Kolébka moderní genetiky: CHYBIK + KRISTOF obnovili v Brně Mendelův skleník

Jméno Gregora Johanna Mendela je už neodmyslitelně spjato s Brnem. Právě zde, v zahradách Augustiniánského opatství, položil svými experimenty základy moderní genetiky. U příležitosti oslav 200 let od jeho narození se vedení opatství rozhodlo obnovit místo, odkud jeho vědění pocházelo. Nesnadný úkol připadl architektům ze studia CHYBIK + KRISTOF (CHK).

Málokdo o tomto zastrčeném koutě doposud věděl, v Brně však doufají, že by se z něho mohlo stát podobně hojně navštěvované místo jako z Vily Tugendhat. Řeč je o klášterní zahradě v areálu Augustiniánského opatství, kde se dlouhá léta nepovšimnuty ukrývaly pozůstatky skleníku, ve kterém opat Mendel prováděl slavné experimenty s hrachem a dalšími rostlinnými hybridy. V 70. letech 19. století však stavbu smetla bouře a dodnes se z ní zachovaly jen základy.

Mendelův skleník
Mendelův skleník
Mendelův skleník
Mendelův skleník
Mendelův skleník
Mendelův skleník
Mendelův skleník
Mendelův skleník

Návrh na znovuzrozený Mendelův skleník od architektů ze studia CHK čerpá z archivních materiálů a v mnohém vychází z původní podoby stavby. Nová interpretace kopíruje originální půdorys, orientaci a aktivně pracuje se třemi Mendelovými zákony dědičnosti, které předpověděly budoucnost moderní genetiky. Právě tady totiž Gregor Johann Mendel při pokusech zjistil, jak se genetické informace na rostlinách přenášejí.

Dědičnost i v architektuře

Architekti CHYBIK + KRISTOF Mendelova pravidla zakomponovali přímo do struktury nové budovy a dle původních plánů vypracovali totožné tělo skleníku s výraznou střechou, kterou vynáší konstrukce speciálně vyvinutá na základě 3 genetických principů Gregora Johanna Mendela.

Mendelův skleník
Mendelův skleník | Zdroj: Alex Shoots Buildings

„Systém je složený z několika druhů stavebních prvků od největších po nejmenší, které své vlastnosti dědí podobně jako Mendelův hrách. Větší množství elementů nám umožnilo subtilnější konstrukci než by byla standardně možná,“ přibližuje princip architekt a zakladatel studia CHK Ondřej Chybík.

Nově bude skleník otevřený do parku a uzpůsobený moderním účelům s cílem do klášterních zahrad přilákat návštěvníky z řad laické i odborné veřejnosti. Návrh variabilní stavby počítá s kompletně otevíratelnými bočními stěnami a uložením veškerých technologií mimo objekt, umožňuje proto maximální splynutí s exteriérem bez vizuálních bariér.

Mendelův skleník
Mendelův skleník | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Skrytý systém tepelných čerpadel, stínění a vytápění zajistí komfort v jakékoli sezóně a poskytne dostatek prostoru pro vyzdvihnutí historického významu místa v podobě zavěšených hrachů, vyživovaných hydroponií. Prosklený skleník s ocelovou konstrukcí bude primárně určený pro stálou expozici tematizující odkaz Gregora Johanna Mendela, probíhat zde vak budou také mezinárodní konference, přednášky, bankety, výstavy nebo koncerty. Jednou z prvních akcí v novém objektu bylo například společné zasedání Rady města Brna a Rady Jihomoravského kraje.

Mendelův skleník

Lokalita: Brno, Česko
Architekt: CHYBIK + KRISTOF
Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ondřej Švancara, Kryštof Foltýn, Ingrid Spáčilová, Laura Emilija Druktenytė
Klient: Augustiniánské opatství
Plocha: 160 m2

red