Coworkingový priestor HubHub

Flexibilní kanceláře jsou opět trendem. Poptávka je na vzestupu

Pandemie koronaviru v loňském roce výrazně zasáhla kancelářský trh, když většinu společností přiměla k hledání nových cest v organizaci práce. Pozornost se nyní znovu upřela směrem k flexibilním kancelářím a coworkingovým centrům.

Segment, který ještě v roce 2019 zažíval rekordní období a vloni vlivem koronakrize dočasně ochladl, opět nabývá na síle a stává se vyhledávanou alternativou vedle klasických kanceláří. V těžko předvídatelných časech se právě „flexibilita“ stává odpovědí na řadu palčivých otázek.

Nejnovější analýza CBRE, specializující se na komerční realitní služby, zmapovala současný stav i budoucí potenciál flexibilních řešení jak v České republice, tak ve středoevropském kontextu. „V regionu CEE bylo za posledních 15 let realizováno více než 643 000 m2 flexibilních kanceláří. V tuzemsku je k dispozici 103 500 m2 v moderních kancelářských budovách, což představuje druhou největší nabídku hned po Polsku, které se blíží k třísettisícové hranici,“ uvedla Lenka Hrudíková, specialistka na coworkingové a flexibilní prostory v CBRE.

Hrudíková dále doplnila, že od 1. čtvrtletí letošního roku evidují rostoucí poptávku. „V průběhu dvou let bude v regionu střední a východní Evropy dokončeno dalších 85 000 m2 flexibilních prostor, přičemž v ČR se již realizuje 1 800 m2 a další projekty se chystají,“ nastínila.

Flexibilní kanceláře mají silný potenciál

Jedním z ukazatelů, které měří sílu poptávky na trhu s flexibilními kancelářemi, je poměr nabízených pracovních ploch na 1 000 obyvatel. V Londýně, který je v tomto směru vnímán jako nejvyspělejší evropský trh, se jedná o 30 flexibilních pracovních ploch na 1 000 obyvatel.

To dává tušit silný růstový potenciál, který před sebou region střední a východní Evropy má. Česká republika aktuálně dosahuje skóre 8,7. To je druhý nejlepší výsledek hned po Slovensku (11,2). Hůře jsou na tom všechny ostatní státy CEE včetně Polska (6,7), Maďarska (5) nebo Rumunska (4,3).

Vlastníci administrativních budov začínají coworkingové prostory sami provozovat

Opomenout ovšem nelze ani změnu ve vnímání samotných prostor ze strany majitelů kancelářských nemovitostí. Coworkingová centra se stávají stále populárnější a jsou považována za přidanou hodnotu administrativních budov, nabízejících standardní prostory k pronájmu.

I proto čím dál častěji dochází ke spolupráci se stávajícími coworkingovými operátory anebo tvorbě vlastních značek, které provozují sami majitelé budov. Příkladem je Base od Penty, Clubco od CTP anebo centrum flexibilních kanceláří a coworkingu v BB Centru od společnosti Passerinvest Group. V tuzemsku tvoří podíl vlastníků nemovitostí, kteří si sami provozují coworkingové prostory, již 11 %.

V současnosti je v Praze k dispozici 13 900 pracovních míst v moderních flexibilních prostorách a dalších 300 se připravuje; v Brně se jedná o 1 200 pracovních míst v moderních kancelářských budovách. Průměrná cena za pronájem flexibilní pracovní plochy v Praze se pohybuje kolem 280 eur a v Brně 170 eur za měsíc.

red