Ulice Bělohorská v novém
Galerie(11)

Ulice Bělohorská v novém

Příjemná místa pro posezení v blízkosti tramvajových zastávek, přechody pro lepší propojení obou stran ulice, více než stovka nových stromů. Na návrhu revitalizace Bělohorské ulice v Praze se kromě odborníků podílejí také místní obyvatelé.

Bělohorská je výjimečnou obchodní žilou s desítkami specializovaných obchodů. Právě to místní zmiňovali nejčastěji, když se jich odborníci Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) ptali, čeho si v oblasti váží nejvíce. Vypracováním koncepční studie pověřila IPR Praha rada hlavního města Prahy. Studie, která v současné době vzniká v úzké spolupráci s Městskou částí Praha 6, bude podkladem pro koordinaci probíhajících a budoucích investičních zámě­rů. IPR na základě těchto podnětů připravil návrh možných změn. Rekonstrukce Bělohorské by měla začít v roce 2018.

Veřejné prostranství u tramvajové zastávky Drinopol

Veřejné prostranství u tramvajové zastávky Drinopol

Veřejné prostranství u tramvajové zastávky Drinopol

Více zeleně a dlažebních kostek

„Navrhujeme nové plácky s lavičkami pro posezení, například u zastávky Břevnovský klášter, Drinopol nebo před základní školou Marjánka. Chodci se mohou těšit na novou dlažbu z tradičních pražských kostek doplněnou pásem velkoformátových dlaždic nebo na opravu místních schodišť. Právě ty totiž spoluvytvářejí neopakovatelnou atmosféru. Navíc zdvojnásobíme počet stromů z dnešních 100 na 208 kusů,“ uvádí Petr Hlaváček, ředitel IPR.

U Kaštanu

U Kaštanu

U Kaštanu

Změny přímo vycházejí z přání a připomínek místních obyvatel. Ti postrádají například veřejný prostor pro setkávání, proto byly navrženy nové pobytové plácky. Vzhledem k tomu, že na Bělohorské musejí lidé často přebíhat ulici mimo přechody nebo přeskakovat nesmyslná zábradlí, přibudou zde také přechody a místo neprostupných červenobílých zábradlí se objeví jen nízké zábrany, které zajistí bezpečnost, ale zároveň je lze snadno překročit. Velkou změnou bude také zasypání podchodu na Malovance. Ten je sice nejstarší v Praze, ale chodci jej i kvůli nevábnému prostředí téměř nevyužívají. Namísto něj se pro lepší komfort pěších zúží ulice do jednoho pruhu. Dvouproudovka je pozůstatkem opatření v průběhu stavby tunelového komplexu Blanka, když tudy dočasně jezdila všechna auta ze strahovského tunelu. To už dnes není potřeba, takže se oblast vrací do původní podoby.

Malovanka

Malovanka

Malovanka

Zapojení veřejnosti

„Nejdříve jsme se zeptali místních, co jim na Bělohorské vadí a co naopak funguje. Na základě toho jsme připravili studii, která poslouží jako podklad pro navazující projektovou přípravu rekonstrukce ulice,“ říká Adama Švejda z IPR Praha. Připomínky mohla veřejnost posílat do konce letošního dubna prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách IPR Praha. Architekti pak tyto podněty ve svém návrhu zohlednili, a to ještě ve fázi před finálním předložením ke schválení Radou hlavního města Prahy. Pražští občané navíc mohli o návrhu rekonstrukce Bělohorské osobně debatovat přímo s jeho autory z IPR u jejich konzultačního stánku na Drinopolu.

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka

Bělohorská ulice má podle IPR Praha plně vyvinutý stávající charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o zcela novém pojetí ulice, ale spíše koordinovat a prohlubovat její potenciál. V rámci rekonstrukce budou kromě přechodů, chodníků a nově vysazených stromů například doplněny nebo vyměněny lavičky, kontejnery a další mobiliář. Zlepší se i podmínky pro umístění restauračních předzahrádek. Ulice bude celkově dopravně zklidněna a budou zavedena bezbariérová opatření.

Plácek s posezením pod stromy z původní slepé ulice

Plácek s posezením pod stromy z původní slepé ulice

Plácek s posezením pod stromy z původní slepé ulice

V oblasti Malovanky si lidé cení:

  • Dopravní obslužnost a dostupnost z centra
  • Blízkost Pražského Hradu
  • Park Královka a Hotel Pyramida

Naopak jim zde vadí:

  • Chybějící parter
  • Nepřehledné a rozlehlé křižovatky
  • Nekvalitní povrchy
  • Velké množství sloupů na chodnících
  • Nedostatek míst pro setkávání ve veřejném prostoru
  • Nevhodně umístěné a chybějící přechody

Zdroj: IPR Praha
Text: TEREZA JANIŠOVÁ
OBRAZOVÝ MATERIÁL: PR PRAHA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.