Nízkoenergetická stavba nemusí být šedivá krabice

Nízkoenergetická stavba nemusí být šedivá krabice

Ještě před nedávnem bylo u nás nízkoenergetických staveb jako šafránu, ale zdá se, že to je už minulostí. Mnoho současných novostaveb rodinných domů je realizováno v právě tomto standardu, a to ve všech koutech republiky. Jeden z nich najdete i nedaleko polských hranic v Moravskoslezském kraji.

Jedná se o novostavbu moderního rodinného domu v Mistřovicích nedaleko Českého Těšína. Kromě tepelně technických parametrů stojí u tohoto objektu za připomenutí i jeho architektonické řešení. Dokazuje, že energeticky efektivní objekt nemusí nutně vypadat jako fádní krabice.

Dřevo, kámen, zeleň…

Spojení tří přírodních materiálů je tím prvním, co vás napadne při pohledu na tento dům, který byl loni dokončen v nízkoenergetickém standardu se zatravněnou zelenou střechou. Řešen je jako přízemní bez podsklepení ve dvou výškových úrovních, s dispozicí 5 + KK dle požadavků investora. K domu náleží i samostatně stojící garáž s přístřeškem, která svým řešením doplňuje architektonický koncept celé stavby.

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z termobloků Porotherm, obvodové zdivo má tloušťku 300 mm a je zatepleno deskami z minerální vlny tl. 2 x 80 mm. Fasády jsou dále upraveny kombinací dřevěných obkladů, štípaného kamene a omítky Terranova.

Střechu nad horní částí tvoří pultový dřevěný krov z lepených trámů, které jsou kotveny do nosných obvodových stěn, se zateplením minerální vlnou tl. 300 mm. Navržena je jako zelená střecha, stejně jako střecha nad garáží. Dolní část domu má plochou střechu z prvků Porotherm, na které jsou umístěny sluneční kolektory. Vstup do domu, stání před domem i vstup na zahradu z dolní části domu jsou chráněny pergolami.

K řešení energetického konceptu přispívají použitá okna z europrofilu s izolačními dvojskly s celkovým součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. Prosklené stěny jsou pak z dřevěných profilů s trojitým zasklením.

Objekt má vytápění navrženo centrální, spojené s přípravou TUV. Jako zdroj tepla je využíváno tepelné čerpadlo země-voda s plošnými kolektory umístěnými v rýhách v hloubce 1,60 až 2,00 m a po celém objektu je rozvedené formou podlahového topení a radiátorů umístěných po okny. Solární panely slouží k přípravě TUV a jejich řídící systém je umístěn v technické místnosti.

V obývacím prostoru je instalován i doplňkový zdroj tepla – krb na dřevo. Připočteme-li k uvedeným parametrům členitý pozemek a nádherný výhled do okolí, vyjde nám rodinné bydlení efektivní, efektní i příjemné.

Obestavěný prostor 892 m3
Zastavěná plocha 264 m2
Zhotovitel: Zowada s.r.o.
Projektant: Ing. Václav Kura
Náklady na měrnou jednotku hlavního objektu: 8 190 Kč/m3

Text: Marie Urbancová
Foto: Zowada

RubrikyZděné domy