Park Danuše Muzikářové

Brno prodalo park v centru města kvůli podzemním garážím. Lidé se obávají o zeleň

Výstavba garáží pod parkem Danuše Muzikářové v centru Brna a plánovaná revitalizace parku vyvolala obavy, že práce poškodí zhruba 150 let starý jírovec maďal a další zeleň. Mohutný strom má obrovský kořenový systém a podle krajináře Viléma Jurky je nepravděpodobné, že jej výstavba garáží nezasáhne.

Brněnští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili prodej části pozemků pod parkem Danuše Muzikářové společnosti Magnum Mall, která tam chce postavit podzemní garáže a veřejné toalety. Celková výměra pozemků přesahuje 900 metrů čtverečních, město je prodává za téměř tři miliony korun.

Na povrchu zůstane parková úprava a soukromý investor se bude podílet na údržbě a správě. Záměr však zkritizovala občanská iniciativa Brno bude vedro, která se v důsledku výstavby garáží obává likvidace stromů. Upozornila také na to, že po plánované revitalizaci ubude zeleně.

Magistrát obavy mírní

„Garáže mají stát pod památným jírovcem, což je problém. Strom je mohutný, nevěřím tomu, že jej práce nezasáhnou. Budu k tomu zjišťovat víc informací, ale obava je oprávněná,“ řekl Jurek z organizace Rezekvítek, která v Brně pečuje o chráněná území. Obává se také toho, že kvůli stavebním úpravám se budou muset pokácet vzrostlé stromy. „Nad podzemními garážemi bude málo půdy, a tak se tam vysadí zeleň, která má menší kořenový systém, ale také korunu. Takové stromy vydrží třeba jen 30 let,“ dodal. Vnímá to jako problém i s ohledem na klimatické změny, které nová výsadba ve městě těžko snáší.

Odbor životního prostředí po sondování kořenů památného stromu zjistil, že kořenový systém nedosahuje ani hranice ochranného pásma. „Mezi ochranným pásmem a plánovanou podzemní stavbou je dostatečná vzdálenost. Naopak po dohodě s Odborem životního prostředí se investor zavázal provést takové úkony, které zlepší prosperitu tohoto stromu,“ sdělil Poňuchálek.

Developer se dušuje, že strom neohrozí

Magnum Mall od roku 2016 vlastní přilehlou budovu Typos. Společnost počítá s asi 150 parkovacími místy pod parkem a v Typosu. Jejich výstavba je v plánu na několik let. Veřejnost k nim bude mít přístup z Rooseveltovy ulice. Součástí prodeje pozemků je závazek, že se firma bude podílet na části rekonstrukce parku a postaví nové veřejné toalety.

„Jenom tyto dvě položky odhadujeme na částku přes 30 milionů korun. Dále dojde k přesunu trafostanice pro celé bloky domů mezi ulicemi Rooseveltova a Jezuitská do nového podzemního objektu. Město, městská část i naše společnost má stejný cíl, a to zkulturnit celou lokalitu, ať už ze strany od parku Danuše Muzikářové nebo ze strany ulice Jezuitská,“ řekl za společnost Jakub Vymazal.

Výstavbu garáží je nutné koordinovat s připravovanou revitalizací parku, kterou má na starost městská část Brno-střed. Revitalizace má územní rozhodnutí a městská část nyní chystá další podklady, aby mohla požádat o stavební povolení.

Město ujistilo, že v důsledku revitalizace nepřibude výrazně více zastavěné plochy. Kácet by se měla převážně náletová zeleň. „Památnému stromu bude věnovaná náležitá pozornost. Zůstane zachován a budeme dbát nejvyšší ochrany při jakýchkoli zásazích, ať nadzemních či podzemních,“ dodal Poňuchálek.

red