Park Střed v Mostě projde zásadní proměnou

Partneři sekce:

Park Střed lze označit jako zelené srdce Mostu, je součástí hlavní osy modernistického města. Most charakterizuje nejen pohnutá minulost, ale i množství zeleně a veřejných prostranství. Po rekonstrukci by se měl park stát místem setkávání, hry i odpočinku pro všechny generace.

Obnova parku Střed je prvním projektem města Most, do kterého je od počátku zapojena veřejnost. Na základě provedených místních šetření v rámci přípravy projektu se předpokládá, že budoucími návštěvníky parku budou kromě lidí z nejbližšího okolí také nedaleké školy, školky, senioři i obyvatelé ze vzdálenějších částí města. Nová podoba parku Střed by měla respektovat výstupy z plánovacích setkání s obyvateli.

Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě

Hlavním motivem návrhu, který vzešel z projektové, jednofázové, neanonymní, architektonické soutěže organizované Nadací Proměny Karla Komárka, je geologie a morfologie okolní krajiny. Terénní modelace zdůrazněná pomocí teras odkazuje na člověkem vytvořenou důlní krajinu.

Téma geologie se odráží také v pojetí dětských hřišť. Terasy tvoří aktivní pásy, na nichž jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárna, posezení, vodní prvek i některé sochy. Terasy jsou zároveň provázány pěšinami, které zajišťují komfortní prostup napříč parkem. Terasy rozšiřují aktivní část parku do širšího území. Dva původní vodní prvky jsou nahrazeny pódiem a kavárnou. Domek správce s krytým sezením funguje jako zázemí sportoviště.

Park Střed v Mostě
Vizualizace birdseye | Source: Ateliery Rehwaldt a Hoffman

Posílení identity místa

Návrh navazuje na původní koncepci architekta Otakara Kuči zachováním hlavní prostorové kompozice a jednoho z vodních prvků. Současně vytváří novou vrstvu s výrazným tvaroslovím, jehož cílem je posílení identity místa.

„Projekt je specifický tím, že pracuje s prostředím, které je v současné době velmi stigmatizováno. Dle analýzy potřeb uživatelů parku se jedná o místo, kam se většina obyvatel bojí, nezávisle na věku či sociální skupině. Snahou proto bylo vytvoření široké škály možností využití prostoru různými skupinami návštěvníků,“ komentuje návrh architektka Eliška Nováková z ateliéru Rehwaldt Landcape Architect.

Důležitou součástí návrhu parku je hospodaření s dešťovou vodou a adaptace na změny klimatu. Podpora retenčních vlastností vegetačních ploch umožní vsakovat dešťovou vodu nejen z oblasti parku, ale i okolních zpevněných ploch. Sníží se tak zátěž kanalizační sítě, náklady na závlahu vegetace a současně se zlepší mikroklimatické podmínky v parku.

PARK STŘED V MOSTĚ

Místo: Most
Architekt: Rehwaldt Landcape Architects a Atelier Hoffman/Till Rehwaldt, Patrik Hoffman, Eliška Nováková, Tomáš Černý, Eliška Černá, Markéta Kupková a Garth Woolison
Investor: Město Most
Rozloha: 5 ha
Projekt: 2019–2020
Předpokládané dokončení: 2022–2023

TEXT: Jolana Ríhová
FOTO: Ateliery Rehwaldt a Hoffman