SketchUp PRO 2017 – Co je nového v nové verzi

SketchUp PRO 2017 - Co je nového v nové verzi

Začátkem tohoto Listopadu byla do prodeje firmou Trimble uvolněna nová verze programu SketchUp, s názvem SketchUp 2017. Firma 3E Praha Engineering a.s., jako výhradní distributor programu SketchUp pro Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu, dodává program SketchUp v české a maďarské lokalizaci. Nová verze programu SketchUp s sebou přináší novinky, které svým uživatelům, podobně jako její předchůdci, usnadní a zjednoduší práci.

PŘEHLED NOVINEK VE SKETCHUP 2017

Grafika

V této verzi je zásadně změněn způsob, jakým SketchUp vykresluje své modely. Je zde znatelné zlepšení výkonu, ale je třeba mít počítač s grafickou kartou. Především je tato oprava investicí do budoucnosti celkové rychlosti programu SketchUp, která umožní zobrazovat modely nejen ve SketchUpu, ale i v my.SketchUp, SketchUp Mobile Vieweru, LayOutu nebo 3D Warehouse

Vysoké DPI rozlišení
SketchUp 2017 nyní podporuje monitory s vysokým rozlišením.

Vlastní barva Osy
Ve SketchUp 2017 si můžete nastavit barvy os. Nastavení si lze přizpůsobit přes Preference – Přístupnost.
LayOut bude respektovat nastavení, která jsou změněna ve SketchUpu.

Vylepšení průhlednosti
Zlepšila se průhlednost ve SketchUpu, která se vykresluje při vyšší kvalitě a za rychlejší snímkové frekvence. Samotná průhlednost se dá nastavit ve Stylech, v záložce Úpravy. Dále se dá nastavit úroveň krytí v režimu Xray.

Vylepšení kreslících nástrojů

Uzamknutí osy u Obdélníků
U nástrojů Obdélník a Rotující obdélník je možné využít uzamčení os. To znamená, že můžete kreslit obdélníky mimo osu podle hran nebo ploch a pomocí šipky dolů uzamknout směr obdélníku.

Offset 2.0
Nástroj Offset je vylepšen tak, aby se předešlo protínající se geometrii. Při stisknutí klávesy F (nebo Command) se nyní Offset vykreslí bez překřížení. V Layoutu nástroj Offset pracuje tímto způsobem také.

Kolmo k ploše
K dispozici je nová funkce „Kolmo k ploše“. Jen se vznesete nad určitou plochu, najdete kolmici k ploše a začněte kreslit.

Seskupování komponent
Když ze skupiny uděláme komponentu, lze u ní nyní určit všechny stejné atributy, jako při vytváření komponenty od nuly: název, popis, klasifikace typů a umístění osy.

Organizace Obsahu
Přes Preference> Soubory je nyní více zřejmé, kde se v počítači nachází šablony, kolekce komponent, styly a další.

Aktualizace Trimble Connect
S tímto vydáním je Trimble Connect také o něco chytřejší. Lze vytvářet a přiřazovat detailní úkoly do projektu, a také vypracovat úkoly uložené na účtu Trimble Connect. Dále Vám Trimble Connect dá na vědomí, pokud byl model, který používáte, aktualizován jako referenční model.

LAYOUT – co je nového:

Tabulky

Zbrusu nová funkce: Tabulky. LayOutovské tabulky se chovají podobně, jako ostatní tabulky, u kterých jste zvyklí vytvářet a upravovat text, styly čar, modifikovat sloupce a řádky, sloučit buňky a mnoho dalšího. Můžete si nastavit typ tabulky, uložit jej do šablon a znovu použít stejné formátování.

Import CSV a XSLX souborů
Možnost importovat .xslx soubory přímo z Excelu, dále CSV a TSV tabulkové soubory do LayOutu jako tabulky! Tyto soubory jsou v LayOutu dynamicky aktivní stejně jako SketchUpovské modely a obrázky. Když změníte tabulku v Excelu, změní se i v LayOutu. Z XSLX souborů můžete importovat listy a také formátování. Můžete také vygenerovat CSV soubor přes tlačítko Vytvořit zprávu. Když pak změníte svůj model, stačí aktualizovat odkaz v tabulce!

Trvalé ID & asociativní rozměry
Při změně modelu ve SketchUpu se veškeré rozměry nebo popisky, které jsou v LayOutu spojené s modelem, aktualizují tak, aby se daly upravit. Jsou to jedinečné identifikátory pro geometrii ve SketchUpovském modelu, takže SketchUp a aplikace k němu připojené mohou snadněji identifikovat a manipulovat s jednotlivými hranami a plochami, ale i se skupinami a komponentami.
Nyní se kóty v LayOutu aktualizují s modelem ve SketchUpu.

Flexibilní Rozměry
Nyní můžete v LayOutu přetáhnout rozměry na jiné místo, aniž by se odpojily od jejich přidružené entity.

Offset 2.0 (v LayOutu)
Do LayOutu přidán nástroj Offset a je vybaven stejnou aktualizací, jako ve SketchUpu – tedy žádné překřižování.

Varovné signály

LayOut dává pozor na volné konce a upozorní vás, když se Vám do buňky nevleze text. Je možné tyto výstražné symboly vypnout. K dispozici je také nový varovný symbol, když se rozměry a popisky spojené s modelem, oddělí.

DWG / DXF export
SketchUp a LayOut by měly dobře spolupracovat s jinými softwary. V této verzi je zlepšení exportu DWG / DXF z LayOutu. Cílem bylo vytvořit, aby exporty z Layoutu vypadaly stejně, jako po importu, a aby byly snadno upravitelné v jiných programech.

Jedno DWG
Dříve deseti-stránkový LayOut by se exportoval jako deset samostatných .dwg-ček. Nyní bude jen jedno .dwg s 10 samostatnými záložkami LayOutu.

Nativní Subjekty DWG
Nyní se rozměry, stylizovaný text, tabulky, kružnice, oblouky, styly koncových bodů a ořezové masky, importují elegantně do programů, jako je AutoCAD a DraftSight a chovají se podle očekávání – tedy například kružnice nejsou importovány jako mnohoúhelníky, ale jako kružnice.

Modelový prostor vs Papírový prostor
Exporty z LayOutu jsou nyní dost chytré, aby určily sebe jako měřítko pro velikost papíru nebo modelový prostor. Subjekty, jako jsou velikost stránky, popisky, a polygony, budou měřit jako velikost papíru při importu.

Barva podle Hladiny „Index 7
Přidána často požadovaná „Barva podle hladiny“ při exportu z LayOutu. Při výběru barvy na hladiny budou všechny subjekty na dané vrstvě exportovány v jedné barvě. A pokud nebude na hladině ta správná barva, LayOut bude exportovat zvláštní černou barvu s názvem ‚Index 7‘, která se obratně vykreslí jako černá na bílém pozadí a bílá na černém pozadí.

Výběrový modifikátor
Jednoduchý modifikátor (Nastavení / Command na PC / Mac) zabrání výběru objektu, když se snažíte vybrat širší výběr.

Představení Extension Manageru
Nový nástroj pro pluginy do SketchUpu, Extension Manager, slouží k zobrazení dodatků. Odtud se dá snadno přepínat zapnutí a vypnutí dodatků, lze je updatovat nebo je úplně odinstalovat. Najdete zde také digitální podpisy pluginů, aby bylo vidět, že prošly standardy.

PRO VÝVOJÁŘE

Chromové Webové Dialogy
Usnadnění pro vývojáře SketchUpu – nyní nezávisle funguje na platformě webového prohlížeče (tzv. Chrom).

LayOutovské C API (+)
Dispozičně pro C API byla přidána podpora pro celou záplavu nástrojů: úhlové rozměry, koncové body, tabulky, auto-text, oblouky, ořezové masky, model reference, dokonce i pro nové Trvalé ID. Více se dozvíte v indexu LayOut C API.

Akce Manažer
Akce Manager je nový oznamovací systém pro dodatky do SketchUpu. Vývojáři nyní mohou nastavit upozornění, které poté zmizí, aniž by uživatelé museli kliknout na „OK“.

Ruby 2.2
Upgradován Ruby API pro Ruby 2.2.

Více informací a 30-ti denní demoverzi naleznete na www.sketchup.cz, nebo nás můžete navštívit a my Vám program SketchUp a jeho veškeré možnosti rádi předvedeme.

Najdete nás na adrese:
3E Praha Engineering a.s., U Uranie 18, 170 00 Praha 7,
tel.: +420 266 313 546
mail: sketchup@3epraha.cz

ZDROJ: PR článek společnosti 3E Praha Engineering a.s.