Rodinný dům v Liboci
Galerie(17)

Rodinný dům v Liboci

Na začátku byla parcela v uzavřeném vnitrobloku s převýšením a již daným územním rozhodnutím, původně na jiný dům. Architektonicko-urbanistická kancelář ARCHITEKTURA Ing. arch. Davida Krause, která se projektu ujala, však zvolila jiné řešení.

V již daných rozměrech kubatury domu posunuli patro směrem dopředu, takže vytvořili zastínění přízemních obytných prostor od západního nízkého slunce. Tímto jednoduchým principem vznikla i zadní soukromá terasa do zahrady, jež je však vzhledem k převýšení obou částí pozemku o úroveň výše. Prostá silueta nového domu ctí stanovenou sedlovou střechu a plné boční stěny vytvářejí intimitu. S ní ostře kontrastuje plné prosklení fasád směrem do zahrady za domem a zelených ploch před domem.

Jednoduchost řešení je podtržena broušenými omítkami, hliníkovými okny, plechovou střechou a dřevěnými dubovými podlahami výstupů do zahrady.

Charakteristickým rysem studia ARCHITEKTURA je originalita navržených řešení a individuální přístup, při využití současných technologií. Rodinný dům v Liboci tato tyto principy beze zbytku naplňuje.

Autor: David Kraus
Spolupráce: Jana Chrenčíková
Podlažní plocha: 255 m2

Marie Urbancová
Foto: studio Architektura, s.r.o.