Studenti navrhli udržitelné stavby v aktivním standardu
Galerie(11)

Studenti navrhli udržitelné stavby v aktivním standardu

Druhý ročník studentské soutěže Active House Award, která se věnuje projektům udržitelných staveb v aktivním standardu, zná své vítěze. Mezinárodní odborná porota ocenila celkem osm prací od českých a slovenských studentů v kategoriích novostavby a rekonstrukce.

První místo v kategorii novostaveb získal projekt Inventura archetypu studenta Fakulty architektury VUT v Brně, Norberta Obršála. 


Při vyhlášení soutěže Active house Award převzal první cenu v kategorii novostaveb a finanční odměnu ve výši 45 000 Kč Norbert Obršál.


Na návrhu porota mimo jiné ocenila poloveřejný prostor společného dvora jak z pohledu urbanistického řešení, tak jako sociální moment.

Předmětem soutěže Active House Award, kterou vyhlašuje společnost VELUX Česká republika, bylo zpracování objektu v aktivním standardu, který je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou.

Zároveň musí objekt disponovat architektonickou kvalitou a umožnit pohodlné užívání. Cílem soutěže bylo inspirovat studenty ke komplexnímu navrhování budov a to jak z pohledu snížení primární energie, tak kvality vybudovaného prostředí.

Odborná porota v čele s rakouským architektem Juri Troyem hodnotila přihlášené práce jak podle celkového architektonického a konstrukčního řešení objektu, tak podle míry dosažení aktivního standardu stavby a zároveň i podle kvality denního osvětlení budovy s důrazem na prosvětlení střechou.

Druhé místo v kategorii novostaveb získala dvojice Juraj Kačenka a Eva Bírova z FA VUT  v Brně za projekt Country Houses, u kterého porota ocenila kultivované řešení venkovské architektury vycházející z historické formy původních staveb v místě.


Za druhé místo v kategorii novostaveb byl za svůj projekt Country houses odměněn Juraj Kačenka spolu s Evou Bírovou z FA VUT Brno. Odnesli si finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.


Druhé místo v kategorii novostavby získala dvojice Juraj Kačenka a Eva Bírová z FA VUT v Brně za projekt Country Houses. 

V kategorii rekonstrukce zvítězil návrh studentů Jaroslava Matouška a Adama Michny pod názvem Za humny z Fakulty architektury VUT v Brně.

Porota na projektu ocenila koncept využití stávajícího zemědělského objektu na objekt pro bydlení a práci z domova.


První místo v kategorii rekonstrukcí za svůj projekt Za humny obsadili studenti Jaroslav Matoušek a Adam Michna z FA VUT v Brně a rozdělili si finanční odměnu ve výši 45 000 Kč. Zároveň absolvují dvoudenní exkurzi do Kodaně.

Vítězný projekt kategorie rekonstrukce nabízí obyvatelům bydlení s vysokým komfortem jak z pohledu množství denního světla, výhledu i prostoru.

Návrh Za humny studentů Jaroslava Matouška a Adama Michny z Fakulty architektury VUT v Brně.

V téže kategorii byla udělena také zvláštní cena poroty, a to výjimečnému projektu RAW Restaurant od čtyř studentek Fakulty architektury STU Bratislava. Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová a Michaela Lietavová, které přes koncept revitalizace sklepů na restauraci dospěly až k vytvoření veřejného městského prostoru, zajímavého nejen architektonicky, ale i ideově.


Zvláštní cenu poroty dostaly studentky z Bratislavy za zcela ojedinělý projekt revitalizace sklepů RAW Restaurant.

V rámci soutěže Active House Award byly uděleny také čtyři čestná uznání poroty za zajímavý princip, respektive důležitou myšlenku v konceptu aktivního domu. Jedním z oceněných principů je sdílení výroby energie v rámci malé urbánní jednotky.

V projektech s názvem Cohousing Vinoř jej využil tým Evy Eisenreichové a Tomáše Eckschlagera z Fakulty stavební ČVUT a Patrik Janoušek z Fakulty architektury ČVUT v Praze.


Patrik Janoušek z Fakulty architektury ČVUT v Praze pracoval s principem sdílení výroby energie v rámci malé urbánní jednotky.

Projekt Gro[w]ing House Michaely Smolkové, (Fakulta stavební, STU v Bratislavě) pracuje se zajímavým konceptem využívání právě takového množství prostoru, kolik  člověk/ rodina zrovna potřebuje.


Projekt Gro[w]ing House Michaely Smolkové

Návrh Štěpánovský špalíček od Vojtěcha Šedého (Fakulta stavební, ČVUT v Praze) citlivě pracuje s kontextem místa. Zapojení se týká nejen urbanistické, ale i sociální struktury ve formě lokální drobné výroby. Projekt počítá s kombinací aktivního domu, hospody a minipivovaru.


Projekt Vojtěcha Šedého, Štěpánovský špalíček


Soutěžní projekty Active House Award 2012/2013

-vb-
zdroj: VELUX Česká republika