřicí schopností kalibrace od 1,7 % RH a pro rychlost proudění vzduchu o rozsahu 0 až 18 m/s, a to s měřicí schopností kalibrace od 0,06 m/s.

Co se týká rekalibračního intervalu, tak ten si musí zákazník stanovit sám. Společnost Testo, stejně jako ostatní výrobci, doporučuje interval roční. Pro naše zákazníky jsme smluvně schopni tyto intervaly sledovat a před výročím kalibrace jej vyzvat k zaslání přístrojů ke kalibraci. V loňském roce jsme provedli 2 403 kalibrací a letos očekáváme výsledek přes 3 000 kalibrací.

Chystáte v blízké budoucnosti nějaké zajímavé novinky?
Naše společnost každý rok přináší na náš trh celou řadu novinek. V letošním roce je to například profesionální řada bezkontaktních teploměrů testo 835, nové analyzátory spalin testo 310 a testo 320. Hlavní novinkou je však inovovaná termokamera testo 875i pro profesionální využití nejenom ve stavební termografii.

Koncern Testo AG si uvědomuje důležitost výzkumu a vývoje pro jeho budoucnost, a proto každý rok investuje okolo 12 % svého obratu do vývoje nových technologií a přístrojů. Díky této strategii se nám neustále daří zvyšovat meziroční obraty v celém koncernu.

Na otázky odpovídal Jan Lacina,
vedoucí marketingu společnosti Testo.

Rozhovor připravila Veronika Křelinová.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.