Nízkoenergetická výstavba dává elektrickému vytápění nový směr i možnosti

Nízkoenergetická výstavba dává elektrickému vytápění nový směr i možnosti

Obchodní skupina FENIX se sídlem v Jeseníku má na trhu elektrických systémů vytápění pevné postavení. V tomto roce oslaví již 20 let od svého založení. O situaci na českém trhu s elektrickým vytápěním i o dění ve společnosti FENIX jsme si povídali s jejím ředitelem Ing. Cyrilem Svozilem.

Pane řediteli, loňský rok byl celosvětově spojený s pojmem krize či recese. Jak se vývoj na trhu u nás a ve světě odrazil ve vašich výsledcích?
Za dobu naší existence jsme se stali nejen nejvýznamnějším tuzemským dodavatelem elektrických systémů vytápění, ale i výrazným exportérem s vývozem do 52 zemí světa. A série každoročního růstu tržeb, která se datuje od roku 2000, pokračovala i v loňském roce. Recese se však odrazila na tempu růstu, které loni dosáhlo jen 2 %, ale i to považujeme za úspěch. Dařilo se nám i na tuzemském trhu, kde elektrické systémy vytápění nacházejí uplatnění v nízkoenergetických objektech.

Do vaší skupiny patří i výrobní závody na Slovensku a ve Velké Británii. Plánujete další rozšíření vašich výrobních středisek v Evropě?

Ano, v loňském roce jsme dokončili jednání o převzetí francouzské společnosti ACSO a španělského výrobce elektrických systémů vytápění CEILHIT. Převzetí obou společností nám podle plánu pro letošní rok přinese tržby ve výši 1,1 mld. Kč. Navíc prostřednictvím těchto společností budeme přímo působit na největším evropském trhu ve Francii i ve Španělsku. Převzetím španělské firmy se nám také otevírá lepší přístup k našim jihoamerickým zákazníkům.

Řídíte se při expandování nějakou cílenou strategií, či spíše využíváte okamžité možnosti a nabídky?
Uplatňujeme dlouhodobou strategii, kterou je fyzická přítomnost holdingu FENIX na rozhodujících trzích. Výsledky dceřiných společností a prodeje na jimi ovládaných teritoriích tuto strategii jednoznačně podporují. Fyzická přítomnost zajišťuje přímou podporu naší značce a všem nabízeným výrobkovým řadám. Strategií je etablovat se v daných zemích jako národní výrobce, nikoliv pouze jako prodejce, proto je součástí všech dceřiných společností i výrobní kapacita.

Jaká je situace v oblasti elektrického vytápění na našem trhu?

Nynější vývoj na českém trhu v oblasti elektrických systémů vytápění kopíruje situaci na vyspělých trzích severských a západoevropských zemí. Zájem zákazníků tak přechází z nejlevnějších výrobků – elektrických konvektorů – na tzv. velkoplošné topné soustavy. Elektrické konvektory jsou stále častěji používány pouze jako doplňkový zdroj tepla, zajišťující potřebnou dynamiku systému vytápění, případně jako zdroj tepla v podružných prostorách. Elektrické systémy vytápění se stávají rovněž stále častěji součástí otopných soustav s tepelným čerpadlem či velmi populárními krby.

Naprosto novým trendem je potom dnes již masové užití elektrických systémů v tzv. nízkoenergetických domech, případně i v domech pasivních. Provozní náklady přitom, vzhledem k velmi nízkým spotřebám energie na vytápění, nehrají již významnou roli. Dnes jsou v této kategorii běžně nabízeny domy se spotřebou energie na vytápění ve výši 5 až 6 tisíc kWh/rok, což představuje v cenách loňského roku roční náklady na vytápění cca 11 až 13 tisíc Kč.Výrobní hala společnosti Fenix v Jeseníku

Co vám naopak na tuzemském trhu chybí?
Stále chybí podpora „teoretické fronty“. Energetická úspornost dobře regulovaných elektrických přímotopných soustav začíná být všeobecně uznávána a výsledky dlouhodobých měření akceptovány i odbornou veřejností. I přes četné pokusy však stále chybí odpovídající mechanismus výpočtu umožňující objektivní stanovení předpokládaných nákladů na elektrické vytápění objektů. Výpočtové postupy používané v současnosti stále vedou k údajům velmi odlišným od hodnot měřených v reálných aplikacích.

Je zjevné, že k nejvýraznějšímu podcenění efektivnosti elektrických systémů vytápění dochází v nedostatečném zohlednění jejich dobré regulovatelnosti. Přitom jsou již běžně k dispozici studie například německých vědeckých ústavů prokazující efektivitu elektrických sálavých systémů vytápění, a to i při vyhodnocování tzv. uhlíkové stopy.

Přesto je elektrické vytápění u zákazníků oblíbené a velmi rozšířené. Znamená to, že investoři více věří praktickým zkušenostem než teoretickým výpočtům?
Určitě, osobní zkušenost a pozitivní příklad je v tomto ohledu naprosto zásadní. Například silná mediální kampaň, vedená proti elektrickému vytápění zejména ve druhé polovině devadesátých let, měla za cíl utvrdit veřejnost v přesvědčení, že tento druh, zejména potom tzv. přímotopy, jsou zavrženíhodným, velmi drahým a do budoucna neperspektivním vytápěním.

Vzhledem k tomu, že v médiích se objevovaly pouze extrémně negativní případy aplikace elektrického vytápění, lze konstatovat, že udržení stávajícího počtu uživatelů a jejich postupný růst v posledních deseti letech byl téměř výhradně záležitostí ústně šířené pozitivní reklamy – většinou formou sdělení vlastní dobré zkušenosti stávajících uživatelů. O oblibě elektrického vytápění vypovídá i rostoucí počet jeho uživatelů v ČR.

Obchodní skupina FENIX Jeseník
  • 1990 – vznik holdingu FENIX se sídlem v Jeseníku
  • 1997 – společnost obdržela certifikát pro systém managementu jakosti ISO
  • 2001 – zahájena výroba elektrických topných kabelů ECOFLOOR
  • 2004 – součástí skupiny FENIX se stala společnost Flexel Ltd. ve skotském městě Glenrothes
  • 2006 – rozhodnutí o rychlém zvýšení výrobních kapacit u nás i v zahraničí

Páteř výrobního programu skupiny FENIX tvoří podlahové a stropní topné fólie ECOFILM, topné kabely, rohože, systémy protimrazové ochrany ECOFLOOR, sálavé topné panely ECOSUN a přímotopné elektrické konvektory ECOFLEX. Sortiment doplňují výrobky pro regulaci topných systémů, akumulační kamna a elektrické ohřívače vody.

Foto: FENIX