Sochařský ateliér v domě s ladnými křivkami
Galerie(17)

Sochařský ateliér v domě s ladnými křivkami

Rodinný dům s ateliérem sochaře Michala Trpáka stojí v Hodějovicích nedaleko Českých Budějovic. Upoutá nejen originální sochařskou výzdobou svého majitele, ale také originálním rozvlněným vzhledem, který je výsledkem spolupráce autora projektu, Ing. arch. Petra Tučka, a investora Michala Trpáka.

Dům vyjadřuje jeho sochařský pohled na architekturu, samotná forma domu je skulpturou, jejíž tvar se ve dvou proti sobě vlnících křivkách kroutí a převaluje.

Dům je navržený jako podélná hala s bydlením na straně zahrady a ateliérem na straně ulice. Rozevlátá konstrukce je tvořena částečně dřevěným skeletem a částečně pomocí nosného zdiva Porotherm.

Střecha se kromě vlnění v příčné ose naklání i v podélné ose domu směrem k sousedovi, což umožňuje přivést do ateliéru střešním oknem potřebné světlo. Sklon střechy je na sever orientován tak, aby bylo eliminováno zastínění sousedního pozemku.

Skladba střechy je poměrně jednoduchá – na krokvích 160/220 mm je (vždy přes dvě krokve) položeno bednění z prken 32 mm, které je ohýbané a šroubované. Mezi krokvemi je vložena tepelná izolace Rotaflex a nad ní je větraná mezera 70 mm, na bednění pak je provedena povlaková krytina z živičných pásů. Krokve jsou kotveny do věnce, který musel odolat silnému pnutí po dokončení celé konstrukce a pobití. Výsledná křivka horní plochy opisuje potřebné výšky jednotlivých místností.

Zastavěná plocha činí 195 čtverečních metrů.

Text: Marie Urbancová
Foto: Petr Tuček