Dálnice D47 spojí Českou republiku s Polskem

Dálnice D47 spojí Českou republiku s Polskem

Výstavba posledního úseku dálnice D47, který povede z Bohumína k česko-polské hranici, kde se napojí na budoucí polskou dálnici A1 do Katovic, může začít. Ostravský region tak získá rychlé a pohodlné spojení s Polskem. „Šestikilometrový úsek bude dokončený do května roku 2011,“ říká Michal Reiter ze společnosti Skanska DS. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky poskytne Státní fond dopravní infrastruktury.


„Dálnice bude procházet mezi Starým a Novým Bohumínem, kde vybudujeme protihlukové stěny a zemní valy. Druhá část úseku překlene údolní nivu Bohumínské stružky a protne lužní les v meandru Olše. Musíme tedy budovat dálnici s maximálním ohledem na životní prostředí,“
uvádí generální ředitel Skanska DS Josef Hájek.

Úsek v délce 6,13 kilometru vedoucí od Bohumína ke státní hranici završí několik let trvající stavbu dálnic D1 a D47, které v budoucnu pod názvem D1 spojí Ostravu s Brnem a Prahou a umožní také pohodlné a bezpečné cestování z České republiky do Polska. Zároveň se stavbou D47 bude dokončena i polská dálnice A1 ve směru na Katovice a Varšavu. Po zprovoznění všech navazujících úseků se pak plně projeví i mezinárodní význam dálnice D47, která v rámci větve IV.B severo-jižního panevropského koridoru propojí přístavní města u Baltského moře s Itálií a Balkánem.

Součástí stavby v délce 6,13 kilometru je téměř 175 metrů dlouhý most přes řeku Olši a dvě mimoúrovňové křižovatky. Celkem bude v úseku 21 mostních objektů. Zajímavostí je násyp, který před státní hranicí dosáhne výšky 13 metrů.

V současné době byla podepsána smlouva mezi investorem a zhotoviteli a dokončují se poslední organizační a administrativní přípravy, aby v následujících týdnech mohla být zahájena stavba.

Základní údaje:
Název: Dálnice D 47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR
Lokalita: Moravskoslezský kraj
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Finanční prostředky: Státní fond dopravní infrastruktury
Zhotovitel: sdružení firem ODS-Dopravní stavby Ostrava (vedoucí člen sdružení), Skanska DS, ALPINE stavební společnost CZ, OHL ŽS
Ukončení výstavby: květen 2011
Délka úseku: 6,13 kilometru
Cena: 2 943 468 912,- Kč bez DPH

Zdroj: Skanska