Naší devizou jsou lidé (profil společnosti Geoindustrie, s. r. o.)

Naší devizou jsou lidé (profil společnosti Geoindustrie, s. r. o.)

Speciálním zakládáním se zabývá Geoindustrie, s. r. o., společnost s více než stoletou historií. S jejím ředitelem Ing. Josefem Malinou jsme ale hovořili především o současnosti. Ta se začala psát před sedmi lety, kdy se firma vyčlenila z akciové společnosti Geoindustria.

Jaké byly vaše začátky?

Úplný začátek by se mohl datovat od roku 1909, což je datum vzniku firmy Artezia. Vlastní Geoindustrie Teplice, s. r. o., vznikla ale až v roce 1999 vyčleněním divize Proboštov z akciové společnosti Geoindustria, a. s. Důvodem k tomuto kroku bylo rozdílné přesvědčení o směřování a budoucnosti firmy.

O rok později došlo k podstatným změnám – z Dubí u Teplic jste přesídlili do Prahy a zároveň jste zrušili některé předměty podnikání. Co vás k tomu vedlo?

V roce 2000 byla celá firma nastavena na nesmírně velký rozsah činností – od geologického průzkumu po správu nemovitostí. To byl důvod, proč byly některé předměty podnikání zrušeny. Zachovaly se jen ty, které se týkaly speciálního zakládání staveb. Hlavní činností zůstává hlubinné zakládání a podchycování objektů, zajišťování stavebních jam pomocí pilot, mikropilot, kotev, zápor, stříkaných betonů, injektážních a jiných speciálních prací.

Kvůli lepší komunikaci a dostupnosti bylo sídlo firmy přeneseno do Prahy 7. V roce 2002 se název společnosti změnil na Geoindustrie, s. r. o. Růst firmy a potřeba lepší reprezentace pak vedly v roce 2003 k další změně sídla firmy – tentokrát do Prahy 4. Další pracoviště máme ještě v Teplicích a ve Stříbře. Technické zázemí se nachází ve Velkém Oseku.

Historie

V roce 1999 vznikla firma Geoindustrie Teplice, s. r. o., vyčleněním závodu speciálního zakládání z akciové společnosti Geoindustria Praha. Sídlo firmy bylo v Dubí u Teplic.

V roce 2000 byly zrušeny některé předměty podnikání a současně provedena změna sídla na novou adresu do Prahy 7.

V roce 2002 se název firmy mění na Geoindustrie, s. r. o., hlavní činností však zůstává hlubinné zakládání a podchycování objektů, zajišťování stavebních jam pomocí pilot, mikropilot, kotev, zápor, injektážních a jiných speciálních prací.

V roce 2003 dochází ke změně sídla společnosti. Firma se z Prahy 7 stěhuje do Prahy 4.
Obrat společnosti od roku 1999 nepřetržitě stoupal, vloni přesahoval 280 milionů korun.

Kolik máte zaměstnanců a jakým způsobem se staráte o jejich další vzdělávání?

V současné době pro naši firmu pracuje 115 odborníků, specialistů na speciální zakládání. Dá se říci, ze většina těchto pracovníků vyrostla v naší firmě (s celou genezí), nicméně naší prioritou je maximální rozšiřování jejich vzdělávání – např. formou školení – na všech stupních. Ročně je na tyto účely vyčleněna částka kolem necelého milionu korun. Jedná se hlavně o odborná školení dělníků a techniků, konference a v neposlední řadě hradíme 100 procent nákladů na výuku jazyků.

Jak je to ve firmě s fluktuací?

Jak jsem již řekl, většina našich lidí si zvolila svoje zaměstnání za poslání a svoje letité zkušenosti uplatňují na stavbách. Tito dlouholetí zaměstnanci také přivádějí další z rodinného kruhu, takže není výjimkou, že u nás pracují dvě, v jednom případě dokonce tři generace z jedné rodiny.

Mimo zavedené vztahy samozřejmě dochází i k fluktuaci některých pracovníků, protože si málokdo z nově nastupujících zaměstnanců uvědomí (někdy i připustí) tu ohromnou dřinu a zodpovědnost za dílo; v horku, mrazu, blátě, kdy ani gumovky nejdou vytáhnout. A roli hraje v neposlední řadě i kočovný život po celé republice, daleko od rodiny. V poslední době se nám ale daří přitáhnout i mladou generaci, která bude mít dost času převzít um našich zkušenějších kolegů.

Co tedy děláte pro to, aby vaši pracovníci byli spokojeni?

Filozofie naší firmy je orientována na mé kolegy. Stroje a technologie si může pořídit každý za peníze, ale mít pracovníky, kteří umějí, to je deviza naší společnosti. Tím pádem na otázku „Co děláte pro spokojenost svých zaměstnanců?“ musím odpovědět, že ne vždy dost. I když se velmi blížíme k průměrným platům ve stavebnictví v Praze, pořád víme, že za tak úmornou dřinu je to stále málo. V letošním roce máme v plánu navýšit dělnické mzdy o dalších sedm procent. Maximální důraz kladu na osobní vybavení dělníků, aby se mohli co nejlépe chránit před úrazy a nepřízní počasí a v neposlední řadě reprezentovali na stavbě firmu.

Máte celkem tři pracoviště – v Praze, ve Stříbře a technické zázemí a pracovní sklady ve Velkém Oseku u Kolína. Jak spolu kooperují?

Obecně vzato toto členění platí pro obchodní místa v regionech. Firma je ale maximálně provázaná, a to nejen se zmiňovanými pracovišti, ale hlavně se stavbami. V době komunikačních technologií nevzniká problém s komunikací kdekoliv a s kýmkoliv. I na nejodlehlejší stavbě se naši pracovníci mohou připojit na firemní server nebo internet a mohou získat, co potřebují – od kalkulace až po technologický postup stavby. Popravdě řečeno, někteří naši stavitelé mají drobné problémy se zvládnutím počítačové techniky, což se ovšem snažíme maximálně řešit.

Jaký je váš akční rádius – působíte na celém území České republiky nebo máte dokonce nějakou zkušenost s prací v zahraničí, případně o ní uvažujete?

Naše společnost působí po celé republice. Je ale pravdou, že hlavně v moravských regionech se prosazujeme velmi těžko, a to z důvodů vysokých cen nadrozměrné přepravy strojů. V minulosti naši zaměstnanci pracovali i v zahraničí, v podstatě i dnes se při neformálních setkáních dělí na „Libyjce“ a „Němce“. Nicméně v současnosti naše společnost prozatím žádné aktivity v cizině nevyvíjí. Pokud bude firma expandovat, tak v prvním sledu bude cílem naší pozornosti zcela jistě Slovensko.

Hlavní činnosti

 • Vrtané piloty – patří k základním metodám hlubinného zakládání staveb. Poradí si s rozmanitostí zakládané konstrukce stejně jako s geologickou stavbou území.
 • Svislé vrtané piloty až do hloubky 36 metrů
 • Šikmé vrtané piloty až do poměru 8:1
 • Maloprůměrové piloty o průměrech 200 až 600 milimetrů
 • Velkoprůměrové piloty o průměrech 600 až 2 500 milimetrů
 • Mikropiloty – jsou kořenové piloty o průměru menším než 240 milimetrů, vytvořené ocelovou výstrojí a postupnou injektáží cementové směsi do vrtu. Technologie vhodná jak pro novou výstavbu, kombinaci s ostatními technologiemi speciálního zakládání, tak pro podchycování a sanaci založení stávajících objektů. Jsou efektivní zejména ve stísněných prostorách, jakými jsou městské proluky nebo interiéry objektů.
 • Svislé vrtané mikropiloty o průměrech 95 až 250 milimetrů
 • Šikmé vrtané mikropiloty o průměrech 95 až 250 milimetrů
 • Stříkané betony – směsí vlastní receptury.
  Použití: Stříkané betony mají široké uplatnění ve stavebnictví, například při pažení stavebních jam, zpevňování svahů a zajištění hornin při stavbách tunelů, hornických pracích, projektech vodních děl, jako ohnivzdorné nástřiky atd.
 • Stěny – pilotové, záporové a mikrozáporové jsou důležitým prvkem speciálního zakládání staveb především ve složitých geologických podmínkách či při zástavbách městských proluk. Využívá se jejich schopností jako prvků pažicích, konstrukčních, případně sanačních.
 • Kotvy
 • Hřebíky – do vrtů o průměrech od 46 do 180 milimetrů, z betonářské oceli vhodného statického průměru, tzv. „mokrým“ procesem do cementové zálivky.

Podle čeho si vybíráte zakázky?

Těžká otázka. Většinou dostáváme po sou­těži s konkurencí zakázky pro trvalé zákazníky, kteří jsou s naší prací dlouhodobě spokojeni a mají nás ve své databázi stanovených dodavatelů. Odmítnout zakázku trvalému partnerovi se nám bytostně příčí, a i když máme svoji kapacitu naplněnou, tak se snažíme vyřešit problém subdodavatelsky pod naším řízením. Bohužel jsme v minulosti neodmítli zakázky pro některé neprověřené firmy a po jejich konkurzu jsme o vynaložené prostředky přišli. V současnosti si proto raději neznámé firmy necháváme prověřovat bezpečnostní službou.

Můžete nám říci něco o používaných ­materiálech a technologiích?

Výběrem kvalitních materiálů a precizních technologií se velmi důkladně zabýváme; je to pro nás důležité, protože materiálové náklady tvoří více než polovinu našich nákladů. I když je to relativně kontraproduktivní, vybíráme nejkvalitnější materiály a způsoby provedení a trváme na nich. Doufáme, že tato strategie nám přinese přízeň zákazníků.

Pro svoji činnost speciálního zakládání firma používá pouze ověřené materiály a technologie z tuzemska i zahraničí, které splňují normy ČSN a normy související. Systém řízení je certifikován v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001. Zároveň ve vlastním projekčním oddělení zpracováváme projektovou dokumentaci, což zajišťuje zákazníkovi kompletní služby pro založení stavby. Práce speciálního zakládání umožňuje plně využít území pro výstavbu objektů. Například vybudování rozsáhlých podzemních prostor pod výstavbou v centrech měst. Nebo  jsou tyto práce použity při ­realizaci liniových staveb v omezených prostorách, dále tak lze řešit například zástavbu v prudkých svazích apod. Pro své zákazníky hledáme vždy optimální řešení.

Jaké jsou vaše zkušenosti s dodavateli?

Stejně jako v předchozí otázce, kde jsme hovořili o materiálech, je podobná situace se subdodavateli. Rozdíl v aplikaci systému jakosti u různých firem je různý. U nás skutečně funguje způsob ověřování dodavatele (jak materiálů, tak i prací). Když se osvědčí, je zapracován do databáze dodavatelů a je pravidelně hodnocen. Stručně řečeno, pracujeme s ověřenými dodavateli, na které se můžeme spolehnout.

Vzpomínáte si na nějakou velmi náročnou či problematickou zakázku a můžete nám říci, jakým způsobem jste ji vyřešili?

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně (stejně jako každé založení stavby je originální) a ve většině případů vzniklé problémy řešíme ihned ve spolupráci s objednavatelem. Máme vlastní projekční tým, který je velmi fundovaný a schopný řešit maximum možných situací. Na jednu komplikovanou stavbu si vzpomínám. Pro firmu Navimor jsme realizovali založení vodicí lávky pro lodě na Vltavě. Nejdříve jsme museli upravit ponton, na který naše dílny připevnily opěrné regulovatelné opěry. Na tento ponton najela jedna z našich vrtných sou­prav a přímo z říčního koryta vrtala do dna řeky pažené piloty, z kterých pak vyčnívaly nad hladinu svařence, na které byly navařeny vodicí lávky pro lodě. Tato práce byla velmi specifická a problematická. I přes ukotvení a stabilizaci na opěrách jsme dokázali ohnout vrtnou tyč na stroji. Poté jsme kvůli poruše nemohli vytáhnou pažnici po zabetonování piloty a museli jsme povolat potápěčskou firmu, která pažnici upálila na dně, aby nedošlo k roztržení boku lodě. O nedobrovolných koupelích našich kolegů v podzimních měsících ani nemluvě.

Jaký bude z vašeho pohledu rok 2007? Prozradíte nám nějaké plány vaší firmy?

Přestože jsem ve věku, kdy bych byl rád, aby takovýto rozmach stavebnictví trval nejméně dalších 20 let, abych neměl nou­zi o práci, nemohu tak jako manažer uvažovat a musím připravovat dlouhodobé scénáře dalšího rozvoje společnosti a rozvrstvení firemních aktivit. Rádi bychom v budoucnu směřovali firmu k rozšíření služeb pro vyšší dodavatele v oblasti speciálního zakládání staveb, dále pak stříkaných betonů, sanací historických objektů, podzemních stěn a podobně.

Ludmila Doudová, Lidmila Ziková
Foto: Geoindustrie, s.r.o.