Facility management ušetří spoustu nákladů i starostí

Facility management ušetří spoustu nákladů i starostí

Náklady na provoz a údržbu jakékoliv budovy neustále rostou. Jejich výši přitom vedle rostoucích cen energií ovlivňují i takové pro někoho možná zdánlivé maličkosti, jako je způsob využití prostor, optimální využívání všech technologií v budově či zajištění kvalitních služeb v objektu. Dosáhnout optimální výše provozních nákladů a přitom zajistit kvalitu poskytovaných služeb je úkolem facility managera.

Definice facility managementu (FM) jako poměrně mladého oboru se až do loňského roku poměrně různily. Vše ale upřesnila právě vloni přijatá evropská norma FM, jejímž cílem je sjednotit chápání tohoto oboru ve všech zemích Evropské unie. „Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti. Dotýká se každého uživatele budovy, optimalizuje zázemí pracovišť a prostředí ve všech prostorách objektů, sjednocuje plánování a řízení správy majetku a všech podpůrných služeb,“ popisuje jeden z duchovních otců tohoto oboru u nás Ondřej Štrup.

Čím dřív tím lépe

Výše nákladů na provoz budovy je možné nejlépe ovlivnit již ve fázi projektování, kdy se řeší uspořádání jednotlivých prostor, jejich vybavení a následné využití. Řada projektantů, investorů a developerů nahlíží na projekt ze zcela jiného pohledu než právě facility manager, který bude mít za úkol po realizaci budovy zajistit její pokud možno bezproblémový provoz.

Jak může být takový facility manager prospěšný už při projektování objektu? Je to jednoduché. Investor má například přehled o technologiích na trhu, zná jejich cenu a dovede si spočítat, na kolik ho přijde pořízení si těchto technologií. „Nemá ale představu o tom, jaké náklady s sebou ponese jejich údržba, tedy revize, odborné zkoušky, kontroly a jiné servisní činnosti,“ pokračuje Ondřej Štrup. Úkolem facility managera je tedy doporučit takovou technologii, která má nejlepší poměr mezi pořizovací cenou a provozními náklady.

Rozhoduje i výběr vhodných dodavatelů

Dalším faktorem, který ovlivňuje výši provozních nákladů, je výběr vhodných dodavatelů. Zde bývá často jediným hodnotícím kritériem cena, která nemusí vždy zahrnovat požadovaný rozsah činností. Tyto jsou následně účtovány jako služby nad rámec smlouvy nebo objednávky a původně odsouhlasené náklady se tak opět zvyšují. Před samotným výběrem dodavatele je tedy nutné znát potřeby objektu a sestavit přesný rozsah činností, které mají být ve stanovených termínech a kvalitě provedeny. Facility manager by měl tomuto tématu věnovat skutečně maximum času, neboť kromě potřeb objektu musí respektovat i potřeby nájemníků, případně dalších návštěvníků, kteří se v objektu mohou pohybovat. Důležité je ještě jedno upozornění. Každý majitel objektu by měl dbát na to, aby se spravoval přesně podle potřeb jednotlivých technologií a aby se materiály řádně udržovaly. Zničit podlahu nevhodným mycím prostředkem je velmi jednoduché, vrátit ji do původního stavu prakticky nemožné.

Developeři na připomínky slyší

Zatímco ještě před několika lety se developeři bránili řešit správu objektu v okamžiku, kdy teprve vznikala na papíře, dnes už je situace i v tomto směru zcela jiná. Některé firmy si dnes přípravu projektu nedovedou bez facility managera ani představit. „Při realizaci našich projektů spolupracujeme s facility managerem pokud možno hned od prvních projektových dokumentací,“ říká mluvčí jedné z největších českých developerských firem Sekyra Group Radek Polák.

O tom, že facility management postupně opouští pole čistě teoretických diskusí a uplatňuje se stále více v praxi, svědčí i účast tohoto oboru na Stavebních veletrzích v Brně. Na nich se poslední léta hovoří pravidelně například o úsporách energií, v poslední době ale přibývají i diskuse na téma dalších úspor v provozu objektů, kde má právě facility management svou parketu. Nejinak tomu bude i na letošních Stavebních veletrzích, které se uskuteční ve dnech do 22. do 26. dubna na tradičním místě, tedy brněnském Výstavišti.

David Pokorný, Stavební veletrhy Brno