Profil společnosti BASF Stavební hmoty ­Česká republika, s. r. o.

Profil společnosti BASF Stavební hmoty ­Česká republika, s. r. o.

Na podzim loňského roku se na tuzemském trhu objevila společnost BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o.­ Nejde ale o žádného nováčka; v důsledku nadnárodních fúzí přijala nový název firma, která byla doposud známá jako Degussa Stavební hmoty, s. r. o. Na otázky týkající se nedávných změn, ale nejen jich, nám odpovídal Ing. Jiří Litera, prokurista společnosti.

V polovině roku 2006 proběhla akvizice vaší mateřské společnosti Degussa Construction Chemicals koncernem BASF. Jak tuto změnu hodnotíte?

Akvizice je všeobecně vnímána jako pozitivní, naše společnost se tak stala součástí celosvětové jedničky v oblasti chemie. Samozřejmě je ještě relativně brzy na hodnocení. Setrvačnost změn je v takových globálních společnostech delší, ale za hlavní přínos lze již nyní považovat jasnou strategii na dalších 10 let, která je společností BASF vytyčena, a je závazná pro všechny součásti koncernu.

Zasáhly změny do celkového chodu ­firmy?

Tyto změny naši společnost zasáhly zatím hlavně v oblasti marketingu a při prezentaci firmy navenek. Podle časového harmonogramu průběžně graficky měníme dle nového corporate identity koncernu v podstatě vše – například umístění loga BASF v mnoha různých oblastech, jiný vzhled tiskovin a inzercí, měníme layout obalů apod. Současně probíhají změny na úrovni komunikačních systémů; v daném časovém harmonogramu se musíme dostat na úroveň požadovanou koncernem BASF. Jinak společnost BASF Stavební hmoty Česká republika nadále vyrábí a prodává nezměněné portfolio produktů s jasným cílem – být na našem trhu lídrem.

Přinesly změny jen pozitiva nebo se objevila již nějaká úskalí?

Každá změna má vždy svá pozitiva i negativa, záleží na úhlu pohledu. Ale je ještě velice brzy hodnotit skutečný přínos. Prvním milníkem pro hodnocení bude červenec 2007. Tehdy bude možné zodpovědně vyhodnotit uplynulých 12 měsíců a jasně říci, co bylo vnímáno jako pozitivní a co jako negativní.

Jak nyní probíhá komunikace uvnitř firmy?

V naší lokální společnosti beze změn. Pokud jde o komunikaci v rámci koncernu BASF, postupně se nastavujeme a budeme i nadále nastavovat na zavedené komunikační standardy, což třeba souvisí i se změnou IT systému apod.

Mohl byste stručně zmínit portfolio vašich výrobků a oblasti, kterými se firma zabývá?

Jsme výrobcem a dodavatelem stavebních hmot a speciálních systémů pro stavební praxi. Nabízíme přes 600 produktů z různých oblastí stavební chemie, např. suché maltové směsi, fasádní a interiérové barvy, podlahové systémy i průmyslové, sanační a izolační systémy, přísady do betonu a odbedňovací oleje.

Produkce
V současné době nabízí společnost BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., svým klientům z celé ČR přes 600 produktů, což ji řadí k nejvýznamnějším výrobcům a dodavatelům stavebních hmot a speciálních systémů pro stavební praxi. V jejím portfoliu jsou například izolace proti vodě a chemickým produktům, výrobky pro lepení a spárování keramiky a kamene, lité syntetické a silikátové podlahy, produkty určené k sanaci zdiva a omítek, tepelně a zvukově izolační omítkové systémy, přísady a příměsi do betonu.

V roce 2005 firma vyrobila 77 000 tun suchých maltových směsí a kolem 800 tun fasádních barev, pastovitých omítek a penetrací. V loňském roce byla zprovozněna nová výrobní linka, jejíž kapacita činí dalších 30 000 tun ročně. Tím plánovaná výroba stoupne u suchých maltových směsí zhruba na 85 000 tun ročně.

Připravujete v dohledné době nějaké novinky ve vašem sortimentu?

Naše produktové portfolio inovujeme neustále, pravidelně, nemáme přesné termíny pro uvádění nových produktů na trh. Mohu říci, že jsme nositeli pokrokových a inovativních řešení.

Podle jakých kritérií vybíráte suroviny na výrobu produktů?

Suroviny musejí splňovat nejen vysoké kvalitativní parametry, ale hlavně musejí být dostupné v reálném čase. Využíváme suroviny lokální i ty dovozové, koncernové.
Samozřejmě – tedy kromě odpovídajících vlastností a dostupnosti, myslím tím vzdálenosti od firmy – je dalším kritériem i cena.

Jak je garantována kvalita vašich výrobků? Jakým způsobem jí dosahujete?

Kvalita výrobků a s tím související poskytované služby jsou pro nás alfou i omegou podnikání. Bez jasně definovaného ­dodržování kvality našich výrobků bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Máme zaveden systém kontroly kvality a jakosti dle ISO 9001 a zároveň jsme úspěšně implementovali zásady environmentálního managementu, o čemž svědčí získání certifikátu ISO 14001.

Frekventanti školicího střediskaŠkolicí středisko společnosti

 

Co pro Vás znamená konkurence a jak se s ní vypořádáváte?

Konkurence je vnímána jako součást každodenního boje o přízeň zákazníka a je sou­časně i výzvou k překonávání. Naší snahou a dlouhodobým cílem je, aby naše produkty byly tím benchmarkem, tou vedoucí značkou, ke které se bude konkurence vymezovat. Zkušenosti z minulých let nám oprávněně dávají za pravdu, že v mnoha oblastech, jako jsou např. lepidla na obklady a dlažby, speciální podlahy do potravinářství, přísady do betonu a mnohé další, jsme nastavili skutečně vysokou laťku, ke které se konkurence snaží vymezit. Pozorně sledujeme vývoj na trhu a vyhodnocujeme i kroky konkurence, ale snažíme se – a to se nám vždy v minulosti vyplatilo – jít vlastní cestou s jasnou obchodní strategií do budoucna.

Zmiňujete obchodní strategii. Můžete ji čtenářům přiblížit? Na jaké odběratele se specializujete?

Vzhledem k poměrně širokému portfoliu našich výrobků a technologií máme několik distribučních kanálů. Jasně přitom dělíme nepřímý prodej přes naše smluvní velkoobchodní partnery (stavebniny, speciální, tzv. mixážní centra a fasádní studia) a přímý prodej prostřednictvím specializovaných a vyškolených aplikačních firem – hlavně v oblasti podlah, sanací a izolací staveb a mostů a podobně. Samostatnou prodejní strategii má pak prodej speciálních přísad do betonu, který je dělen na transportbeton, prefabrikaci a podzemní stavby (tunely). Našimi zákazníky se díky pokrytí stávají jak obchodní společnosti, tak stavební firmy nejrůznějších velikostí, specializované aplikační firmy, ale i koncový spotřebitel, který si například zakoupí fasádní barvu či izolaci do koupelny, kterou pak sám aplikuje.

Jaké služby poskytujete svým zákazníkům?

Naším cílem je spokojený zákazník. Neprodáváme jen materiály a produkty, ale nabízíme našim zákazníkům řešení – komplexní řešení v oblasti stavební a speciální stavební chemie. Máme velice hustou síť svých vlastních odborných poradců a specialistů. Poskytujeme předsmluvní přípravu, jednáme s projektanty, architekty, investory, hledáme pro zákazníka to nejvýhodnější řešení.

Historie
Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o., je nyní stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF AG, sídlící v německém Ludwigshafenu. Stalo se tak v důsledku akvizice společnosti Degussa Construction Chemicals koncernem BASF. Díky tomu se Degussa stala oficiálním členem skupiny BASF Group.
Nynější firma vznikla postupně sloučením několika společností.

Koncem devadesátých let vznikla spojením firem PCI-Stavební hmoty, Moderní stavební technologie a Rajasil, tedy subjektů, které již měly pevné místo na českém i slovenském trhu, společnost SKW-MBT Stavební hmoty. Členem skupiny SKW-MBT se stala v roce 1999 také východočeská společnost Prince Color, která je specializovaným výrobcem stavební chemie, sanačních a zateplovacích systémů a převzala v České republice aktivity společnosti Relius Coatings. Obě dosud spolupracující firmy Prince Color a SKW-MBT Stavební hmoty se poprvé představily v roce 2001 na 12. mezinárodním stavebním veletrhu ForArch pod společnou hlavičkou MBT Stavební hmoty. Spojením těchto dvou významných značek vznikl na českém trhu silný dodavatel stavebních hmot.

V roce 2003 došlo ke změně názvu firmy z MBT Stavební hmoty, s. r. o., na Degussa Stavební hmoty, s. r. o. Ta se pak v září loňského roku přejmenovala na BASF Stavební hmoty Česká republika, s. r. o.

Ludmila Doudová, Lidmila Ziková
Foto: archiv společnosti BASF Stavební hmoty ­Česká republika, s. r. o.