Rodinný dům se zateplením zevnitř
Galerie(13)

Rodinný dům se zateplením zevnitř

Nepřeberné množství stavebních materiálů na našem trhu poskytuje architektům volnost při jejich tvorbě. Díky tomu vznikají naprosto originální stavby i v segmentu rodinných domů. Mezi ně se bezpochyby řadí i progresivní projekt rodinného domu ve Vřesině u Bílovce (Moravskoslezský kraj), který vznikl v ateliéru PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Situován je na mírně svažitém pozemku obdélníkového tvaru, s podélnou osou orientovanou směrem SV/JZ. Budova je na parcele umístěna tak, jak si to vyžadoval původní ráz obce, tzn. kolmo k příjezdové obecní komunikaci a paralelně s nejstaršími budovami v místě. Tím ale její kontinuita s okolní zástavbou končí a další koncept návrhu už je zcela nadčasový.

Úvodní zadání znělo na dům s vinným sklepem, přičemž v nejobecnější poloze bylo toto téma komunikováno spíše jako cesta mezi domem a místem vína, na které je možné realizovat jakýkoliv druh zastavení, a to ať už v podobě fyzické nebo duchovní. Parametry pozemku jednoznačně vyústily v řešení, které základní požadavky soustředilo do samostatných uzlů – dům jako svébytné prostředí, vinný sklep jako svébytné prostředí a odpočinková zóna někde mezi nimi, kde je možné se setkávat s přáteli, relaxovat v sauně a odkud je stejně daleko pro víno jako do kuchyně.

Celková koncepce

Vlastní dům je koncipován jako původně sedlový hranol volně položený na relativně prudký svah průčelím k obecní příjezdové komunikaci. Vlastní obytné prostředí je pro běžné účely jednoúrovňové, čímž se uliční průčelí dostává do výšky zhruba tři metry nad úroveň vjezdu. V tomto místě je dům podepřen plotovou zdí, přes kterou je vykonzolován – je tak docíleno napětí na rozhraní veřejného, poloveřejného a soukromého prostoru. Vnitřně je budova rozdělena do dvou zón – převýšené společenské (orientované do zahrady) a klidové s pohotovostním zvýšeným ležením (orientované do ulice). V objemovém návrhu se tato tendence projevuje prolomením střešního sedla.


Vinný sklep využívá morfologie terénu, do kterého je zahlouben a tvoří uzavřený prostor. Oproti tomu je odpočinková zóna zcela otevřená a připravená k setkáváním. Tvoří ji zázemí sauny s ochlazovacím venkovním bazénkem a terasa s venkovním krbem. Pod hlavní hmotou objektu se nachází garáž, pohotovostní venkovní stání je pak možné před vstupem do domu na úrovni obytné části.

Dispoziční řešení

Vzhledem k faktu, že parkování obyvatel domu je navrženo v garáži pod vlastním domem, bylo evidentní, že přístup do objektu by bylo přirozené řešit právě odtud. Vchod ze dvora by ovšem měl význam zase pro návštěvy a pro účel příchodu k domu pěšky. Proto je prostor zádveří navržen dvouúrovňově, s vřetenovým schodištěm propojujícím vstupní partie s garáží i s návazností na dvůr. Na snížené zádveří navazuje technologická místnost, garáž a sklad sportovního vybavení atp. Garáž je otevíratelná jak do dvora, tak do zahrady a vytváří tak alternativní průjezd například pro účely odvozu materiálu ze zahrady. Zvýšené zádveří je pak faktickým předprostorem pro vstup do vlastního domu.


Jak už bylo zmíněno, je dům řešen jako dvou zónový. Společenská zóna představuje volný prostor pro umístění kuchyňského koutu, jídelního stolu a vnitřního společenského posezení. Další posezení je navrženo v prostoru krytého zahradního průčelí.

Zóna klidová je tvořena ložnicí s příruční šatnou, pracovnou a pokojem pro děti. Nad všemi těmito pokoji je navrženo pohotovostní ležení pro hosty.

Obě zóny, společenská a klidová, jsou vzájemně propojeny centrální chodbou, ze které jsou vstupy do sezónní šatny, spíže, koupelny, toalety a úklidové místnosti.
Stavební řešení


Základní nosná konstrukce domu je tvořena železobetonovým monolitickým pláštěm (včetně střechy), který v obou štítových partiích tvoří svým předsazením přirozené nadstřešení venkovních teras. Část statických reakcí bude přenášet uliční plotová zeď, ale také svislé konstrukce (sloupy a zdi) v prostoru garáže. Obdobně bude řešeno také zázemí sauny. Dům je řešen jako bezbariérový, s výjimkou přístupu do vinného sklepa.

Veškeré vnitřní dělicí konstrukce budou montované dřevěné, interiér bude obložen velkoformátovým deskovým dřevěným obložením. Dřevěné budou také podlahy. Vnitřní schodiště, propojující prostory zádveří, je uvažováno ocelové. Schodiště vedoucí na zvýšené ležení v klidové zóně bude dřevěné se síťovým prvkem místo zábradlí.
Aby zůstal zvenčí zachován brutalistický charakter stavby, je celý objekt tepelně izolován zevnitř. Jako primární zdroj topení je uvažován zemní kolektor a solární panely na střeše domu. Jako doplňkový nezávislý zdroj přitápění bude sloužit vnitřní krb.


Generální projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projekt: 2012 (dosud nebylo realizováno)
Zastavěná plocha: 175 (210) m2
Užitná plocha: 214 (250) m2
Obestavěný prostor: 970 (1 160) m3
Celková užitná plocha: 299 m2
Propočtový náklad stavby: 9 mil. Kč

Text: Marie Urbancová
Zdroj: PPROJEKTSTUDIO EUCZ