STAT-KON, s. r. o. – stabilní partner v oblasti projektování a inženýrské činnosti

Společnost STAT-KON oslavila na podzim loňského roku deset let od svého založení. Za první dekádu prošla společnost plynulým a stabilním vývojem, od projekční kanceláře zaměřené primárně na statiku a nosné konstrukce až po aktuální období, kde nabízí komplexní služby v oblasti projektování a inženýringu.

Stabilní hospodářské výsledky a přiměřené tempo růstu naznačují správné kroky vedení a důvěru klientů, kteří se opakovaně vracejí a využívají služby STAT-KONu.

Na projektech pracuje ve STAT-KONu více než třicet kmenových zaměstnanců a desítky externích partnerů pro jednotlivé profese. Aktuálně tvoří společnost tři kanceláře: office v Trenčíně, v Bratislavě a nově již máme sídlo i v České republice. Pobočka se nachází v pražské části, se svěží architekturou, kterou je Karlín. STAT-KON je čerstvým členem ČKAIT a od roku 2015 také členem SKSI.

Zdroj: STAT-KON

Interní tým disponuje rozsáhlým množstvím autorizovaných inženýrů v oblasti pozemního stavitelství, statiky a architektury. Je to důkazem podpory vedení ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, což vede ke zkvalitňování nabízených služeb klientům.

V rámci komplexních projekčních služeb a silného týmu dokáže STAT-KON pracovat na velkých projektech a přípravě rozsáhlých území o rozloze desítek hektarů. Samostatné týmy mají schopnosti, zkušenosti a disponují potřebným know-how společnosti, na základě čehož dokáží manažovat, projektovat, řídit a vést celé týmy subdodavatelů, od úvodu projektů v novém území, kde je nutné zajistit průzkumné práce, komunikovat s municipalitami či provozovateli inženýrských sítí.

Pro zlepšení služeb bylo vytvořeno i interní oddělení inženýrské činnosti, které tvoří součást týmu při řešení rozsáhlých území. Výhodou vedení interního permitingu je správné nastavení procesů, struktury a členění PD či posloupnosti rozvoje území, které dokáže lépe naplnit ve finálním výsledku očekávání klientů během investičního cyklu.

Mezi naše hlavní klienty patří developeři v oblasti industriálních nemovitostí, kteří tvoří značnou část zakázkové struktury. Je to závazek pro naši společnost, aby neustálé vzdělávání, zvyšování kvality služeb, technických a inovativních řešení bylo základem naší DNA.

Zdroj: STAT-KON

Vize vedení společnosti a týmu STAT-KONu je působit na trhu jako stabilní partner pro globální investory, developery či konečné uživatele. Zároveň jsme si vědomi, že pro udržení stability je zapotřebí růst, k růstu je zapotřebí neustálého vzdělávání a inovace.

Ambice společnosti jsou vysoké, takže začátek druhé dekády je pro společnost důležitý. Chápeme nutnost správně uchopit a nastavit interní struktury, procesy a rozšířit portfolio služeb, tehdy bude možné naplnit tyto vize a zhmotnit je do reálných výsledků.

Zdroj: STAT-KON

www.stat-kon.sk

ZDROJ: PR článek společnosti STAT-KON